Climategate: Een keerpunt, Institute of Physics spreekt zich uit

Er is een parlementair onderzoek gaande in het Verenigd Koninkrijk naar climategate, voor een overzicht van alle bijdragen zie: http://climategate.nl/2010/02/28/inzendingen-onderzoek-brits-parlement-goudmijn/

Hieronder de vertaling van de bijdrage van het Britse Instititute of Physics aan het onderzoek.
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmsctech/memo/climatedata/uc3902.htm


 
Memorandum ingediend door het Institute of Physics (CRU 39)

De openbaarmaking van de klimaatgegevens van de Climatic Research Unit van de  Universiteit van East Anglia

Het Institute of Physics is een wetenschappelijke instelling zonder winstoogmerk toegewijd aan het vermeerderen van het gebruik, het begrip en de toepassing van natuurkunde. Het heeft een wereldwijd ledenaantal van meer dan 36000 en is een toonaangevende communicator van de fysicagerelateerde wetenschap voor alle doelgroepen, van specialisten tot overheid en het grote publiek. Haar uitgeverij, IOP Publishing, is een wereldleider in wetenschappelijke publicaties en de elektronische verspreiding van natuurkunde.

Het Instituut is verheugd om zijn opvattingen kenbaar te maken voor het onderzoek van de House of Commons Science and Technology Committee. ‘De openbaarmaking van de klimaatgegevens van de Climatic Research Unit van de Universiteit van East Anglia.’
Deze indiening geeft detailleerd antwoord op de vragen die werden gesteld in de oproep tot bewijs, en werd opgesteld met inbreng van de Wetenschappelijke Raad van het Instituut en haar Energie Subgroep.

Wat zijn de gevolgen van de onthullingen voor de integriteit van het wetenschappelijk onderzoek?

1. Het instituut is bezorgd dat, tenzij de openbaar gemaakte e-mails bewezen worden vervalsingen of aanpassingen te zijn, er verontrustende gevolgen ontstaan voor de integriteit van het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied en voor de geloofwaardigheid van de wetenschappelijke methode zoals die in deze context wordt gepractiseerd.

2. De CRU e-mails, zoals gepubliceerd op het internet bieden op het eerste gezicht  bewijs van vastbesloten en gecoördineerde weigeringen om te voldoen aan eerbiedwaardige wetenschappelijke tradities en de wet openbaarheid bestuur. Het beginsel dat wetenschappers bereid moeten zijn om hun ideeën en resultaten bloot te stellen aan onafhankelijke tests en replicatie door anderen, die de open uitwisseling van gegevens, procedures en materialen vereist, is van vitaal belang.  Het ontbreken van inwilliging is bevestigd door de bevindingen van de Information Commissioner. Dit strekt zich uit tot ver buiten de CRU zelf – de meeste van de e-mails werden uitgewisseld met onderzoekers in een aantal andere internationale instellingen, die ook betrokken zijn bij de formulering van de conclusies over klimaatverandering van het IPCC.

3. Het is van belang om te erkennen dat er twee totaal verschillende categorieën van gegevens zijn die betrokken zijn bij de CRU e-mailuitwisselingen:

· gegevens die samengesteld zijn op basis van directe instrumentele metingen van de land- en zeeoppervlaktemperaturen, zoals de CRU-, GISS- en NOAA-datasets, en

· Historische temperatuurreconstructies uit metingen van ‘proxies’, bijvoorbeeld, boomringen.

4. De tweede categorie, die verband houdt met proxyreconstructies, vormt de basis voor de conclusie dat de opwarming in de 20e eeuw ongeevenaard is. De gepubliceerde reconstructies kunnen slechts een deel vertegenwoordigen van alle ruwe data die beschikbaar zijn en kunnen gevoelig zijn voor gemaakte selecties en de gebruikte statistische technieken. Andere dataselecties, weglatingen of statistische processen kunnen leiden tot andere conclusies.  Deze mogelijkheid was blijkbaar de reden achter sommige van de (verworpen) verzoeken om nadere informatie.

5. De e-mails onthullen twijfel aan de betrouwbaarheid van sommige van de reconstructies en doen vragen rijzen over de wijze waarop zij zijn vertegenwoordigd, Bijvoorbeeld de schijnbare onderdrukking van proxyresultaten voor de afgelopen decennia die niet overeenkomen met hedendaagse instrumentale temperatuurmetingen in afbeeldingen die op grote schaal zijn gebruikt door het IPCC

6. Er is ook reden voor bezorgdheid over de onverdraagzaamheid over kritiek zoals weergegeven in de e-mails.  Dit belemmert het proces van wetenschappelijke ‘zelfcorrectie’, die van vitaal belang is voor de integriteit van het wetenschappelijke proces als geheel, en niet enkel voor het onderzoek zelf. In die context, wijzen de CRU e-mails die relateren aan het peer-review proces op een behoefte aan een herziening van de deugdelijkheid en objectiviteit zoals die in dit gebied wordt gebezigd en de potentiële kwetsbaarheid voor vertekening of manipulatie.

7. Fundamenteel, achten wij het ongepast voor de verificatie van de integriteit van het wetenschappelijke proces om dit af te laten hangen van een beroep op de wetgeving van vrijheid van informatie.  Niettemin is de noodzaak van het recht op gebruik van dergelijke beroepen aangetoond.. De e-mails illustreren de mogelijkheid van netwerken van gelijkgestemde onderzoekers om daadwerkelijk nieuwkomers uit te sluiten. Elektronische toegankelijkheid van gegevens voor iedereen, op het moment van publicatie, zou deze mogelijkheid verwijderen.

8.  Als een stap naar herstel van het vertrouwen in het wetenschappelijke proces en om een grotere transparantie in de toekomst te bieden, moeten de redacties van wetenschappelijke tijdschriften werken aan de vaststelling van voorschriften voor open elektronische data-archivering van auteurs, en dit te laten samenvallen met moment van publicatie. Expert advies (van tijdschrift redacties) is nodig om de categorie van gegevens te bepalen die zouden moeten worden gearchiveerd. Veel ‘ruwe’ data vereist kalibratie en de verwerking door middel van interpretatieprogrammatuur op verschillende niveaus.

9. Wanneer de aard van de studie zich verzet tegen directe replicatie door experiment, zoals in het geval van tijdafhankelijke veldmetingen, is het belangrijk dat de pblicatie-eisen ook toegang tot alle oorspronkelijke ruwe gegevens en de herkomst geeft, samen met de criteria voor en de gevolgen van eventuele latere selecties, weglatingen of aanpassingen. De details van alle statistische procedures, die nodig zijn voor onafhankelijke testen en replicatie, moeten ook worden opgenomen. Tegelijkertijd moet aandacht worden besteed aan de eisen voor de minimale informatievereisten in verband met computermodellen.

Zijn het mandaat en de omvang van de Independent Review aangekondigd op  3 december 2009 door UEA voldoende? 

10. De omvang van de UEA Review is, niet ten onrechte, beperkt tot de beschuldigingen van de wetenschappelijke malversaties en ontduiking van de Freedom of Information Act op de CRU. Echter, de meeste van de e-mails werden uitgewisseld met de onderzoekers in een aantal andere vooraanstaande instellingen die bij de formulering van de conclusies van het IPCC over klimaatverandering betrokken waren.  Voor zover deze wetenschappers medeplichtig waren aan de vermeende wetenschappelijke kwalijke praktijken, is er behoefte aan een breder onderzoek naar de integriteit van het wetenschappelijk proces op dit gebied.

11. De eerste van de taakomschrijvingen van deze Review is beperkt tot: "… manipulatie of onderdrukking van de gegevens die in strijd is met aanvaarde wetenschappelijke praktijk …"  De term ‘aanvaarde’ is niet gedefinieerd en kan misschien beter vervangen worden door ‘objectieve’.

12. De tweede van de taakomschrijvingen van deze Review moet verder gaan dan een overzicht van het CRU beleid en praktijken om de vraag of dit werd geschonden door particulieren, met name ten aanzien van andere soorten van afwijking van objectieve wetenschappelijke praktijk, bijvoorbeeld, manipulatie van de publicatie en het peer reviewsysteem of toestaan dat voorafgevormde conclusies de wetenschappelijke objectiviteit vernietigen.
 
Hoe onafhankelijk zijn de andere twee internationale data sets?

13. De gepubliceerde data sets zijn samengesteld uit verschillende bronnen en zijn onderworpen aan de verwerking en aanpassing van verschillende soort. Verschillen in oordelingen en methoden die in de verwerking vorden gebruikt, kan resulteren in andere definitieve gegevens, zelfs als ze zijn gebaseerd op dezelfde ruwe gegevens. Afgezien van een gemeenschappelijkheid van bronnen moet rekening worden gehouden met verschillen in verwerking tussen de gepubliceerde gegevens en alle gegevens waarop zij berusten.

Het Institute of Physics
Februari 2010

Dit bericht werd geplaatst in Hans Erren-2010-02 en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

10 reacties op Climategate: Een keerpunt, Institute of Physics spreekt zich uit

 1. J.I. Simons zegt:

  Lees vooral the Telegraph van 28 febhttp://www.telegraph.co.uk/comment/7332803/A-perfect-storm-is-brewing-for-the-IPCC.html

 2. Robert zegt:

  Dus toch foute boel. Ik hield er, als leek, nog steeds rekening mee dat climategate een beetje uit zijn verband gerukte schoonheidsfoutjes waren van enigszins arrogante wetenschappers. Vooral omdat er in het kamp van dissidenten zo veel demagogische schreeuwers zitten. Kennelijk is er toch meer aan de hand.
  Dit heb je vanaf het begin af aan goed gezien Hans. Maar heeft dit gevolgen voor de theorievorming? Gaan we een paradigmaverschuiving meemaken? Heeft AGW zijn beste tijd gehad? Of wordt slechts het kaf van het koren gescheiden en wordt het overgebleven wetenschappelijke AGW bewijs er robuuster van?

 3. Harry van Schalkwijk zegt:

  In dat stuk in de Telegraph waar Simons naar verwijst wordt aan het einde weer verwezen naar de grote hoeveelheid sneeuwval deze winter met de woorden
  "Let all that fluffy white "global warming" continue to fall from the skies, while people shiver in homes that, increasingly, they will find they can no longer afford to heat. We have called into being a true Frankenstein’s monster. It will take a mighty long time to cut it down to size. "
  terwijl de sneeuw van deze winter hier en in de USA toch echt geen argument tegen een global warming is.
  De nieuwe vondsten op het gebied van vervalsen/verkeerd bewerken van ruwe temperatuurdata van Amerikaanse grondstations zijn dit wel, ziehttp://www.vkblog.nl/bericht/303180/Opnieuw_opzienbarend_bedrog_in_klimaatgegevens_gevonden_%21
  Schrijvers van krantenstukjes kunnen blijkbaar vaak niet zonder dit soort modieuze kortzichtigheid die helaas de kritiek ongeloofwaardiger maakt.
  Wel is het zo dat er een monster van Frankenstein is geschapen zoals hij fraai zegt, dat bedwongen moet worden.
  .

 4. Harry van Schalkwijk zegt:

  Op de website van de instelling die het hier door de heer Erren vertaalde stuk indiende, lees ik :
  "The Institute of Physics is a scientific charity devoted to increasing the practice, understanding and application of physics."http://www.iop.org/aboutus/index.html
  Ik hoop dat er goed geluisterd wordt naar wat ze ingediend hebben, maar het is wel een ‘charity’.
  Dat klinkt nog niet helemaal als een toonaangevende onderwijs- en onderzoeksinstelling, maar hopelijk komen die ook nog met iets soortgelijks.
  De verklaring verwoordt wel op ’n evenwichtige manier de indruk die geïnteresseerden kunnen hebben gekregen van de climategate-affaire.
  Bedankt voor de vertaling. Die geeft bevrediging, maar wanneer wordt aan Gore en het IPCC de nobelprijs ontnomen ?
  Het is wel bijzonder dat al zo snel naar de winnaars daarvan een onderzoek moet worden ingesteld, en dat dit politiek en economisch ook zo noodzakelijk is.
  Maar de skeptici zijn nog niet halverwege vrees ik.
  .

 5. Sjaak Scheele zegt:

  CO2 is een broeikasgas. Dat betekent dat de temperatuur van lucht in theorie stijgt bij toenemende hoeveelheid koolzuurgas in de huidige aardse omstandigheden. Er kunnen zich daarbij feedback effecten voordoen die zorgen voor extra stijging of juist beperking van de stijging. Maar de invloed van die feedback effecten (oa. wolkvorming) is nog zeer onduidelijk.
  Hoewel de stijging reëel is, gaat het daar bij de klimaathype niet om. Ik geef een citaat uit het door Simons gelinkte artikel uit de Telegraph.Put the errors together and it can be seen that one after another they tick off all the central, iconic issues of the entire global warming saga. Apart from those non-vanishing polar bears, no fears of climate change have been played on more insistently than these: the destruction of Himalayan glaciers and Amazonian rainforest; famine in Africa; fast-rising sea levels; the threat of hurricanes, droughts, floods and heatwaves all becoming more frequent.
  All these alarms were given special prominence in the IPCC’s 2007 report and each of them has now been shown to be based, not on hard evidence, but on scare stories, derived not from proper scientists but from environmental activists. Those glaciers are not vanishing; the damage to the rainforest is not from climate change but logging and agriculture; African crop yields are more likely to increase than diminish; the modest rise in sea levels is slowing not accelerating; hurricane activity is lower than it was 60 years ago; droughts were more frequent in the past; there has been no increase in floods or heatwaves.
  Furthermore, it has also emerged in almost every case that the decision to include these scare stories rather than hard scientific evidence was deliberate.

  Het ging om de met de temperatuurstijging samenhangende rampen. Er kunnen inderdaad nog rampen plaatsvinden in de niet zo nabije toekomst, dat is niet uitgesloten. Maar de snelle stijging getoond door de fameuze hockeystick is niet correct (wegens die snelle stijging speelt die hockeystick zo’n cruciale rol in het debat). En de voorgestelde rampen treden lange na nog niet op. Als ze op het punt zullen staan plaats te vinden, is de wetenschap hoogstwaarschijnlijk iets verder ontwikkeld en zullen onze huidige middelen ter beïnvloeding van het klimaat in vergelijking ongelooflijk primitief en vrijwel zinloos zijn.

 6. klaphek zegt:

  Gelukkig maar dat onze bewindspersonen alles goed op een rij hebben:http://www.youtube.com/watch?v=xgEcIQ_WoiU

 7. dandy davy zegt:

  christopher booker van de telegraph staat bekend als een man wiens artikels van een niveau om te huilen zijn.
  Niet echt de persoon om naar te verwijzen me dunkt

 8. Hans Erren zegt:

  @harry
  Een charity is in het Britse recht elke vereniging zonder winstoogmerk, wat in Belgie een VzW is.
  IoP is in het Verenigd Koninkrijk verantwoordelijk voor honorering van de beroepskwalificatie Chartered Physicist. en is als zodanig een beroepsvereniging te vergelijken met het het nederlandse KIVI.

 9. Hans Paijmans zegt:

  Volgens de BBC ( http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8543289.stm ) mocht Jones de gegevens zelfs niet openbaar maken, omdat een aantal landen, waaronder Zweden, Canada en Polen, de data alleen onder een non-disclosure agreement aan hem hadden gegeven.
  Ik vind het verontrustend dat dit (als het waar is) niet wordt vermeld.

 10. Chemical zegt:

  @Paijmans
  – Jones stelde zonder problemen data beschikbaar aan "bondgenoten", maar kreeg plotseling last van zijn geweten wanneer "dissidenten" om gegevens vroegen.
  – Alle Zweedse data waren en zijn beschikbaar in het publieke domein. De bewering van Professor Acton, de vice-chancellor van de UEA, dat de Zweedse gegevens onder een NDA vielen, is dus misleidend.

Reacties zijn gesloten.