Waarom direct stoppen met biomassa emissieverlagend werkt

We gaan uit van de overheidstabel emissiewaarden (blz. 5) waarmee is aangetoond dat vaste biomassa zelfs nog ongunstiger is dan bruinkool:

Aardgas 56 kg CO2/GJ

Steenkool 94.7 kg CO2/GJ

Bruinkool 101.2 kg CO2/GJ

Biomassa (vast) 109.6 kg CO2/GJ

Het hele “co2-neutrale” biomassaverhaal draait om gecertificeerde compensatiepercelen: Hoeveel co2 wordt over 40 jaar vastgelegd? Als je geen compensatieperceel hebt voor je biomassa (als je bijvoorbeeld een woonwijk bouwt op je gerooide perceel bijvoorbeeld) dan wordt het co2 dat je uitstoot niet vastgelegd, en doe je hetzelfde als fossiele brandstof verbranden. 

Dat certificeren kun je doen voor het brandhout dat je oogst van je perceel, maar – als je het hout níét als brandhout hebt verkocht- compenseren kun je net zo goed doen door certificaten van een nieuw ingeplant compensatieperceel te verkopen aan gascentrales, steenkoolcentrales of bruinkoolcentrales. Het leuke van zo’n compensatieperceel is ook nog dat het dubbel geld kan opbrengen als je het geoogste hout duurzaam verkoopt als heipaal.

De tabel hierboven toont aan dat biomassa initieel net iets meer co2 uitstoot dan bruinkool (109.6 vs. 101.2). Een bruinkoolcompensatieperceel is dus iets kleiner dan een biomassacompensatieperceel (als je dezelfde hoeveelheid GJ opwekt), een aardgascompensatieperceel is zelfs de helft van een biomassacompensatieperceel.

Scenario A

Er staat een bos, dat besluit je te rooien en te verkopen voor biomassastook, op het gerooide perceel wordt een nieuw bos aangeplant, na veertig jaar is je bos teruggegroeid en sta je co2 quitte.

Scenario B

Er staat een bos dat wordt gerooid en volledig verwerkt tot spaanplaat en bouwhout. Op het gerooide perceel wordt een nieuw bos aangeplant. Bij een aardgas-electriciteitscentrale verkoop ik de co2 certificaten van het perceel, al na twintig jaar sta ik co2 quitte, de resterende twintig kan ik chinese steenkool-co2 opslaan.
Mijn bos is na 40 jaar co2-negatief.

Biomassa vervangen door aardgas halveert direct de co2emissie, die helft hoef je dan ook niet meer te compenseren.

Geplaatst in Duurzaamheid, energie, Milieu, Natuur, Politiek | Reacties uitgeschakeld voor Waarom direct stoppen met biomassa emissieverlagend werkt

De overleving van Koralen (The Survival of the Corals)

(English translation below)

nclimate3179-f1

“enhanced burning embers” diagram

In de IPCC-rapporten komen we het dreigende verhaal tegen dat bij een opwarming van twee graden de meeste koralen niet zullen overleven en hierop is ook de angst van Extinction Rebellion gebaseerd, ze beroepen zich op het werk van Frieler et al., 2012. Maar hoe zat het nu in het verleden?
SP_CCRReefsFig17_0Ma

Huidige verspreiding van koraal

Dit is een koraal uit het Trias (Timor, 200 miljoen jaar geleden) en de verdeling van koralen over de wereld 150 miljoen jaar geleden (Laat Jura).

scotese-chris-168x210
Dit is Christopher Scotese die zijn levenswerk ervan heeft gemaakt om de geschiedenis van de aarde te reconstrueren met zijn project Paleomap. Het is allemaal te vinden op http://www.scotese.com/. Aan de hand van de verspreiding van afzettingen die gebonden zijn aan temperatuur kan Scotese de klimaatgeschiedenis van de aarde reconstrueren.

PhanerozoicGlobalTemperatureCurve

De methodiek van Christopher Scotese

PhanerozoicTemperature_0-20Ma

Dit is de temperatuurgeschiedenis volgens Scotese van de laatste 20 miljoen jaar. Merk op dat 15 miljoen jaar geleden het al drie graden warmer was dan 150 jaar geleden, dus volgens de theorie van Frieler et al hadden de koralen nu al uitgestorven moeten zijn.

Temperatuur en koralen Jura/Krijt

Maar het wordt nog vreemder: 143 miljoen jaar geleden was het ACHT graden warmer dan 150 jaar geleden en de koralen bloeiden, net als aan het einde van het krijt.

Temperatuur en koralen Laat Krijt

Het koraal uit het Trias heeft dus een opwarming van 11.7 graden (PETM) overleefd, dus die twee graden zal ook nog wel met gemak lukken.

6BA8C03B-3A07-4BFD-8994-8765D868894A

Temperatuurreconstructie van Scotese

Referenties:
* Koraalkaarten van http://www.coralsoftheworld.org/page/reefs/

* Brian C. O’Neill, Michael Oppenheimer, Rachel Warren, Stephane Hallegatte, Robert E. Kopp, Hans O. Pörtner, Robert Scholes, Joern Birkmann, Wendy Foden, Rachel Licker, Katharine J. Mach, Phillippe Marbaix, Michael D. Mastrandrea, Jeff Price, Kiyoshi Takahashi, Jean-Pascal van Ypersele & Gary Yohe, IPCC reasons for concern regarding climate change risks, Nature Climate Change volume 7, pages 28–37 (2017)Published: 04 January 2017  (Fig 1: enhanced burning embers diagram) https://www.nature.com/articles/nclimate3179

* K. Frieler, M. Meinshausen, A. Golly, M. Mengel, K. Lebek, S. D. Donner & O. Hoegh-Guldberg, Limiting global warming to 2°C is unlikely to save most coral reefs, Nature Climate Change volume 3, pages 165–170 (2013) Published: 16 September 2012 https://www.nature.com/articles/nclimate1674

* Paleomap project: http://www.scotese.com/

===== English translation ====

The Survival of the Corals

nclimate3179-f1

“enhanced burning embers” diagram

In the IPCC reports we can read about the threat that most of the corals on earth will become extinct with a temperature rise above two degrees (relative to the pre-indutrial age) this is also the fear of Extinction Rebellion. It is based on the work of  Frieler et al., 2012. But what did happen in earth history?

SP_CCRReefsFig17_0Ma

Present distribution of coral

This is fossil coral from the triassic (Timor, 200 million years old)  and the global distribution of coral 150 million years ago (Late Jurassic)

scotese-chris-168x210
This is Christopher Scotese, his magnum opus is the reconstruction op climate zones and the location of the continents in the last 600 million years. with his project Paleomap. You can find the results on  http://www.scotese.com/. Using the distribution of temperature sensitive sediments, Scotese can reconstruct the climate history of the earth.

PhanerozoicGlobalTemperatureCurve

The methodology of Christopher Scotese

PhanerozoicTemperature_0-20Ma

Above is the temperature history, according to Scotese, of the last 20 million years. Note that 15 milion years ago it was already three degrees warmer than pre-industrial, so according to the theory of Frieler et al. corals should have been extinct today.

Temperature and coral Jurassic/Cretaceous

It gets “curiouser and curiouser”: 143 million years ago it was EIGHT degrees warmer than 150 years ago and coral flourished, just like the end of the Cretaceous.

Temperature and coral Late Cretaceous

Trassic coral was already able to survive a temperature rise of 11.7 degrees (PETM), so those two degrees during this century will be no problem at all for coral.

6BA8C03B-3A07-4BFD-8994-8765D868894A

Temperature reconstruction by Scotese

References:
* Coral maps by http://www.coralsoftheworld.org/page/reefs/

* Brian C. O’Neill, Michael Oppenheimer, Rachel Warren, Stephane Hallegatte, Robert E. Kopp, Hans O. Pörtner, Robert Scholes, Joern Birkmann, Wendy Foden, Rachel Licker, Katharine J. Mach, Phillippe Marbaix, Michael D. Mastrandrea, Jeff Price, Kiyoshi Takahashi, Jean-Pascal van Ypersele & Gary Yohe, IPCC reasons for concern regarding climate change risks, Nature Climate Change volume 7, pages 28–37 (2017)Published: 04 January 2017  (Fig 1: enhanced burning embers diagram) https://www.nature.com/articles/nclimate3179

* K. Frieler, M. Meinshausen, A. Golly, M. Mengel, K. Lebek, S. D. Donner & O. Hoegh-Guldberg, Limiting global warming to 2°C is unlikely to save most coral reefs, Nature Climate Change volume 3, pages 165–170 (2013) Published: 16 September 2012 https://www.nature.com/articles/nclimate1674

* Paleomap project: http://www.scotese.com/

Geplaatst in Analyse, Klimaat, Natuur, Opmerkelijk, Wetenschap | Tags: , , | 1 reactie

Kandij

Kandij
Een commentaar van “Troubadour” op climategate.nl over de relatie tussen sterkere buien en schonere lucht.

De atmosfeer is geen broeikas maar een zonnescherm

Troubadour 28 aug 2019 om 08:06

Gelukkig weet ik hier alles van! Eindelijk eens! Kijk, dat komt zo, ik heb tijden bij de Koninklijke Van Gilse kandijfabriek te Roosendaal gewerkt. Kandij is niet meer dan sacharose, suiker dus en wij verstonden de kunst om niet oneindig veel suikerkristallen te laten ontstaan maar om juist een beperkt aantal kristallen te laten doorgroeien.
Dat ging zo;
In stalen bakken werden kilometers katoendraden gespannen en in die bakken werd dan een suikeroplossing gelaten van 100 graden Celcius, die bij die temperatuur onverzadigd was.
In de kandij stoven, waarin de bakken in alle rust stonden, daalde de temperatuur langzaam en werd de suikeroplossing langzaam verzadigd tot zelfs oververzadigd. De suiker snakte ernaar om uit de vloeistof te treden richting katoendraad, maar de energie ontbrak om het proces te starten.
Juist op dat moment, je moest er voorman voor wezen, trad die dan de stoof binnen en prikte met een soort priem in de vloeistof. Hij nam dan zelfs een beetje de houding aan van een toreador!
De energie die hij toevoegde door zijn gerommel met de priem, was juist voldoende om op de katoendraden enkele kernen te laten ontstaan. (suikerkristalletjes) Maar niet te veel! Daarna werden de bakken weer met rust gelaten en mochten ze afkoelen tot kamertemperatuur. Zo groeiden de primaire kristalletjes uit tot prachtige grote kristallen aan de katoendraden en we noemden dat kandij.
Het hele proces kon je verstoren door een hand poedersuiker in de bak te gooien. Dan entte je de vloeistof met veel te veel kristallen en ontstond er gewoon suiker. Of teveel energie toevoegen, een te wilde toreador schiep een puinhoop bij ons.
De moraal van het verhaal.
Het verhaal van Frans Schrijver klinkt mij als muziek in de oren. Het gaat om de condensatiekernen! De zon is er indirect verantwoordelijk voor. Maar nu is den Mensch het hele proces aan het verstoren. De lucht wordt steeds schoner en de hoeveelheid energie die wij toevoegen met onze jets, die op grote hoogte vliegen, doet ook geen goed aan de originele kernen, die in de Melkweg met zoveel zorg voor ons worden bereid.
We doen maar, we vliegen van klimaatconferentie naar klimaatconferentie en een beetje burgemeester gaat op vakantie in Zuid-Afrika.
Kortom, karnaval in de kandijstoof!
Straks moeten we nog ent-gips in de atmosfeer brengen om wolkjes te maken..

FE4211D3-D8C0-4F7A-ADEF-6174268ECD38
Zware buien op 18 juli 2015 in Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk

En voor wie nog niet wist dat de lucht schoner is geworden:

Relatie ontwikkelingen emissies en luchtkwaliteit, 1990 – 2017
https://www.clo.nl/indicatoren/nl0081-relatie-ontwikkelingen-emissies-en-luchtkwaliteit
0081_001g_clo_13_nl
0081_002g_clo_11_nl
0081_003g_clo_11_nl
0081_004g_clo_11_nl

Geplaatst in Analyse, Milieu | Reacties uitgeschakeld voor Kandij

Nordhaus en de energietransitie

(English translation below)

De Nederlandse regering wil voortvarend het klimaatprobleem aanpakken, daarom is het voornemen om in 2030 49% CO2 reductie te realiseren en 95% in 2050. Dat is volgens William Nordhaus, die in 2018 de Nobelprijs voor economie kreeg, vergelijkbaar met het strengste scenario, (oranje en zwart), wat zou leiden tot een temperatuurstijging van minder dan 2.5 graden.

nordhaus-nobel-graph

De Nordhaus-scenario´s

Björn Lomborg tweette recent de kosten die dit scenario met zich meebrengt.

nordhaus2018

(Update 21 juli: Dit is tabel 2 uit Nordhaus 2018 waar Lomborg zich op baseert:
Nordhaus2018_table2

Ref: William Nordhaus, Projections and Uncertainties about Climate Change in an Era of Minimal Climate Policies, American Economic Journal: Economic Policy
Vol. 10, No. 3, August 2018, p333–360 https://doi.org/10.1257/pol.20170046

https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/pol.20170046 )
Lees verder

Geplaatst in energie, Politiek, Wetenschap | Tags: , , , | 10 reacties

Een kerncentrale bouwen kan best snel en goedkoop

Met dank aan Ton Kuijper die het onderstaande schreef in een commentaar op climategate.nl op 22 feb 2019 om 20:32

Een kerncentrale bouwen kan best snel en goedkoop.

Je moet alleen niet willen innoveren maar gewoon bewezen technieken gebruiken.
Dat innoveren bij de nieuwe Noordersluis in IJmuiden heeft BAM en VolkerWessels zo’n € 200 miljoen gekost.

De Korean Electric Power Corporation is in 2012 gestart met de bouw van 4 kerncentrales van elk 1400 MW in de Verenigde Arabische Emiraten. Eén gaat er volgend jaar in bedrijf, de andere drie in 2021. Dat is met 2 jaar voorbereiding zo’n 10 jaar. Dus in 2030 kunnen ze bij ons draaien. Ze kosten samen ca. € 24 miljard, dat is € 5.5 miljard per stuk.
Natuurlijk is het fout beleid geweest, zeker voor hen die geloven dat onze CO2 uitstoot de aarde opwarmt, dat die beslissing niet 10 jaar eerder is genomen.
Of 20 of meer jaar eerder.

Als we bij de Koreanen 10 centrales bestellen van exact hetzelfde ontwerp als die in de V.A.R. krijgen we vast wel korting. Laten we zeggen € 50 miljard voor alle tien samen.
Dan houden we 950 miljard over voor andere zaken als verhogen van de dijken of drijvende steden voor als het klimaat écht gaat opwarmen (door de natuur, niet door de mens natuurlijk). Of om die 13% belastingverhoging voor iedereen de komende 30 jaar te voorkomen.

Tien van deze centrales kunnen nagenoeg 24 uur per dag vol vermogen leveren, dat is 14000 MW x 24 uur x 365 dagen = ca. 120 miljard kWh. energie.

Een gezin gebruikt nu gemiddeld 3000 kWh/jaar dus voldoende voor 40 miljoen gezinnen bij huidig verbruik. Maar dat verbruik wordt uiteraard veel hoger als je je huis ermee gaat verwarmen en de auto ermee oplaadt. Zeker als die opwarming er echt zou komen gaan we allemaal aan de airco. En de industrie heeft ook stroom nodig. En het spoor. En misschien export naar Duitsland waar wel het meest domme energiebeleid wordt gevoerd.

Allemaal zónder CO2 uitstoot!

En binnen 10 jaar!
Was de horizon van het klimaatplan niet 30 jaar?

Natuurlijk is het ook verstandig om wat geld te steken in Thorium centrales voor de verdere toekomst. Hoewel, het is voor politici moeilijk om verder te kijken dan 4 jaar.

Reken dan eens uit hoeveel windmolens je nodig hebt om dezelfde hoeveelheid energie te genereren. Laten we voor de grap eens van die joekels nemen van 250 meter hoog en wieken van meer dan 100 meter. Die hebben een vermogen van zo’n 12 MW.
Ze zijn er nog niet maar het schijnt te kunnen.

Effectief geeft een windmolen op zee gemiddeld 25% van zijn vermogen omdat het nou eenmaal niet altijd waait, zelfs niet op zee.
Dat is dus 4 MW per molen op continu basis gerekend. Je hebt dan 3500 van zulke toekomstige joekels nodig om dezelfde energie te genereren.
Doe je het wat minder innovatief zodat je grote tegenvallers voorkomt, dan heb je 14000 windmolens van 3 MW nodig.

Maar het probleem van de onbetrouwbaarheid van levering is dan nog niet opgelost.

https://fd.nl/opinie/1289486/een-nieuwe-kerncentrale-is-helemaal-niet-duur-als-je-het-maar-slim-aanpakt

Geplaatst in kernenergie | 1 reactie

The real business-as-usual emission scenario

We are frequently told that the current CO2 emission is in line with the RCP 8.5 scenario and that this is the future business-as-usual scenario. How do recently published emissions by PBL compare with the old SRES scenario’s?
CO2emissions_SRES

It is clear that current emissions are inbetween the SRES A1B and SRES A1T emission scenarios. How will future temperature evolve when recent transient sensitivity by Lewis and Curry is applied?

Diffusion model
A simple diffusion fluid flow model (Peter Dietze, 2001) is applied that honours the observed CO2 airborne fraction. This follows Fick’s first law of diffusion Darcy’s law of hydraulic flow.
sink_per_ppm

This leads to the following calculated CO2 concentrations. Note that, as the emissions for the A1T scenario near the end of the century are smaller than the sink, the co2 level is decreasing.
[CO2]_SRES

Following Lewis & Curry 2018 (LC2018), the CO2-forcing is multiplied by a factor 1.4 to allow for other man-made forcings. Applying a LC2018 transient sensitivity of 1.33 per doubling on this forcing data, the following temperature is calculated.

temp_SRES

It is shown that for the A1B business-as-usual scenario the temperature rise relative to pre-industrial temperature in 2100 is just over two degrees, and for the A1T scenario the temperature is 1.5 degrees and decreasing.

So the current emission scenario is right on track to meet the Paris agreement!

See also:
* IPCC, Third Assessment Report, SRES CO2 emissions (Link broken, Archived link)
* New link to TAR appendix: IPCC, Third Assessment Report, Appendices (for SRES CO2 emissions see page 801)
* RCP scenario data, PIK Potsdam
* G. Marland, T.A. Boden, and R.J. Andres, Global CO2 emission data
* PBL, Trends in global CO2 emissions
* Peter Dietze, 2001, Carbon model calculations @John Daly
* Fick’s First Law of Diffusion (Wikipedia)
* Darcy’s law of fluid flow (Wikipedia)
* Lewis and Curry, The impact of recent forcing and ocean heat uptake data on estimates of climate sensitivity [2018]
* Ferdinand Engelbeen, About spurious correlations and causation of the CO2 increase [2015]

Background
Used conversion factors:
1 GtC = 3.67 GtCO2
1 ppm CO2 = 2.13 GtC

Annual diffusion equation:
Sink(y) = 2.13 * k * ([CO2](y-1)-[CO2]eq) (Fick’s firstDarcy’s law)
k= 0.01898 0.021

Temperature sensitive equilibrium CO2-level:
[CO2]eq = 8 16*T + 280 ppm
T is temperature relative to pre-industrial (=HadCrut4 annual+0.4)
[CO2]eq increases 8 16 ppm per degree

CO2 forcing:
FCO2 = 5.35 * ln ([CO2]/280)

Total antropogenic forcing, using an emperical multiplier to allow for other synchronous antropogenic forcings:
Ftot = 1.4 * FCO2

Temperature transient sensitivity is 1.33 °C per CO2 doubling:
T = Ftot * 1.33/3.7

NOTE added 27 december
Thanks to Dirk Visser a small correction was needed, the temperature effect of equilibrium is 16 ppm per degree and not 8. This increases the transfer constant fron 0.01898 to 0.021. Fick’s first law must be Darcy’s law.

But wait.. there is more!

The International Energy Agency, Shell and BP frequently publish energy outlooks. Below is a comparison with the SRES and RCP8.5 scenarios. RCP 8.5 doesn’t even come close. High time to immediately abandon the useless “business-as-usual scenario” RCP8.5.

sresvsoutlook

Lewis and Curry forcings:
LC18_ERF

RCP forcings:
CDB28BA4-C16B-4B05-95DB-846162886DD8

Geplaatst in Klimaat, Wetenschap | Tags: , | 7 reacties

Een kernenergie-uitrolplan voor Nederland

Hier mijn uitrolplan voor kernenergie in Nederland:
Het proof-of-concept van thorium is in de jaren zestig al geleverd, in 1970 waren we twee jaar verwijderd van een produktiecentrale. Ik zie het volgende uitvoerbare stappenplan, als wij net zo’n parlement haden als het franse:
2019: Aanbesteding Borsele 2 (1 GW geinstalleerd vermogen conventionele Uraniumsplijting )
2019: Stichting onderzoekschool Thoriumenergie Delft
2020: Aanbesteding 10 MW Thoriumproefreactor in Delft
2022: Oplevering Thoriumproefreactor Delft
2024: Oplevering Borssele 2, Sluiting Maasvlaktecentrale (geen sloop)
2024: Aanbesteding Thoriumproduktiecentrale Maasvlakte
2029: Oplevering Thoriumproduktiecentrale Maasvlakte
2029: Aanbesteding Thoriumcentrales ter vervanging van fossiele centrales in Eemshaven, Maasbracht, Lelystad, Geertruidenberg, en Amsterdam
2034: Fossiele electriciteitsopwekking vervangen (13 GWjaar)
2034: Aanbesteding thoriumcentrales voor elektrificering van het gasnet
2039: Nederland stookt electrisch (25 GWjaar)
2039: Aanbesteding thoriumcentrales voor synthetische diesel en electrisch rijden
2044: Nederland rijdt CO2vrij.(103GWjaar)

Geraamde kosten 150 miljard (50 miljard infrastructuur en 100 miljard centrales)

Zie ook:
* Euan Mearns, How long does it take to build a nuclear power plant
* Kernenergienota Zijlstra 1957 (pdf)
* Ontwikkelingen synthetische brandstof

Geplaatst in energie, kernenergie | Tags: , | Reacties uitgeschakeld voor Een kernenergie-uitrolplan voor Nederland

Die anderhalve graad opwarming

sr15_spm_CBtrend

Het IPCC heeft een nieuw rapport uitgebracht over anderhalve graad opwarming. Hierin zijn ze nogal creatief omgesprongen met de opwarmingstrend van de laatste 20 jaar. Volgens Clive Best is die opwarming slechts een achtste graad per decennium. Dat betekent dat de anderhalve graad pas in 2060 wordt bereikt en de twee graden in 2100. Waarmee het Parijse klimaatakkoord van twee graden deze eeuw zonder maatregelen wordt gehaald.

Weblinks:
* http://clivebest.com/blog/?p=8628
* http://www.ipcc.ch/report/sr15/

Geplaatst in Analyse, Wetenschap | Tags: | Reacties uitgeschakeld voor Die anderhalve graad opwarming

Vragen van lezers

Hieronder is plaats voor vragen van lezers van climategate.

Geplaatst in Uncategorized | 3 reacties

Localised instant climate sensitivity for 2xCO2

SBsensitivity
X-axis: surface temperature,
Y-axis temperature offset for 3.7 W/m2

Following the discussion with Lord Mockton on Wattupwiththat. I calculated the Stefan-Boltzmann temperature needed to adjust for a forcing of 3.7 W/m2.

It turns out that the hotter the surface, the less temperature increase is needed to offset the forcing.

Stefan-Boltzmann law: I = σT4

What the graph is saying is that a constant 3.7 W/m2 is inverse proportional to the first derivative of the Stefan-Boltzmann law

dI/dT = 4 σT3

Which gives dT = dI/(4 σT3),

or in approximation
ΔT = 3.7/(4 σT3)

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Localised instant climate sensitivity for 2xCO2