Open draad, speciaal voor Jan van der Laan

Alsjeblieft Jan, speciaal voor jou een eigen draad om antwoord op alle vragen te krijgen die je blijkbaar nooit van mij hebt gehad. zodat je nooit meer kunt beweren dat ik je vragen ontwijk.

The floor is yours.

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties

De moord van de klimaatwetenschap

“και συ τεκνον” (Grieks heeft wat sjieks)

In (weer) een hilarische aflevering van “Welkom bij de Romeinen” op NPO-3 was een interview met Julius Caesar, waarin ik leerde dat de laatste woorden van Caesar waarschijnlijk niet de latijnse Tu quoque fili mi waren maar de griekse kai su, teknon (jij ook zoon?)

Waarom dit uitstapje naar de klassieken? Enkele dagen geleden verweet ik Gerbrand Komen medeplichtig te zijn aan de moord op de klimaatwetenschap door hem een “Tu Quoque, Gerbrand” toe te voegen.

Toegegeven, een harde beschuldiging, maar mijns inziens terecht. Gerbrand, ik ken je als een integere wetenschapper die zich niet laat verleiden tot het activisme dat bij je collega’s is te bespeuren. Je weigert uitspraken te doen over economie want je bent maar een “eenvoudige fysicus” Daarom vind ik het uitgesproken jammer dat je je niet laat horen als er in naam van de wetenschap claims gedaan worden die niet door de feiten ondersteund worden.

vijfien jaar geleden stelde je in je oratie:

Een probleem bij de voorlichting is dat je de complexe werkelijkheid moet versimpelen. En kijkcijfers haal je eerder met dreigende rampen dan met verklaringen. Pers en beleidsmakers willen harde uitspraken , waar de wetenschap wil nuanceren en moet twijfelen. Deze tegenkrachten spelen natuurlijk ook binnen het IPCC . Mijn herinnering aan de onjuiste voorspellingen van de club van Rome en onjuist gebleken energieprognoses nopen me tot grote voorzichtigheid. Voorspellingen mogen niet onnodig aangedikt worden. En onzekerheden mogen niet verzwegen worden. We mogen er dankbaar voor zijn dat onze overheid klimaatonderzoekers ruimte en vertrouwen geeft. Dat vertrouwen mogen we niet beschamen.

Ik denk dat we na 15 jaar we kunnen vaststellen dat het vertrouwen wel degelijk beschaamd is en dat activisten met de wetenschap aan de haal zijn gegaan. De diplomatiekere wetenschappers zoals jij leggen het af ten opzichte van degenen met een politieke agenda. Een voorbeeld is te vinden bij het IPCC dat de harde eisen van het IAC heeft weten te doen stranden in een moeras van kafkaeske bureaucratische overlegronden. De kliek in Genève bepaalt nog steeds in het diepste geheim wie van hun vrienden lead author van IPCC-rapporten mag worden.

Spreek je uit Gerbrand! Laat je horen!

Ook bij het KNMI, het PBL en het ECN is het hoog tijd voor een “groep B” die de publikaties tegen het licht houdt en doorlicht op politieke bias. Organen die de politiek adviseren behoren te allen tijde volledig neutraal te zijn.

Geplaatst in debat, Klimaat, Politiek, Wetenschap | Tags: , | Een reactie plaatsen

Het gas raakt op

Beste Gerbrand (#182)

Hier is een verwachting van de teruglopende aardgaswinning van het ministerie van economische zaken: binnen 12 jaar is al een halvering te verwachten, dat zijn cijfers waar huidige beleidsmakers rekening mee moeten houden.

Aardgasprognose Ministerie van Economische Zaken
bron http://www.nlog.nl/nl/oilGas/oilGas.html

Opraken van Nederlands aardgas is een reëel probleem op zeer korte termijn, 12 jaar is drie kabinetsperioden. Verder dan 30 jaar vooruitkijken is over je graf heen willen regeren, 85 jaar is koffiedikkijken. Om het alarm nog groter te maken zie ik al klimaatmodellen tot 2200 en 2500 en speculaties over een totaal verdwijnen van ijskappen waar duizenden jaren mee gemoeid zijn.

Ik reken mijzelf tot de lukewarmers en ik zie net als Mark Lynas de voordelen van kernenergie. Nu overgaan op kernenergie is een no-regret beleid: als de opwarming meevalt dan hebben we een uitstekende goedkope betrouwbare vervanging van het oprakende aardgas, als de opwarming tegenvalt dan hebben we volledig CO2-vrije stroom, en wie wil dat nu niet?

(Ik weet het al ja: de mensen die garanties willen hebben dat nooit wat zal gebeuren. Die mensen kunnen maar beter in bed blijven, want er is ook geen garantie dat ze niet worden aangereden door een fiets als ze de straat oversteken.)

in reaktie op Gerbrand Komen #182

Beste Hans Erren,

Dank voor je heldere reactie #145. Grotendeels off-topic, omdat wereldbeelden later aan bod komen, maar wel heel verhelderend. Het laat nog weer eens zien hoe het een met het ander samenhangt.

Ik ben zelf in de bevoorrechte positie dat ik al een soort preview heb van wat er nog gaat komen, omdat Hans Labohm en Jan Paul van Soest mij in de voorbereiding al hun visie hebben gegeven op het hele spectrum van vragen, dus ook op hun wereldbeelden. Dat kleurt alles. Daarom had ik zelfs voorgesteld om maar met de wereldbeelden te beginnen. Paul Luttikhuis heeft uiteindelijk anders besloten, en daar had ik ook geen moeite mee. Het betekent wel dat jullie geduld op dit punt op de proef wordt gesteld.

Voor nu is belangrijk wat je schrijft over je afweging:
Dus solidariteit met de arbeiders en ondernemers van vandaag, de toekomst mag zijn eigen problemen oplossen, dat hoeven wij niet voor ze te doen.
Helder, maar op het eerste gezicht strijdig met je pleidooi voor kernenergie omdat aardgas binnen afzienbare tijd op is. Je denkt dus wel degelijk na over de toekomst. Maar wat is voor jou dan afzienbare tijd? Enkele tientallen jaren?

13 JANUARI OM 09:45

Geplaatst in debat, energie, Klimaat | Tags: , , | 1 reactie

antwoord op Gerbrand Komen

Beste Gerbrand (#125)

Mijn politieke kleur is bijzonder saai: Paars. De enige werkbare economie is een kartel- en monopolievrije economie (zie Matt Ridley) waarbij de staat de randvoorwaarden voor eerlijke arbeidsvoorwaarden en eerlijke onderneming definieert en handhaaft. Arbeiders en ondernemers hebben een wederzijdse afhankelijkheid en een natuurlijk tegengesteld belang. Ik zie op dit debat enkel de kemphanen ecologisme en libertarisme de degens kruisen die beide het midden claimen maar dat niet hebben; terwijl paars het juist moet hebben van polderen rond het midden. Dus hoewel ik sociaal-economisch paars ben en dit al twintig jaar stem – na een onbezonnen jeugdzonde door PPR te stemmen -, zie ik geen enkele paarse partij die kritisch kijkt naar de klimaatbeleidskosten. Ook hier zijn het de extremisten die het in de energiepolitiek blijkbaar voor het zeggen hebben zoals de groene VVDer Ed Nijpels en ex-greenpeace activist PvdAer Samsom, die solidariteit met de rijken van 2100 blijkbaar belangrijker vinden dan de belangen van ondernemers en arbeiders nu (die arbeiders die Joop de Uijl een auto gunde). Maria van der Hoeven geeft recentelijk een fris tegengeluid, waar het de regering aan ontbreekt.

Mijn idee voor Nederland is om eindelijk eens een een robuust alternatief voor aardgas neer te zetten aangezien dat binnen afzienbare tijd op is en we toch onze huizen moeten verwarmen onze computers moeten laten draaien en te zijner tijd het volledige wagenpark electrisch moeten laten rijden – dus snelle invoering van de kernenergienota Zijlstra uit 1957(!) – want met aanbodgedreven windturbines red je het echt niet. Dus solidariteit met de arbeiders en ondernemers van vandaag, de toekomst mag zijn eigen problemen oplossen, dat hoeven wij niet voor ze te doen.

in reactie op

Beste Hans Erren,

In #86 lees ik een interessant en bevlogen betoog over de – al dan niet vermeende – verlinksing van de wetenschap. Je vindt het IPCC niet objectief (‘een neo-Malthusiaanse pressiegroep’). Ik vind jouw visie op dit punt relevant, maar nu even niet aan de orde. De vraag hier is hoe jouw politieke kleur van invloed is op je risicoafweging. Kun je daar nog wat meer over zeggen?

Je eindigt met Tu quoque Gerbrand. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen, maar betwijfel of dat hier nu relevant is. Als je denkt dat dat zo is, dan hoor ik dat graag, met een toelichting.

9 JANUARI OM 11:40

Geplaatst in debat, energie, Klimaat | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Reactie op Gerbrand Komen

Gerbrand,

Aan de ene kant zeg je dat het feit dat van Soest niet meer met mij in dialoog wil gaan ik aan mijzelf te wijten heb, – die beroemde toon waar de alarmisten zo slecht tegen kunnen. Michael Mann had er ook al zo’n moeite mee. – maar aan de andere hand neem je wel mijn suggestie over om ook de risico’s van Richard Tol te bespreken, jammer dat Paul Luttikhuis al na twee reacties van Richard de draad op slot gooide. Zo komt het nooit tot een dialoog.

Ik begrijp Eric Jansen, verder zijn zowel Naomi Oreskes als Naomi Klein overtuigd anti-kapitalist. in Nederland hebben we recentelijk de uitspraak van Marcel van Dam: ‘Wie gelooft dat democratie het klimaatprobleem tijdig kan oplossen, gelooft in sprookjes’, en aan de universiteit van Utrecht was anti-kapitalist Egbert Tellegen tot 2013 hoogleraar Sociologie en Milieu. Groen-links werd gevormd uit een fusie van radikalen, pacifisten, evangelischen en communisten.
Groen-links is anti-kapitalistisch, anti-auto en anti-kernenergie dat is ook precies waarom KERNENERGIE hier onbespreekbaar is.

Iris_de_Leeuw_1966

Waar in 1966 Iris de Leeuw nog kon vaststellen dat “kunstopleidingen rechts zijn” (Rijksmuseum objectnummer NG-2013-1-4), moet ik nu, bijna vijftig jaar later, vaststellen dat universiteiten links zijn. De generatie van 1968 heeft de universiteiten overgenomen en studenten met afwijkende mening gingen naar het bedrijfsleven. Toen ik afstudeerde in 1988 was de afdeling aardwetenschappen in Utrecht nog neutraal, maar sinds de fusie met milieuwetenschappen staat doemprediking op het hoofdmenu, zie mijn eerdere blogs hierover.

De vermenging van dit ultra-linkse gedachtengoed met uitoefening wetenschap leidt tot gevaarlijk “effectief” wetenschap bedrijven (Schneider), het is echter niets anders dan noble cause corruption, de verkrachting van het wetenschappelijk proces ten bate van de “goede” zaak. Waar noble cause corruption toe kan leiden hebben we gezien in de zaak Lucia de Berk; ook daar was de politie immers overtuigd van de schuldige. Bewijzen zijn niet meer nodig als we immers “weten” van de verschrikkingen die ons te wachten staan “als het zo doorgaat”. Malthus had gelijk: alleen “ging het niet zo door”. Het IPCC is niet anders dan een neo-Malthusiaanse pressiegroep.

En de overgrote menigte van wetenschappers hecht meer belang aan hun hypotheek dan aan de neutrale waarheid, maar zoals Martin Luther King al zei: “In the End, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends.”

Tu quoque Gerbrand.

Geplaatst in debat, Klimaat, Wetenschap | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Reactie op JP van Soest

Van Soest wilde dolgraag een dialoog met de sceptici, en hij vond Hans Labohm daartoe bereid. Hij deed het eerst op de Dagelijkse Standaard, maar liep daar na drie posts weg. Enige tijd later ging de dialoog verder op de NRC blog van Luttikhuis, waar Gerbrand Komen (ex-KNMI) mee de onderwerpen zou bepalen.

Ik had verwacht een dialoog aan te treffen in een bekende vorm Auteur A schrijft iets, Auteur B antwoordt en poneert nieuwe stellingen waarop A weer antwoordt. De reageerders mogen kanttekeningen maken in de kantlijn maar de dialoog is principieel tussen de twee opponenten, zoals dat ook bij een politiek debat gaat.

Toen de risico’s van klimaatopwarming aan de orde kwamen op het NRC blog en Labohm stelde dat er helemaal geen risico’s zijn, maar dat er juist risico’s aan klimaatbeleid zitten omdat er geen kosten-baten analyse wordt uitgevoerd werd Labohm weggezet als saboteur van de dialoog een “risico-ontkenner” maar liefst. Luttikhuis was het daar natuurlijk mee eens (die preekt al jaren het doem-evangelie)

Natuurlijk is van Soest zelf óók een risico-ontkenner: Er gaan op dit ogenblik mensen dood van de armoede en het is zaak deze mensen zo snel mogelijk een baan te geven zodat ze kunnen overleven, de economieen van de arme landen zoals de Filippijnen en Haiti MOETEN groeien omdat deze arme landen de grootste aantallen slachtoffers hebben als er weer eens een orkaan langs komt. China en India hebben dit begrepen China doet tot 2030 geen enkele concessie aan economische groei en India heeft zelfs niet eens een einddatum vastgesteld. We praten hier over twee miljard mensen die armoede een groter risico vinden dan opwarming van de aarde, tegenover één miljard in het rijke westen die dankzij fracking in de VS een afname zagen van CO2-emissies.

trends

Trends in global co2 emissions 2014 fig 2.1

Het Nederlandse Energie-akkoord is een aanfluiting omdat de enorme bedragen die nu in wind worden gestoken geen duurzame oplossing bieden. Wat zijn de risico’s om kernenergie af te wijzen zoals Duitsland doet, wat is er mis met Frankrijk die 5,7 ton CO2 per inwoner uitstoot? Wat is het risico van het afwijzen van frakken? Waarom wordt er in Nederland geen cent besteed aan Thorium onderzoek?

De risico’s van opwarming daarentegen liggen volledig bij de 8 miljard overige aardbewoners die allemaal ook graag op blogs willen reageren. Het is zaak deze economieën zo snel mogelijk robuust te maken voor rampen die nu al plaatsvinden (en zelfs niet boven het langjarig gemiddelde uitstijgen!). De risico’s van hoge CO2 belasting, dure alternatieve energie zijn een rem op economische groei, de vrije val van de olieprijs is dus een grote meevaller.

Van Soest je wil een monoloog, je wil preken op jouw voorwaarden en iedereen die dat niet wil, beschouw je als “saboteur” (zie klompen in de machinerie). Dus keer eens terug naar de dialoog met Labohm en geef eens antwoord op zijn vragen, in plaats van weer weg te willen lopen van de dialoog zoals je altijd doet: Zelf weglopen en anderen de schuld geven van sabotage.

In reactie op Jan Paul van Soest

Het lijkt me goed nog wat te schrijven over de aard van het debat, voor ik later in een aparte bijdrage nog iets over de inhoud, te weten risicopercepties en –afwegingen zeg.

In De Twijfelbrigade schreef ik over de discussies op NRC-klimaatblog: “Binnen de kortste keren monden discussies uit in ‘welles-nietes’ over de vraag of er überhaupt wel opwarming plaatsvindt en of menselijke CO2 hiervan dan de oorzaak is.”

Ik had enige hoop dat een discussie hier, die zich expliciet op risico’s zou richten, aan deze ijzeren wet zou kunnen ontsnappen. Juist een risicobenadering (zie bijvoorbeeld http://klimaatverandering.wordpress.com/2014/12/21/klimaatverandering-als-risicoprobleem/) maakt het immers mogelijk zinvol over afwegingen te spreken als er onzekerheden in het spel zijn. Denken in risicotermen kan een gemeenschappelijke taal zijn waarin vertegenwoordigers van verschillende denkstromen met elkaar kunnen communiceren en kunnen onderzoeken waarom ze binnen zo’n denkkader tot verschillende afwegingen komen.

Helaas, deze hoop bleek goeddeels ijdel. Verschillende ‘sceptici’ ontpopten zich tot risico-ontkenner door wetenschappelijk plausibele scenario’s als denkbeeldig en fantasie af te schilderen. De echte stoorzenders in dit risicodebat blijven jengelen dat het opwarmende effect van broeikasgassen niet ‘bewezen’ zou zijn, en zo komt de discussie toch weer in het bekende, zinloze, welles-nietes-stramien.
Des te meer hulde daarom voor degenen, zoals Vruggink en Amesz, die wél in risicotermen willen doorredeneren.

Helaas is het dankzij de stoorzenders erg moeilijk geworden nog enige lijn in de discussie over risico’s te ontdekken. Als een der partijen het risico met een hoge mate van zekerheid als nul bestempelt houdt het gesprek in wezen op: als de perceptie van risico nul is, valt er verder niks meer af te wegen, immers.
Het is dan ook niet zo, Hans Erren (#398), dat ik de risico’s van klimaatbeleid ‘wegwuif’. Punt is: we zijn aan een discussie over de risico’s van klimaatbeleid nog überhaupt niet toegekomen, dankzij de stoorzenderbrigade die voortdurend het risicodebat terug probeert te brengen naar een debat over de klimaatwetenschap. Maar voel je vrij, Erren, me over de risico’s van klimaatbeleid te bevragen, in plaats van een stroman-standpunt op te voeren.

Het klopt wat Paul Luttikhuis in #352 schrijft dat de toon van de discussie harder en feller is geworden, ook in mijn eigen argumentatie. Komt dat omdat we dichter bij de kern van de discussie raken? Mogelijk. Het is helderder geworden dat een deel van de discussianten überhaupt geen klimaatrisico’s ziet. Dat statement roept verschillende gevoelens op die een fellere toonzetting met zich meebrengen.

Ten eerste: onbegrip. Hoe blind kan iemand zijn dat ‘ie alle wetenschappelijke studies terzijde schuift als fantasie?
Ten tweede: onmacht, over de kennelijke onmogelijkheid via een risicodiscussie bruggen tussen verschillende denkwerelden te bouwen. In De Twijfelbrigade schets ik een paar denkbare scenario’s voor klimaatdebat en klimaatbeleid. Eén zo’n scenario is dialoog, een zoektocht naar percepties, waarden en afwegingen. De discussie hier op NRC-klimaatblog is bedoeld als poging in die richting. Als ik mijn oordeel alleen hierop zou moeten baseren zou ik zeggen dat de kans dat een van de andere scenario’s realiteit wordt (voortgezette cultuuroorlog, machtsstrijd, wal keert schip) een stuk hoger is dan dat de samenleving er via dialoog uitkomt.

Dat is dan ook meteen een vraag aan mijn ‘sceptische’ opponenten: als het niet lukt elkaar te vinden in acceptatie van de klimaatwetenschap, als het ook niet lukt een dialoog in termen van risico’s en afwegingen te voeren – hoe moet het maatschappelijk debat over klimaat en klimaatbeleid volgens jullie verder worden gevoerd?

Geplaatst in debat, Media | Tags: , , | 1 reactie

Liveblog achterkant van het gelijk

Om 20:25 begint de Achterkant van het Gelijk, ik zal hier een liveblog bijhouden. (Terugkijken? http://www.npo.nl/uitzending-gemist )

Gespreksleider: Marcel van Dam

gasten:
Drs. ir. Jeroen van der Veer is de voormalige CEO van oliemaatschappij Royal Dutch Shell.

Prof. dr. Jean-Pascal van Ypersele is vice-voorzitter van het klimaatpanel van de Verenigde Naties, het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Mr. drs. Marjan Minnesma, MBA is directeur van Urgenda, een ‘organisatie voor innovatie en duurzaamheid’ die onder meer de Dag van de Duurzaamheid organiseert.

Prof. dr. mr. Herman Philipse is filosoof en sinds 2003 Universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht.

Prof. dr. Appy Sluijs is hoogleraar Paleoceanografie aan de Universiteit Utrecht.

Drs. Ed Nijpels is sinds oktober 2013 onafhankelijk voorzitter van de SER-commissie Borging Energieakkoord.

Drs. Lucia van Geuns, onafhankelijk energie-deskundige, was tot voor kort senior fellow bij Instituut Clingendael.

Drs. Wim Kuijken is sinds 2010 de eerste Nederlandse Deltacommissaris, de Regeringscommissaris voor het Deltaprogramma.

Liveblog

Leader: Nee Marian Minnesma, de echte slachtoffers zijn de armen die nu opgescheept worden met torenhoge energieprijzen om dat de groenen geen kernenergie willen, de “arme achterkleinkinderen” zijn zelf stinkend rijk.

Van Dam: “denk je dat de temperatuur onder de twee graden blijft?” Jazeker, ik heb het A1B scenario onlangs nog doorgerekend.

20:25: van Dam: “De aarde heeft koorts, moeten we koortsdrukkende medicijnen niet invoeren?” Mijn antwoord: kernenergie!! En wie is verantwoordelijk als het niet wordt ingevoerd?

Van Ypersele is er ook bij, de IPCC-man met Greenpeace-verleden.

Herman Philipse. We staan voor morele vraagstukken. Inderdaad Herman, het is de morele vraag of je de armen moet laten betalen voor de problemen van de rijken

Ah daar komt de 97 procent consensus ook weer langs.

20:35 verdorie allemaal gelijkgestemden, wat een saaie diskussie, ze zitten elkaar te voeren.

Philipse komt met de morele wetenschappers. on the other hand zijn het ook mensen (van Stephen Schneider). Nee, nee: wetenschappers moeten wetenschap bedrijven, en dat doen ze niet eens, zie climategate.

Minnesma: ZES graden (????)

Ed Nijpels: “We moeten wakker liggen.” Nee hoor, we liggen niet wakker over science fiction scenario’s

20:41 Van Ypersele laat zich niet vastprikken op een temperatuurscenario, dat is wel goed van hem!

Minnesma: “Als het doorgaat als nu, wordt 4 tot 6 graden”

20:43 Appie Sluis de ocaanverzuring
Minnesma: “al 30 % verzuurd sinds 1870″, nee hoor, een half pH punt !!! En de oceaan is nog steeds alkalisch.

Sluis: “Droog wordt droger, nat wordt natter,” alleen dat wordt niet gemeten he?

Ypersele bevestigd orkanen geen bedreiging voor Europa, Ypersele is goed bezig, hij remt van Dam af.
20:49 Deltacommisaris Wim Kuijken: “Beleid is is adaptief en aktualiserend”. Goede strategie!
Van Dam: “Als Groenland smelt, zeven meter zeeniveaustijging”, Inderdaad Marcel, maar dit duurt duizend jaar.

Nijpels: “Duurzame energie”. Nee Ed, co2-vrije energie helpt tegen opwarming, windmolens niet.

Kolencentrales sluiten? Nee hoor die is net geopend op de Maasvlakte en de gascentrale Claus in Maasbracht ging juist dicht!!!!

CCS Maasvlakte is op de lange baan vanwege financieringproblemen, niet door NIMBYweerstand!

Lucia van Geuns: “Het blijft commercieel interesant om olie en gas te blijven produceren:

De olifant in de kamer is weer kernenergie, volledige radiostilte hierover.

20:59 van der Veer: kolengebruik blijft stijgen, pleit voor hoge co2-belasting en CCS.

Van Dam: Zijn producenten moreel aansprakelijk? Van der Veer: nu stoppen met fossiele brandstof is onbetaalbaar.

Maar zelfs van der Veer is groen geworden…

21:06 Minnesma wil duurzame energie, maar kijkt niet naar de kosten. Vier tot zes graden opwarming weer.

21:10 Philipse: “Wij voelen ons niet verantwoordelijk voor de problemen later.” Precies, wij zijn ook niet verantwoordelijk voor de problemen van onze kleinkinderen!! Het klimaatprobleem is een randvoorwaardeprobleem, geen beginwaardenprobleem.

Minnesma: belasting op de “viezigheid”. Bio-LNG voor vrachtverkeer.

Nijpels: katalysatorwetgeving werd snel ingevoerd door samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid.

Van dam: Een zwavelparasol een goed idee? Van ypersele: nee dat is geen goed idee stoppen met zwavelparasol is nog gevaarlijker door zeer snelle opwarming.

21:16 hoelang blijft co2 in de cyclus 100 000 jaar volgens appy sluis. Grote kolder !!!!

Philipse pleit ook voor een hoge co2-belasting

Van Dam breit door over de co2 belasting. Vieze auto’s uitfaseren door steeds grotere inperkende maatregelen.

Ik hoor niets over BRIClanden…

21:21 nijpels: 70 -80 % van de bevolkimg is voor windenergie. Ja ja maar het prijskaartje? En niemand wil ze in de achtertuin.

21:24 Lucia van Geuns: Amerika is verslaafd aan fossiele brandstoffen

Nijpels: politiek zal niet lijdzaam blijven toezien bij sterke opwarming.

21:25 uitzending is afgelopen

Conclusie: met gelijkgestemden krijg je geen discussie.

Geplaatst in Media, Verslag | Tags: | 1 reactie

Open brief aan Herman Philipse

Beste Herman Philipse,

Elk klimaatbeleid is asociaal. Dat hakt erin nietwaar? Ik zal uitleggen waarom. Het heeft allemaal te maken met de randvoorwaarden voor de toekomstige opwarming van de aarde. Randvoorwaarden? Inderdaad, de toekomstige opwarming van de aarde is een voorwaardelijke opwarming.

Het RCP8.5 scenario nader bekeken
Wie stoten uit
In het meest dramatische RCP 8.5 scenario stijgt de wereldbevolking tot 12 miljard in 2100 en is die wereld dan drie keer zo rijk als de huidige. De grootste CO2-uitstoters zijn de ontwikkelingslanden. In 2100 zijn er geen arme landen meer.
Wie hebben voordeel
Volgens Richard Tol heeft de huidige generatie netto economisch voordeel bij de opwarming van de aarde, we zijn nu 0,8 graden opgewarmd en tot 1.5 graden is de mensheid beter af met opwarming.
Wie krijgen er last
Pas als de temperatuur sterker stijgt dan 1.5 graden krijgt de – dan rijke – wereld last.

Conclusie
De huidige generatie – die de armste is van deze eeuw – kan die randvoorwaarden niet beïnvloeden, het zijn de beleidsmakers van de ontwikkelingslanden die de knoppen van de wereldtemperatuur in handen hebben. Sterker nog: nu opwarming beperken door beprijzing van CO2-uitstoot, betekent schade toebrengen aan de economie en dus armoede versterken. Gevolg is dat mortaliteit toe zal nemen.

Beleidsmakers van de ontwikkelingslanden zitten met een enorme catch-22, die Judith Curry omnschrijft als een wicked mess problem: you are damned if you do and damned if you don’t. Dure CO2 betekent verlengde armoede met bijbehorende doden, goedkope CO2 betekent snelle economische groei met hoge uitstoot en problemen voor de dan rijke generatie. China en India hebben inmiddels hun prioriteiten vastgesteld: ontwikkelen.

Dan kan het westen dus alleen maar toekijken, tegen 6 miljard armen die net zo welvarend als wij willen worden, kun je niet opboksen. Opwarmingsaktivisten willen doen geloven dat het klimaatprobleem een beginwaardenprobleem is: integendeel, aktief klimaatbeleid door beprijzing van co2-uitstoot is stelen van de armen ten gunste van de rijken.

Geplaatst in Klimaat | 2 reacties

Geodag Utrecht 2014

Het was 4 oktober weer de alumnidag van geowetenschappen van de universiteit van Utrecht, en aangezien ik een alumnus ben ging ik er weer heen.

Het programma is hier te vinden:
Programma Geodag 2014

Vorige dagen hadden mij geleerd dat de sprekers zeer in de ban van het doemdenken zijn en ook deze keer voorspelden de titels van de lezingen niet veel goeds. Maar er was een aangename verassing, waarover later meer.

Ik zelf heb mijn opleiding gevolgd bij de toen kleine faculteit geologie en geofysica, maar intussen is de faculteit gefuseerd tot een megainstituut waar ook milieukunde, fysische geografie en sociale geografie bij zijn gekomen. De gamma-invloed is duidelijk merkbaar. Alles moet een nut hebben, zuivere wetenschap bestaat niet meer. De klimaathype heeft gezorgd voor flinke geldinjecties en in tegenstelling tot andere faculteiten is er geen krimp zichtbaar.

Ik koos voor “Stroming Geel” met de volgende drie lezingen:

‘Die aardbevingen in het Groninger gasveld hadden nooit mogen plaatsvinden’ door Robert Harmsen
‘Trends, oscillaties en abrupte overgangen in het klimaatsysteem’ door Lucas Lourens
‘Het nieuwe fietsen’ door Dick Ettema

‘Die aardbevingen in het Groninger gasveld hadden nooit mogen plaatsvinden’ door Robert Harmsen

Tijdens de lezing bleek dat de titel van de lezing te stellig was afgedrukt, hijzelf had er een (?) achter geplaatst. De grote verrassing was dat het een zeer genuanceerd verhaal was die alle dilemma’s van aardgasgebruik goed naar voren brachten. EU scenario’s tot 2050 voorzien nog steeds 25% van alle primaire energie in Europa uit aardgas. Het Groningen gasveld loopt op zijn einde, maar zorgt nu wel voor 6% van de nationale begroting. Schaliegaswinning zou god zijn voor 7 jaar Nederlands gebruik. Noorwegen is nu al de grootste gasleverancier van Europa. En die aardbevingen? Die zijn niet te voorkomen. In het gesprek na afloop werd gesteld dat Italianen de schouders ophalen voor aardbevingen kleiner dan magnitude 4 en dat de huizen daar op gebouwd worden. Er zijn al 20 jaar aardbevingen in Groningen maar er is nooit een structurele aanpak voor de bewoners geweest, die nu dus terecht heel boos zijn.

‘Trends, oscillaties en abrupte overgangen in het klimaatsysteem’ door Lucas Lourens

Over de tweede lezing van Lourens, een paleoklimatoloog, kan ik kort zijn, hij is een trouw volgeling van Al Gore. Die 1000 ppm Co2 verwachtte dat gelijkstelde aan drie graden opwarming en dat weer gelijkstelde aan nijlpaarden op Spitsbergen, verzuring van de poolzee, en een massa-uitsterven van schelpdieren in het PETM. Hij vergat er bij te zeggen dat die omslag meer dan duizend jaar had geduurd. Ook liet hij de recente walrus-massabijeenkomst in Alaska zien als teken van de dramatische opwarming van de aarde. Ik wees hem op de berichten van Susan Crockford over identieke massabijeenkomsten in de jaren 70. Toen sputterde hij dat het plaatje niet zo bedoeld was.

‘Het nieuwe fietsen’ door Dick Ettema
Een verfrissende lezing door Sociaal Geograaf Ettema over internationaal onderzoek over fietsgedrag, voornamelijk in stedelijke gebieden. Uiteraard zat er ook een onderzoek over het eefect van klimaatverandering op fietsgedrag, en wat bleek, door mildere winters zullen we meer gaan fietsen. Klimaatverandering is goed voor u.

De gesprekken tijdens de pauze en de borrel waren zeer nuttig, ik heb de wicked mess van Judith Curry uit kunnen leggen, en ik heb een aardrijkskundeleraar naar dit blog geleid.

Al met al gaat het beter met Utrecht.

Geplaatst in Verslag, Wetenschap | Tags:

A cool realistic business-as-usual scenario

originally posted 8 february 2007; reposted here 24 september 2014


Using the Lutz et al. median population estimate in “The end of world population growth” Nature 412, 543-545, combined with a constant CO2 per capita emission of 1.2 tC (as observed since 1973 by Marland et al.) I created the following alternative emission storyline:Using Fick law diffusion with 1.7% of pre-industrial CO2 surplus sinks annually,(Dietze) and a climate sensitivity of 1.3 K/2xCO2 (Nir Shaviv) I get the following alternative temperature scenario:Notice that the technological SRES A1T scenario is without additional CO2 limiting measures.


references:


Wolfgang Lutz, Warren Sanderson and Sergei Scherbov,  “The end of world population growth” Nature 412, 543-545 http://anquetil.colorado.edu/physics3070/Lectures/L8/nature_population2.pdf


Marland, G., T.A. Boden, and R. J. Andres. 2006. Global, Regional, and National CO2 Emissions. In Trends: A Compendium of Data on Global Change. Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge National Laboratory, U.S. Department of Energy, Oak Ridge, Tenn., U.S.A http://cdiac.esd.ornl.gov/trends/emis/tre_glob.htm


Peter Dietze, Carbon Model Calculations, Online: http://www.john-daly.com/dietze/cmodcalc.htm


Nir Shaviv, On Climate Sensitivity and why it is probably small, Online: http://www.sciencebits.com/OnClimateSensitivityNote added 24 september 2014:
My old post from 2007 was very predictive wrt the used climate sensitivity as published this week by Lewis and Curry The implications for climate sensitivity of AR5 forcing and heat uptake estimatesDecrease of CO2 in the atmosphere if the emissions would stop today,
Based on observed uptake in the past 50 years (blue) using a simple Fick’s diffusion law,
and as modeled in the Bern Model (orange).

Geplaatst in Analyse, Wetenschap | Tags: , | 1 reactie