De radicalisering van Climategate.nl

Er is een commentaar van mij verwijderd van climategate.nl.

“Is dat nou zo erg?” zou je kunnen vragen, er worden immers dagelijks op vele blogs commentaren verwijderd.Op zich is het inderdaad niet erg, maar het is wel een veeg teken aan de wand als zelfs commentaren van medestanders op climategate worden verwijderd. Mijn commentaar was slechts één kort zinnetje:

“Rypke, je radicaliseert”

Het commentaar werd verwijderd.

Ooit schreef ik zelf blogposts op climategate.

In een interview met Hajo in 2010 zei ik het volgende:

HS: Vind je Climategate.nl een aanwinst en heb je tips voor ons?

HE: Het is een mooi platform met een veel duidelijker blogkarakter dan bijvoorbeeld de klimatosoof. Jullie streven om een bepaalde invloed in het debat te nemen, juich ik toe. Blijf daarbij echter weg van politieke richtingen. Streef gewoon naar hoogste journalistieke integriteit. De net overleden Jan Blokker formuleerde het ooit zo: “Een journalist moet zijn vragen zo stellen dat hij te weten komt wat de geïnterviewde niet wil zeggen.”

Tussen september 2010 en mei 2012 schreef ik blogposts op climategate.nl, hier is mijn climategate archief

Toch voelde ik mij er op den duur niet meer thuis. Door de enorme produktie van Rypke Zeilmaker raakten mijn posts snel van de voorpagina en de gekozen uitgesproken politieke keuze van de medebloggers is niet de mijne. Ik ben meer voor feiten dan voor mening, en meer voor dialoog dan voor confrontatie. Ik ben toen verzelfstandigd naar wordpress.

Intussen ging het politiek activisme verder. Hajo schreef posts over “Radio Oranje” alsof Nederland bezet gebied was en maakt reclame voor de republikeinse presidentskandidaten. Verder is er ook een sterk anti-europese tendens, en recentelijk zijn vergelijkingen met het naziregime schering en inslag.

Het klimaat is inmiddels ver naar de achtergrond verdwenen op climategate. Begrijp me goed, Rypke doet uitstekende onderzoeksjournalistiek, maar helaas, zijn blogs schofferen op brute wijze zo ongeveer iedereen die het niet met hem eens is. Zijn expliciete gebruik van beeldmateriaal heeft mij daarnaast doen besluiten dat climategate Not Safe For Work is. Ik zou willen dat ik mijn collega’s trots de bevindingen kon tonen, maar als dat gepaard moet gaan met blote borsten of hitlerplaatjes dan houd ik die informatie toch liever onder de pet. Een collega die argeloos een toegestuurde link opent wil ik toch niet een ongemakkelijk moment geven als zijn leidinggevende toevallig net over zijn schouder meekijkt, en dan heb ik het nog niet eens over het ondiplomatieke woordgebruik.

Jammer, heel jammer, want er is grote behoefte aan een blog waar een duidelijk alternatief aan de klimaatgekte wordt gepresenteerd.

Update 31 jan 16:00

Rypke heeft een (inline) commentaar geplaatst op climategate, dat ik hieronder integraal weergeef:

Geachte Hans Erren

Het staat je vrij te geloven dat jij de ‘hoeder der beschaving’ bent, en dus weet wat wel en niet de juiste weg zou zijn. Als je dat geloof maar niet ten koste van mijn persoon (en Hajo) wilt verkondigen of mij dat geloof wilt opdringen.

https://klimaathype.wordpress.com/2016/01/31/de-radicalisering-van-climategate-nl/

Op een kinderachtige wijze pleeg je karaktermoord door mij op je eigen blog een mes in de rug te steken, met als argument dat jij beter zou weten wat wel en niet beschaafd is of ‘de juiste weg’. Ik kan daarin weinig meer zien dan een wat onbeheerste wraakactie, maar dan zoals bij laffe mensen gebruikelijk is zo bedekt mogelijk zodat jij er als ‘de beschaafde mens die het alles beter weet’ uit rolt bij je D66-sekte. Dus wat jij voor jezelf profileert als ‘ik die opkom voor de inhoud’ is niet meer dan zelfverheffing ten koste van een ander.

— Meer dan wetenschap is er ook zoiets als (levens)wijsheid Hans Erren, en ik doorzie gewoon hoe Homo sapiens hanserrensis zich een weg in de pikorde wil verschaffen. Daar zit niet zozeer liefde voor waarheid, beschaving of feiten achter, die zijn voor jouw slechts maskerade voor dat al te menselijke motief. (kern van mijn blog ‘waarom feiten volledig onbelangrijk zijn’)

Ik verwijderde je offtopic persoons-reactie van mijn blog- net als alle offtopic gezuig aan mijn persoon- omdat je offtopic reageerde en bovendien ad hominem met de stroman van de eeuw. Sinds 2016 is mijn reactiebeleid:reageer on topic of reageer niet en geen ad hominem. Je reactie diende slechts het profileren van je eigen persoon met een joekel van een zelfverheffing

Ik accepteer namelijk geen (verkapt en bedekt) gescheld van je op mijn persoon alsof ik ‘radicaliseer’ (definieer wat jij verstaat onder radicaliseren en haal voorbeelden aan, ja, schrijf er een blog over voor Climategate waar je blijkbaar veel te goed voor bent :-)).

Of die andere persoons-framing waar mijn anti-kamp zo verzot op is: ‘hij kan niet tegen kritiek’ (= persoonsaanval, alsof mijn oordeelsvermogen lager staat dan jouw) , terwijl ik alleen geen gezuig aan mijn persoon accepteer maar alle bewijs van het tegendeel van mijn gelijk met open armen verwelkom.

Mijn inhoudelijke stelling is — klimaat’debat’ gaat in het geheel niet over klimaat maar over politiek, risicoperceptie en wereldvisie. Jij wilt het daar niet mee eens zijn. Schrijf een blog waaruit blijkt dat klmaat over klimaat gaat, over tienden van graden en strekkende meters poolijs sinds 1979.

Wanneer ik je gezuig aan mijn persoon als datgene identificeer, pedant en arrogant gezuig aan mijn persoon, zijn we het pad van beschaafde discussie afgedwaald, en dat van persoontjepikkerij opgekomen. Alsof ik zou schrijven ‘Haha Hans Erren is een wat bang aangelegd bedrijfsambtenaartje dat graag een wit voetie wil halen op D66-feestjes’, want laten we eerlijk zijn:

— Vanaf welk hoger voetstuk meen je mij en ook Hajo te kunnen veroordelen? Je kunt de politieke focus niet de jouwe vinden, maar daarmee ben jij nog geen beter mens Hans Erren. En je bent ook dommer dan mij en Hajo met je belegen scientisme

— Wat voor ‘hoeder der wetenschap’ meen jij te zijn? Ga dan publiceren in de peer reviewed literatuur, als jij zo goed weet hoe je wetenschap hoort te bedrijven.. Wacht, we zullen eens kijken op google scholar hoeveel Erren de hoeder der wetensch. ehh, huh,eehhhh, heh, waar zijn je publicaties?

Mijn vriendelijke doch dringende verzoek is dat je daarom je leert beheersen. Aan de basis van ons meningsverschil staat kortom niet een verschil over interpretatie van feiten (wat exact de boodschap van mijn blog was). Maar over de vraag wat wel en niet beschaafd is, en hoe je voor beschaving opkomt. Ik vind lafheid en leugenachtigheid horen bij onbeschaafde mensen en de opmaat tot erger, jij hebt daar andere opvattingen over die jouw als persoon in mijn ogen geen goed doen.

Dus, wees een vent Hans Erren, haal die blog uit de lucht en als je geen persoonlijke ruzie zoekt, maar gewoon een persoonlijk meningsverschil met mij hebt dat op een volwassener wijze is op te lossen

mvg
RZ

Geplaatst in Analyse, debat, Politiek | Tags: | 8 reacties

Over de verzadiging van het CO2-spectrum

Op 16 november schreef Dick Thoenes op het blog Climategate:

“Het begrip ”climate sensitivity”, dat wordt gebruikt om de toekomstige temperatuurstijging ten gevolge van meer CO2 te voorspellen, is volgens mij een onjuist concept. Het zou betekenen dat bij verdergaande stijging van het CO2-gehalte van de atmosfeer de temperatuur voortdurend blijft toenemen, zij het steeds langzamer. Laten we bijvoorbeeld aannemen dat die sensitivity 1°C bedraagt, dan zou de temperatuur dus 1°C toenemen als het CO2-gehalte bijvoorbeeld wordt verdubbeld van 400 naar 800 ppm, maar ook als het weer wordt verdubbeld van 800 naar 1600 ppm. Dit is zeker onjuist en in strijd met de stralingswet van Lambert-Beer. Deze voorspelt dat bij toenemend CO2-gehalte de absorptie, de warmteontwikkeling en dus de temperatuur van de lucht “asymptotisch” naderen tot een maximum. Uit schattingen volgt dat dit maximum ongeveer een graad hoger ligt dan de huidige temperatuur. De atmosfeer kan dus niet meer dan ongeveer een graad opwarmen, al wordt er nog zoveel CO2 uitgestoten. Het gebruik van de “climate sensitivity” als een constante, om de toekomst te voorspellen, leidt tot een onrealistische temperatuurstijging en is principieel onjuist”

Ik zal hier met CO2 spectrumdata en de wet van Lambert-Beer aantonen dat dat de claim van Dick, ten minste voor het bereik van alle IPCC CO2emissiescenario’s, onjuist is.

De wet van Lambert-Beer

De wet van Lambert-Beer wordt in laboratoria toegepast om van een chemische oplossing dor middel van spectroscopische metingen de concentratie van een stof te bepalen. De achtergronden worden hier op wikipedia uitgelegd. De formule is eenvoudig:

Transmissie T = 10-εcd

Waarbij ε de extinctiecoëfficiënt is, c de concentratie in ppm, en d de dikte van het monster, ook wel de optische padlengte genoemd. Voor een concentratie nul is de transmissie T = 100 = 1. Voor een concentratie oneindig is transmissie T = 10-oneindig = 0

Het CO2spectrum

We beginnen met een CO2-absorptiespectrum dat voor laboratoriumonderzoek wordt gebruikt. Het is een berekend absorptiespectrum voor CO2 met een temperatuur van 300K (27 °C), 7.5 ppm en een laagdikte van 1 meter. Van de EPA website, heb ik het spectrum co2300d gedownload*). Met het EPA programma convert is dit vervolgens omgerekend in een texttabel.

De eenheden in de tabel zijn zijn golfgetal cm-1 en absorptie A. Absorptie is 1-transmissie. golflengte in micrometer is 10000/golfgetal.

We zijn op zoek naar de extinctiecoëfficiënt ε als functie van golflengte, Lambert-Beer kunnen we dan als volgt omschrijven:

ε = (-log(1-A))/cd, (met cd = 7.5 ppm.m)

De waarden van extinctiecoëfficiënt als functie van golflengte staan in onderstaande grafiek eerst als gewone waarden, daarna als logaritmische grafiek die de lage waarden beter weergeeft :

extinction_CO2_300K

extinction_CO2_300K_log

Wat opvalt is dat ε niet constant is maar sterk afhankelijk van de golflengte. Er zijn twee sterke absorptiebanden, een rond 4.3 micron en een rond 15 micron. de grootste extinctiecoëfficiënt is bij golflengte 14.97606376 micron met een waarde van 0.001287714.

Verzadiging

Wanneer is de absorptie verzadigd? De wet van Lambert-Beer is een exponentiële wet, dus theoretisch is pas bij een oneindige concentratie de transmissie 0. Voor de rekenvoorbeelden hier houd ik 0.1% aan als de verzadigingswaarde voor transmissie (absorptie = 99.9%). Voor de 14.98 golflengte kunnen we dan berekenen:

cd = -log(0.001)/ε = 3/0.001287714 = 2329.71 ppm.m,

dus met een concentratie van 400 ppm is deze spectrale lijn verzadigd over een afstand van 5 meter en 82 cm. Dick heeft gelijk zou je zeggen, de CO2 lijn is verzadigd.

Jammer genoeg is dat te snel geconcludeerd. Het CO2spectrum heeft nog een heleboel andere lijnen die bij deze concentratie nog lang niet verzadigd zijn. Bijvoorbeeld heeft de op één na sterkste lijn in de 15 micronband, op 14.68969 micron met een extinctiecoëfficiënt van 8.22647E-05, bij 2329.71 ppm.m pas 35.7% verzadiging.

co2_2329ppm

Schaalhoogte

Om de absorptie in de atmosfeer te kunnen vergelijken met een laboratoriummeting is de invoering van de term schaalhoogte nodig. In de atmosfeer neemt de druk exponentieel af, maar de concentratie blijft gelijk bij een “well mixed gas”. Voor de luchtdruk geldt: (wikipedia)

P(h) = P0e-h/H,

waarbij H de schaalhoogte, P de luchtdruk, h de hoogte en P0 de luchtdruk aan het oppervlak. De massa M van een kolom atmosfeer is de integraal van de druk:

M = P0 x H

voor de optische weglengte van CO2 in de atmosfeer geldt dan ook dat

cd=[CO2]0 x H

Voor atmosferische omstandigheden wordt de eenheid ppm.m groot, in de atmosfeer gebruikt men daarom van oudsher de eenheid atmosfeercentimeter atm.cm (Arrhenius, Ångström, Koch). Zo is een concentratie van 373 ppm, met een schaalhoogte van 8043 m gelijk aan 300 atm.cm (1 miljoen ppm = 1 atm, 1 m = 100 cm).

Bandverzadiging

We kunnen nu de bandabsorptie uitrekenen voor de 15 micronband voor een waargenomen Co2-concentratie en theoretische verdubbelingen. Alle grafieken zijn na te rekenen met dit excel (download) sheet.

Dit is het spectrum voor 150, 300, 600, 1200 en 2400 atm.cm. 300 atm.cm komt overeen met 373 ppm, de gemeten co2waarde in 2002. dus respectievelijk, 0.5x, 1x, 2x, 4x en 8x de CO2waarde van 2002.

co2_051248

Dit is de gesommeerde absorptie tussen 10 en 20 micrometer golflengte voor CO2 waarden van 1 tot 150000 atm.cm, IPCC-waarden voor alle emissiescenarios liggen tussen 250 en 1000 atm.cm.

summed_CO2_absorption

De logaritmische relatie is geldig voor concentraties in alle IPCC emissiescenario’s (270 ppm – 1062 ppm). Het effect wordt zelfs nog iets groter om pas bij een CO2-concentratie rond 2 procent (19200 atm.cm) af te vlakken. Ook hier heeft Dick dus wel in principe gelijk, er is een afvlakking, maar die afvlakking doet absoluut niet ter zake voor de gebruikte concentraties van alle IPCC scenario’s tot 2100.

Conclusie

Dick Thoenes:

Deze [Lambert-Beer, red.] voorspelt dat bij toenemend CO2-gehalte de absorptie, de warmteontwikkeling en dus de temperatuur van de lucht “asymptotisch” naderen tot een maximum.

In deze blogpost is aangetoond dat de CO2-absorptieasymptoot pas wordt benaderd bij een atmosferische CO2concentratie van 2%,dat is ver boven alle IPCC CO2 emissiescenarios. Voor alle emissiescenarios is een logaritmische benadering van de absorptie aanvaardbaar.

 

*) Een nadeel is dat dit spectrum in een digitaal formaat is, dat alleen met EPA windows95 software omgerekend kan worden, Vanaf windows 7 kan deze software ook niet meer draaien maar gelukkig is er een legale methode om een Windows XP virtual machine op je pc te installeren

Naschrift

Naar nu blijkt, heb ik bij een eerdere berekening een verkeerde schaalhoogte genomen waardoor de absorptie voor 300 atm.cm te laag uitvalt. Onderstaande grafiek komt hierbij te vervallen.

co205124_wrong

Geplaatst in debat | Tags: , , | 2 reacties

Wat als Nederland niets doet aan de emissies?

Enige tijd geleden verscheen het PBL rapport over CO2 emissies met daarin onderstaande grafiek:

PBLemissions2012

Hoe ziet het er uit als we deze data in het beruchte RCP8.5 emissie model invoeren, en aannemen dat de emissies van de Annex 1 landen gelijk blijven (wegens efficiency en bevolkingsstagnatie)?
rcp85_annex1_emerging

Of in percentages uitgedrukt:
rcp85ratio

We zien dat de bijdrage van de annex 1 landen aan de jaarlijkse CO2emissies dramatisch terugvalt van 80% in 1970 tot 13% in 2100.

De opwarming in de 21ste eeuw wordt dus veroorzaakt door de ontwikkelingslanden. Dat is een harde waarheid voor de Parijse onderhandelingen.

(1 GtC = 3.67 GtCO2)

Update:
er is een nieuw rapport
pblemissions2015

Geplaatst in Analyse, Klimaat | Tags: , | 1 reactie

Zeg Urgenda, er komt helemaal geen klimaatkatastrofe!

spencer_upd2014
Gemodelleerde CMIP5 wereldwijde lage troposfeertemperatuur, vergeleken met waarnemingen door UAH en RSS (bron updated met recente data)

Pas recentelijk kwam ik bovenstaande, twee en een half jaar oude, grafiek van Roy Spencer tegen (die ik heb geactualiseerd met de meest recente metingen), en ik was verbaasd. Verbaasd, omdat de grafiek mij nog niet opgevallen was, terwijl ik toch elke dag wel klimaatnieuws volg, en verbaasd waarom dit overduidelijke bewijs dat de klimaatmodellen niet werken geen voorpaginanieuws is geweest.

Wat heeft Roy Spencer hier gedaan? CMIP5 is het Coupled Model Intercomparison Project dat een database beheert van alle klimaatcomputermodellen. In de modellen worden de vulkanische uitstoot en het atmosferische CO2 ingevoerd en de modellen berekenen de temperatuur, voor de toekomst wordt het RCP8.5 scenario aangehouden. Roy Spencer heeft de near term resultaten voor de lagere atmosfeer vergeleken met waarnemingen door twee onafhankelijke groepen. En wat blijkt?

Vrijwel alle modellen geven een veel te grote opwarming voor de onderste atmosfeer. Zelfs als de El Nino van eind dit jaar nog gelijk wordt aan die van 1997 – wat hij waarschijnlijk niet wordt -, dan nog is de komende waargenomen opwarming te gering. Met andere woorden: de modellen kunnen naar de prulenbak.

Recentelijk heeft Clive Best hetzelfde met de oppervlaktetemperatuur gedaan die modellen deden het iets beter, maar ook daar kunnen de hete modellen naar de prullenbak. Not all CMIP5 models can be correct

Clive_Best_Yearly-compare

Conclusie: er komt geen klimaatkatastrofe deze eeuw

Dat kan Urgenda in zijn zak steken.
Dit is in ieder geval de bijgestelde verwachting (dikke lijnen):

SRES_1_3_sensitivity
Goed nieuws dus zo vlak voor Parijs.

Wat is nu de oorzaak van de te hete modellen?
We zien dat de hete modellen nog steeds vasthouden aan het Lower Troposphere Hotspot concept, dat zegt dat boven de evenaar de temperatuur het snelste moet toenemen onder toenemend CO2.
hot-spot-model-predicted
De hotspot

Dit komt omdat de modellen te vasthoudend zijn aan de klassieke waterdampmeekoppeling van Clausius-Clapeyron, Bill Illis legt het een en ander nog uitstekend uit:

The water vapor feedback part of the theory comes from the Clausius Clapeyron relation which states that water vapor should rise by 7% for each 1.0C increase in temperature. 1.1C from CO2, another 1.5C from water vapor increasing (and it is the biggest GHG anyway, if it rises there should be warming).

ALL of the climate models have some version of this equation built into them. Maybe only 5.5% or as high as 7.5% but every single one has an assumption close to 7.0% increase in water vapor per 1.0C.

The Clausius Clapeyron relation is solid atmospheric physics. There clearly is a potential increase in water vapor as temperatures rise. Warmer air can hold more water vapor and that is true.

THE QUESTION is, does the real Earth atmosphere ACTUALLY hold 7.0% more water vapor for every 1.0C increase in temperatures.

THE ANSWER is NO.

The actual observations show a range of actual feedbacks from just 2.2%/1.0C to 5.7%/1.0C – on average, less than half of what the theory predicts and is based on.

Skeptici zijn geen klimaatskeptici
Ik was afgelopen zaterdag bij het jaarcongres van stichting Skepsis, het thema was “Expert gezocht”, hoe herken je een expert? Naast wiskundige modellen bleek ook een expert opinion heel belangrijk te zijn. Popper kwam ook langs als ijkpunt voor een goede theorie.

Skepsis is een hele leuke club als het om wichelroeden, aardstralen of homeopathie gaat maar om de een of andere reden houden deze skeptici niet van klimaatskeptici. De ene na de andere spreker haalde uit naar de klimaatskeptici, “dat was toch geen wetenschap”. Tijdens de koffie had ik een onderhoud met de voorzitter van Skepsis, sterrenkundeprofessor Frank Israel: “Klimaatmodellen zijn heel goed, en worden steeds bijgesteld”. Een devoot gelovige in de modellen dus. maar die zijn zoals we boven zien juist gefalsifieerd door de waarnemingen en wel op Popperiaanse wijze: er is een voorspelling de metingen laten wat anders zien, dus is je model ongeldig.

Hoe komt het dan dat deze duidelijke falsificatie niet geaccepteerd wordt als bewijs?
Waarom blijven mensen vasthouden aan gefalsifeerde modellen? De theorie van Karl Marx is gefalsifieerd met de vergelijkingsexperimenten in Duitsland en Korea, de Marxistische variant had de grootste armoede en onvrede. De ecopessimist Paul Ehrlich verloor zijn weddenschap van Julian Simon. Malthus had uiteindelijk ongelijk door de groene revolutie, Jehova’s Getuigen hebben met de regelmaat van de klok foute voorspellingen gedaan en toch bestaat het genootschap nog steeds. Het lijkt er op alsof de mensen bedrogen willen worden.

We hebben te maken met het would-be-Kassandra fenomeen:
In de griekse mythologie had de zieneres Kassandra gelijk met haar onheilstijdingen, maar ze werd niet geloofd; would-be-Kassandra’s daarentegen worden wel geloofd maar hebben geen gelijk, alle voorspellingen mislukken.

Een oud 17e-eeuws gedicht rept er al over:

Een mens lijdt dikwijls ‘t meest
Door ‘t lijden dat hij vreest
Doch dat nooit op komt dagen.
Zo heeft hij meer te dragen
Dan God te dragen geeft

Links:
Roy Spencer http://www.drroyspencer.com/
Clive Best http://clivebest.com/blog/
CMIP http://cmip-pcmdi.llnl.gov/index.html
Skepsis http://skepsis.nl/congres-2015/

Update 5 nov:
Met dank aan Andre Bijkerk, hier is de versie van Carl Mears van RSS:
rss_model_ts_globe_tlt_mears

Geplaatst in Analyse, Breaking news, Klimaat, Verslag | Tags:

de vraag van Arthur Bijl

Arthur Bijl stelde een vraag op climategate

Ik parkeer hem hier als herinnering aan mij en ik zal hem hier in een volgende blogpost uitgebreid antwoorden met afbeeldingen en literatuur.

Arthur Bijl
juli 4, 2015 8:10 pm

Hans: Ik ben benieuwd naar jou onderbouwingen van de volgende stellingen:
“Aanname van sterke meekoppeling van waterdamp: niet zichtbaar.”
( Ik vind bijvoorbeeld deze link waarbij ze vooralsnog wel gekoppeld lijken: http://www.pnas.org/content/104/39/15248.full.pdf )

“De voorspelde tropische hotspot: niet aangetroffen en werd weggemodelleerd met wind. ” ( Ik vind bijvoorbeeld deze link met paper verwijzing waar de hotspot gevonden zou zijn: http://phys.org/news/2015-05-climate-scientists-elusive-tropospheric-hot.html )

“Aerosolkoeling is de grote fudge factor: hete modellen hebben grote aerosolkoeling, koele modellen hebben geringe aerosolkoeling. ”

“Waar modellen heel slecht in zijn is de basisgeometrie van de circulatie, alle modellen vertonen een gesplitste Intertropische Convergentie Zone (ITCZ): het noordelijk en zuidelijk halfrond zijn ontkoppeld.” ( Dit zou er volgens het volgende paper ervoor zorgen dat ECS onderschat wordt: http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1002/2015GL064119/asset/grl52948.pdf;jsessionid=B87C839EE9C25F30590DA97E6DBF66B2.f02t02?v=1&t=ibpbos7t&s=8b1e9e8f3919fb9dc8a2d7912ff3fcf5975619f0 )

“Multidecadale variatie in de temperatuur is niet te modelleren.”

“Vulkanische mega-erupties worden structureel te koud gemodelleerd.”

Geplaatst in Uncategorized

Horror science fiction van de TU Delft

PR-TheHague_02

Zeven jaar na het Rapport van de Deltacommissie komt de TU delft met de schokkende conclusie dat aan het eind van de 21ste eeuw het zeewater in “Den Haag” maar liefst 83 cm zal zijn gestegen, tenminste als we het persbericht mogen geloven.

Den Haag 83 centimeter zeespiegelstijging met risico op veel meer

Schok, horror, dood en verderf en het einde der tijden, wel tien centimeter hoger dan mijn eettafel!

Maar het is nog vreselijker:

‘However,’ says Dr Riccardo Riva from TU Delft’s department of Geoscience and Remote Sensing, ‘we not only determine an average projected rise, but also the probability of deviation from the global mean. And our calculations then show that there is a considerable probability that sea level rise will be far higher than the projected 80 cm. Our current estimate shows a 5% possibility that sea level rise will be greater than 1.7 metres. In other words, our probability distribution shows a longer tail leading to a higher sea level rise.’

Wat zijn de ingrediënten van deze bangmakerij? Men neme het RCP8.5 scenario, voeg daarbij het CMIP5 ensemblegemiddelde, et voilà, Herman den Blijker zal hoofdschuddend naar dit soepzooitje kijken.

Het RCP8.5 scenario is natuurlijk niets anders dan het onwaarschijnlijke worst case SRES A1FI in een nieuw jasje:

CMIP5 zit al 18 jaar te hoog met zijn temperatuurschatting. (met dank aan Clive Best )
CMIPH4

Bij een echt business-as-usual scenario met een realistische klimaatgevoeligheid, net als afgelopen eeuw, stijgt de temperatuur 1 graad dus dan komen we toch weer uit op 20 cm.
dcvsdenhelder
Niets aan de hand; doorlopen mensen! Zeven jaar na het deltarapport, en niks nieuws, ga dat geld (mijn belastinggeld) eens aan thoriumonderzoek besteden TU-Delft.

Maar het staat allemaal met nog meer science fiction gepubliceerd in Climate Research SPECIAL 30: Effects of extreme global warming in northern Europe. (maar mooi op tijd om de gedelegeerden in Parijs eens goed bang te maken).

  Drews M, Christensen JH; Effects of extreme global warming in northern Europe; CR 64:3-6
  Rummukainen M; Our commitment to climate change is dependent on past, present and future emissions and decisions; CR 64:7-14
  Grinsted A, Jevrejeva S, Riva REM, Dahl-Jensen D; Sea level rise projections for northern Europe under RCP8.5; CR 64:15-23
  Christensen OB, Yang S, Boberg F, Fox Maule C, Thejll P, Olesen M, Drews M, Sørup HJD, Christensen JH; Scalability of regional climate change in Europe for high-end scenarios; CR 64:25-38
  Karlsson IB, Sonnenborg TO, Seaby LP, Jensen KH, Refsgaard JC; Effect of a high-end CO2-emission scenario on hydrology; CR 64:39-54
  Trolle D, Nielsen A, Rolighed J, Thodsen H, Andersen HE, Karlsson IB, Refsgaard JC, Olesen JE, Bolding K, Kronvang B, Søndergaard M, Jeppesen E; Projecting the future ecological state of lakes in Denmark in a 6 degree warming scenario; CR 64:55-72
  Arnbjerg-Nielsen K, Leonardsen L, Madsen H; Evaluating adaptation options for urban flooding based on new high-end emission scenario regional climate model simulations; CR 64:73-84
  Halsnæs K, Kaspersen PS, Drews M; Key drivers and economic consequences of high-end climate scenarios: uncertainties and risks; CR 64:85-98

Gelukkig is het open access dat betekent dat er niet nóg meer geld wordt gevraagd voor dit goedkope verhaaltje

Bron:
Grinsted A, Jevrejeva S, Riva REM, Dahl-Jensen D Sea level rise projections for northern Europe under RCP8.5 CR 64:15-23 (link)

Met dank aan Bishop Hill

… en waarom Den Haag specifiek genoemd moet worden? Den Haag ligt niet eens aan zee, dat is Scheveningen.

Geplaatst in Klimaat, Wetenschap | Tags: ,

De dosis bepaalt het vergif

Paracelsus

Paracelsus


“De dosis bepaalt het vergif” (dosis sola facit venenum) is een uitspraak van de 16e-eeuwse arts Paracelsus. Het is een waarheid die vaak wordt vergeten door milieuactivisten.

De laatste jaren zijn ons nog al wat nieuwe gevaren in de schoot geworpen: meeroken, schoorsteenrook, het ozongat, asbest, fijnstof, maar tegenover al deze onheilstijdingen stond ook kritiek van wetenschappers en publicisten.

Naomi Oreskes ziet in de kritiek het werk van de de Merchants of Doubt, Jan-Paul van Soest noemt hen de Twijfelbrigade, die handen vol geld zouden verdienen aan de schadelijke stoffen. De vraag zou echter moeten zijn: merken we het als deze stoffen verboden worden? Natuurlijk breken cfk’s de ozonlaag af, maar neemt huidkanker wel toe als gevolg van de cfk’s? Het ozongat treedt op in de winter als de zon laag staat en de mensen binnen zitten, echter sinds de jaren zeventig trekken mensen in de winter en masse naar de wintersport waar hoog in de bergen al van nature meer UV voorkomt. Meer wintersport correleert zo ook met meer huidkanker en oogafwijkingen. Het is bekend dat asbest beroepsziekten veroorzaakt bij asbestwerkers, de dosis die echter vrijkomt bij een brand is verwaarloosbaar klein als risico voor de burger, het was dus een overreactie om de binnenstad van Roermond af te sluiten tijdens de decemberkoopavond. Er zitten kankerverwekkende stoffen in sigarettenrook, maar kun je individuele kankergevallen terugleiden op meeroken?

Stel, ik krijg over tien jaar kanker, komt dat door mijn werk in het Mineralogisch Museum met uranium en asbest, doordat mijn vader rookte, of omdat ik in een steenkoolmijnbouwgebied opgroeide; omdat ik Tjernobylfallout heb ingeademd of fijnstof heb ingeademd langs een uitvalsweg of gewoon doordat ik kankergenen van mijn moeder heb geërfd? Het probleem is dat op geen enkele manier te achterhalen valt wat de oorzaak is bij individuele kankergevallen als de dosis marginaal is.

Ik zal lijden aan korrelatiekanker.

En dan CO2, CO2 is een broeikasgas, de aarde wordt er warmer door en warmer is slechter, toch?

Of toch niet? In de laatste jaren zijn de winterdoden dramatisch afgenomen.

79366701_winter_deaths_624_v31

Vooralsnog blijkt het CO2-gif een medicijn te zijn.

Geplaatst in Analyse, Milieu | Tags: , | 2 reacties

Ketters in het Vaticaan: De ‘dialoog” van Jan Paul van Soest

En weer is een “dialoog”-ronde afgesloten op het NRC-blog van Paul Luttikhuis. Een dialoog die gekenmerkt wordt door een volledige afwezigheid van kennis van de materie waar Jan Paul boeken over heeft volgeschreven, boeken over “saboteurs” en “twijfelbrigades”.

Dialoog
Na twee pogingen op de Dagelijkse Standaard waar Jan Paul verzandde in het analyseren van de reacties en niet focuste op de dialoog, werd de draad opgepakt op het NRC-blog van Paul Luttikhuis. Nu met een blogmoderator en zelfs ook met een dialoogscheidsrechter in de vorm van klimaatwetenschapper Gerbrand Komen. Het blog van Luttikhuis volgt openlijk de alarmistische lijn, Komen volgt de officiële IPCC-lijn, en de lijn van van Soest is duidelijk samen te vatten met zijn twee smaadschriften. Door het blog van Luttikhuis te kiezen krijgen we dus enigszins de analogie van de reformatie, waar een RK apologeet een boek schrijft waarin hij de protestanten verketterd, en vervolgens Luther uitnodigt op het Vaticaan voor een “Dialoog” waarbij de arbiter een rechtzinnige jezuïet is. Bij het begin van de dialoog moet Luther eerst nog eens trouw zweren aan het dogma dat we aan het begin van het einde der tijden staan. Labohm wordt dus ontvangen als een ketter in het Vaticaan en de hele “dialoog” ademt ook deze atmosfeer.

Arbitrage
Komen afficheert zichzelf als een eenvoudige fysicus die geen verstand heeft van economie. Vreemd dan dat hij juist wordt uitgekozen om de arbiter te zijn in een debat over beleid, beleid dat als eerste een groot effect op de economie zal hebben. Komen zal een geweldige expertise hebben in klimaatwetenschap maar als scheidsrechter in een beleidsdiscussie is hij net zo geschikt als de eerste de beste gymnasiast.

Moderatie
Luttikhuis laat flink wat steken vallen in de moderatie, hij redigeert teksten van reageerders, en het is niet duidelijk welke berichten door de moderatie komen omdat niet wordt aangegeven waar geknipt of gecensureerd wordt. Dialoogondermijnende opinies van reageerders worden door de moderatie verwelkomd in plaats van deze als off-topic weg te censureren. Bij een standaard WordPress hosting kunnen reacties op basis van IP automatisch geplaatst worden, waarbij moderatie alsnog achteraf kan worden uitgevoerd als de reactie off-topic of te aanvallend is. Bij het NRC-blog echter kan het dagen duren voordat een serie reacties geplaatst wordt, omdat Luttikhuis met iets anders bezig is en elke reactie afzonderlijk moet modereren.

Hoe nu verder
Als Jan Paul écht een dialoog wil met Hans Labohm – waaraan ik dus steeds meer twijfel, dat moge nu wel duidelijk zijn – dan is er een eenvoudig formule te verzinnen:

– Hans Labohm kiest een onderwerp en schrijft gedurende vier weken elke week een stuk op de Dagelijkse Standaard http://www.dagelijksestandaard.nl/author/hans-labohm/ (wel in zijn eigen woorden en niet 90% copy-paste) en

– Jan Paul van Soest schrijft in dezelfde week hierop een antwoord op zijn eigen blog http://www.twijfelbrigade.com/category/blog-bij-het-boek-van-jan-paul-van-soest/ , waarbij van Soest begint met een link naar Labohm en natuurlijk dan wel moet ingaan op de stellingen van Labohm en geen “samenvatting” moet geven van de reacties.

Na vier weken kiest Jan Paul van Soest een onderwerp en schrijft een openingsartikel op zijn eigen blog, Labohm reageert daar weer op. Na vier weken is Labohm weer aan de beurt. Reageren kan bij Luttikhuis, bij mij, op de Dagelijkse Standaard en bij de twijfelbrigade.

Ga eens in dialoog van Soest, want dat heb je nog stééds niet gedaan.

Geplaatst in debat, Klimaat | Tags: , , | 2 reacties

Thorium voor het opscheppen

Afgelopen vrijdag was in Delft het Thorium kernreactorsymposium, een veelbelovende vorm van kernenergie die inherent veilig is, een hoog rendement heeft en kortlevende afvalstoffen produceert.

2000px-Molten_Salt_Reactor.svg

Voor de details over het reactorproces verwijs ik naar de site van Jan Leen Kloosterman, waar ik nu op wil ingaan is de beschikbaarheid van de kernbrandstof.

Thorium (Th) wordt gevonden in de natuur en is een element dat met gemiddeld 6 gram per ton gesteente iets minder voorkomt als lood (10 gram per ton). Omdat thorium zoveel voorkomt en omdat het een radioactief element is, is het eenvoudig op te sporen. Hier is een voorbeeld van een radioactieve kaart van Noord-Mozambique die ik een twintig jaar geleden gemaakt heb.

Radiometrische Kaart van Tete provincie Mozambique

Op deze kaart is thorium in groen, uranium in blauw en kalium in rood weergegeven. Thorium hecht zich gemakkelijk aan klei. Onder druk verandert klei in schalie dat ook wel bekend is als leisteen. In Europa is een heleboel schalie te vinden op afvalbergen van steenkoolmijnen, het gehalte van thorium is daarin gemiddeld 12 gram per ton.

Hieronder is een afbeelding van een thoriummeting in Engeland, de afvalbergen zijn duidelijk zichtbaar.

Th-shirebrook

(Bron: Airborne and ground-based radiometric investigation of colliery spoil near Shirebrook, the English Midlands link )

In Nederland was ook steenkoolmijnbouw en één berg staat op het punt van afgraven: het is de mijnsteenberg van de Oranje Nassaumijn IV, omdat hieronder zilverzand ligt dat gewonnen kan worden. (link). De mijnsteenberg werd tussen 1927 en 1967 aangelegd, heeft een oppervlakte van 11 hectare, is 45 meter hoog en bevat 1,5 miljoen m3 gesteente. Met 12 gram per ton goed voor totaal ongeveer 49 ton thorium. Deze afvalberg alleen is al goed voor 135 GWjaar aan energie.

De totale ON IV steenkoolproductie was 13,7 miljoen ton steenkool; dit was goed voor 15 GWjaar energie. Het afval van de steenkoolmijnbouw bevat dus negen keer zoveel energie als de steenkool zelf.

Maar het wordt nog mooier:

In Nederland staan (status 2013) 1975 windturbines met een totaal opgesteld vermogen van 2479 MW. Per megawatt is 100-200 kg neodymium (Nd) nodig. Bij de raffinage van neodymiumerts is thorium een bijproduct: per 5,5 kg Nd wordt er 1 kg Th geproduceerd. Totaal is er aan thorium als afvalprodukt van de windenergie in Nederland (150*2479)/5,5= 67 ton Thorium beschikbaar met een energieinhoud van 185 GWjaar

De electriciteitsproductie in Nederland 2013 was 410 PJ = 13 GWjaar. Het afvalprodukt thorium van de windenergie in Nederland is goed voor 14 jaar electriciteisproduktie.

Eén (1) thoriumcentrale van 1 GW produceert net zoveel stroom als 2000 windturbines van 2.5 MW, en ook nog eens 24/7.

  Het hele windmolenpark in Nederland kan dus vervangen worden door 1 thoriumcentrale van 1 GW die je 185 jaar op vol vermogen kunt laten draaien op het afvalproduct van de windmolenindustrie, en daarmee bespaar je ook nog eens meer CO2.

(edit: rekenfout)

Geplaatst in Analyse, Duurzaamheid, energie, Wetenschap | Tags: , , | 3 reacties

Halve marathon bewijst de opwarming van de aarde.

de Haagse hockeystick

de Haagse hockeystick

Iedereen die iets met klimaat doet, denkt bij bovenstaande grafiek gelijk: “Hé een nieuwe temperatuurreconstructie?”

Helaas dat is het niet: het is de GPS snelheidsmeting van een collega die meedeed aan de halve marathon van afgelopen zondag in Den Haag: de City-Pier-Cityloop. We zien een gemiddelde snelheid van 12 km per uur, met af en toe een drinkpauze en als laatste een eindsprint. Om maar aan te tonen hoe gemakkelijk je in patroonherkenning verstrikt kunt raken.

cpc2

Mijn collega werd overigens 2400ste, en plaatste zich daarmee bij de beste 25%!

Geplaatst in Uncategorized