Een klassificatie van broeikasopinies

Op klimazwiebel (De blog van Hans von Storch en Eduardo Zorita) gaf reaguurder momo een goede samenvatting van de classificatie van visies in de broeikascontroverse.


Van sterk pro naar sterk anti:

Alarmisten
Fanatiek met sterke politieke mening. Hebben een onwankelbaar religieus geloof in de wetenschap. Mensen met eventuele afwijkende standpunten worden volgens alarmisten gemotiveerd door politieke en / of financiële argumenten.
De komende opwarming zal onherroepelijk leiden tot een "Thermageddon" in x jaar.  Strategieën de de voorkeur verdienen zijn radicale bio-engineering en sociaal-politieke oplossingen.

Warmers
Opwarming heeft negatieve gevolgen.
Oplossingen voor de lange termijn zijn gericht op duurzame energie, duurzaamheid, vermindering van de uitstoot. De wetenschap is rond voor alle belangrijke vragen, kleine aspecten moeten worden onderzocht.

Lauw-warmers
CO2 veroorzaakt een beperkte opwarming die al dan niet schadelijk is.
Afgezien van enige basiskennis is er niet voldoende kennis in de klimaatwetenschap om definitieve uitspraken te doen. Liever meer onderzoek dat openlijk wordt gedebatteerd met behulp van de data en computercode die bij publicatie wordt vrijgegeven.
Er is enige onenigheid over wat moet worden gedaan aan opwarming als het schadelijk blijkt te zijn. Openminded in de richting van emissiebeperking, hernieuwbare energie, duurzaamheid, zolang met alle kosten rekening wordt gehouden

Skeptici
Gefocused op de wetenschap. Hebben vragen bij sommige (of alle) aspecten van menselijke opwarming, De meerderheid heeft geen enkel probleem met de fundamentele wetenschap, maar sterke twijfel aan zowel de grootte van de opwarming die meer uitstoot van CO2 veroorzaakt, als de gevolgen van opwarming. Velen zetten ook vraagtekens bij de instrumentale temperatuurmetingen voor wat betreft de gegevensverzameling en-verwerking; Er zijn twijfels over paleo-gegevens.
Sterk kritisch over het beleid dat wordt voorgesteld om de menselike opwarming te bestrijden in het bijzonder omdat kosten vaak gebagatelliseerd worden en de voordelen worden overdreven.

Diehards
Werkelijke tegenpool van de alarmisten. Die-hards zijn sterk politiek en fanatiek. Gericht op politiek en motieven. Sterk kritisch over de VN en progressieve partijen in het algemeen. Verdenken samenzweringen en corruptie, geloven dat voorgestelde beleidsmaatregelen zijn gericht op politieke veranderingen. Desondanks wordt energie-onafhankelijkheid ook gezien als een wenselijk doel.

Opportunisten
Milieubezorgden. Hebben geen oordeel over de wetenschap zo lang als grote bevolkingsgroepen eindelijk leren zich over de planeet te bekommeren. Hoopten het milieu op de reguliere agenda te zetten, en wilen het daar nu houden. Hebben geprofiteerd van veel betere financiering dankzij menselijke opwarming. Dreigen zwaar te verliezen als de menselijke opwarming (al dan niet gerechtvaardigd) in diskrediet wordt gebracht, omdat de milieubeweging nu onafscheidelijk gekoppeld is aan menselijke opwarming.

Ik reken mijzelf tot de skeptische lauw-warmers. En krijg daarom op mijn kop van zowel diehards als warmers en alarmisten…

(zie ook de poll van Roger Pielke Sr)

Dit bericht werd geplaatst in Hans Erren-2010-03 en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

23 reacties op Een klassificatie van broeikasopinies

 1. Johan Sand zegt:

  Ik mis een broeikasopinie. Een waartoe ik behoor.
  Heb ik zien genoemd als "klimaat atheist"
  Een skepticus stelt vragen over een theorie, maar gelooft dat de theorie in principe mogelijk is.
  Klimaat atheisten hebben gekeken naar alle kanten van de wetenschap en zijn tot de conclusie gekomen dat er zoveel zware argumenten tegen de theorie van catastrofale mensgemaakte opwarming van de aarde zijn, dat het nu in 2010 in praktijk onmogelijk is.
  Ik geloof dat Fred Singer tot deze groep behoort. Ik denk ook dat er meerdere prominente sceptici zijn die in werkelijkheid "atheist" zijn, maar dat niet uiten omdat het nog politiek incorrecter is dan scepticus te zijn.

 2. Quintijn Hoogenboom zegt:

  Ik maak bezwaar tegen een onwankelbaar religieus geloof in de wetenschap. Dat suggereert dat je bevindingen van de wetenschap naar believen wel of niet kunt geloven. Dat is manipulerend taalgebruik.
  Vooralsnog heb ik, niet veel redenen om te twijfelen aan de algemene bevindingen van de klimaatwetenschap/IPCC/staat van het klimaat.
  Dat is geen geloof, dat is vertrouwen in de wetenschap als het beste wat we hebben.
  Verder suggereert de classificatie hier opnieuw dat "de waarheid wel in het midden zal liggen". Helaas waarschijnlijk niet hier. Ik wou dat het waar was.

 3. Arthur Mitzman zegt:

  Ik ben er met Quintijn eens.
  De overgrote meederheid van klimaatwetenschappers vinden dat onze uitstoot van broeikasgassen – als deze niet drastisch wordt ingeperkt in de komende twintig jaar — het voortbestaan van de menselijke beschaving in gevaar brengt. Vanzelfsprekend zijn er in de duizenden wetenschappelijke artikelen die deze conclusie ondersteunen in het 2007 IPCC rapport een paar die de feiten verdraaien of de situatie overdrijven, maar in feite tonen het grootste deel van de correcties die sinds 2007 door de wetenschappers zelf zijn ingebracht niet dat het probleem minder is geworden maar het tegendeel, namelijk dat de IPCC de snelheid van een aantal belangrijke gevaarlijke ontwikkelingen, zoals de versmelting van de ijskappen en de toekomstige stijging van zeepeil en temperatuur, heeft onderschat.
  Persoonlijk heb ik een ingeboren scepsis tegen alle autoriteiten, inclusief tegen "de wetenschap". Maar als de overgrote meerderheid van een honderd geraadpleegde ingenieurs mij goede argumenten aanvoeren dat de school waar mijn kinderen onderwezen worden binnen een paar jaar gaat instorten wegens foute constructie, ga ik niet tegen een dure herbouw stemmen. Ik ga ook niet roepen dat ze allemaal in de zolde van de bouwmaffia zijn en mijn vertrouwen plaatsen in de twee van de honderd die zeggen dat de mening van de meerderheid het gevolg is van een linkse complot.
  De aarde is de school waar toekomstige generaties worden onderwezen en er zijn drastische veranderingen nodig in onze leefstijl en energievoorziening willen wij deze school voor toekomstige generaties bewaren. Dit is geen kwestie van geloof, maar van redelijk beleid.

 4. Hans Erren zegt:

  Quintijn en Arthur,
  Natuurlijk zijn er nog tussengradaties aan te brengen tussen warmisten en alarmisten het is immers een continuum, zie voor een alternatieve indeling in zeven groepen de poll van Roger Pielke sr aan de rechterkant van dit blog.
  Hardcore alarmisten zijn niet gevoelig voor enige nuance en iedereen die tegen hen is, is een "oil industry funded denier" Joe Romm bijvoorbeeld. De meeste hardcore alarmisten zijn geen wetenschapper, de meeste diehards ook niet trouwens, maar die twee groepen roepen wel het hardst.

 5. Quintijn Hoogenboom zegt:

  Hans, je reageert niet op mijn argumenten. Quintijn

 6. Robert zegt:

  Quintijn,
  Hoeveel verschil zit er in de betekenis van geloven in en vertrouwen in? Je kan pas werkelijk wetenschap accepteren wanneer je hun uitspraken zelf toetst of publicaties op hun wetenschappelijke merites beoordeelt.
  Wanneer je dit nalaat maar wel de conclusies accepteert, geloof je dus wat ze zeggen.
  Erop vertrouwen dat IPCC het bij het rechte eind heeft is begrijpelijk, zeker wanneer je de dogmatische schreeuwers van het dissidente kamp beschouwt. Maar het gaat er niet om wie de minste warhoofden in zijn gelederen heeft.
  Te zeggen dat IPCC gelijk heeft omdat het wetenschappers zijn is feitelijk een autoriteitsdrogreden.
  Wat er gezegd wordt gaat boven door wie het gezegd wordt.

 7. Quintijn Hoogenboom zegt:

  Robert, in elk geval kun je niet alles zelf controleren en moet je dus in bepaalde mate op gezag vertrouwen. Om dat gelovig te noemen gaat mij wel erg ver.
  Dat gezag heeft voor mij de wetenschap (IPCC, maar ook het uitstekende rapport, lijkt mij, "de staat van het klimaat"). Ik ben in het afgelopen jaar meerdere malen hevig in verwarring gebracht door "klimaatsceptische" argumenten. Omdat ik ook sceptisch van aard ben. Tot nu toe heeft het IPCC en bijvoorbeeld de informatie van het KNMI mijn vertrouwen in de wetenschap eerder versterkt dan verzwakt.
  Jouw laatste zin "Wat er gezegd wordt gaat boven door wie het gezegd wordt. " klinkt sympathiek, maar leidt toch tot verwarring. We hebben – als maatschappij zullen we maar zeggen – de wetenschappers niet in dienst genomen om niet op voorhand op hun resultaten te vertrouwen. Wat zij zeggen heeft dus a priori meer mijn aandacht dan wat klimaatsceptische leken zeggen.

 8. oszibarack zegt:

  @Quintijn. Inderdaad moet je in bepaalde mate op gezag vertrouwen. Maar de hockeystick-curve bleek min of meer een hoax. Het Middeleeuws Klimaatoptimum en de Kleine IJstijd zijn bestaande fenomenen die waren weggepoetst. Niet een basis voor vertrouwen dus.
  Goed, fouten kunnen voorkomen. Dat neem ik niemand kwalijk. Zelfs de fout van het snelle afsmelten van de Himalaya gletsjers vind ik niet zo erg. Maar met die hockeystick ligt het anders. Het is de centrale stelling van klimaatalarmisten: er voltrekt zich een niet eerder waargenomen snelle klimaatopwarming. En er is bewust gesjoemeld met de voorstelling van de hockeystick, wat blijkt uit de gehackte e-mails uit het CRU.
  Voorts zijn klimaatsceptici niet allemaal leken. Velen zijn ook wetenschappers, maar met een andere visie dan die van de meerderheid. In de wetenschap geldt nu eenmaal niet dat de meeste stemmen gelden. Dan was Charles Darwin onbekend gebleven.

 9. Robert zegt:

  @ Quintijn,
  Natuurlijk heb ik ook meer "vertrouwen" in een wetenschapper dan in een leek, maar je moet altijd rekening houden met nieuwe inzichten die gangbare theorieën op de schop kunnen gooien.
  Jouw voorstelling van zaken vind ik trouwens tendentieus. Het is niet de wetenschap tegen sceptische leken. Het is ongetwijfeld zo dat de wetenschappelijke productie in het AGW kamp groter is dan in het dissidente kamp, maar we hebben gezien dat de "warmen" toch wel iets hebben uit te leggen na de ophef van de laatste tijd. Voorts zijn er echt wel sceptische wetenschappers die een onderbouwing geven voor klimaatrelativisten.
  Daar moet het gevecht zich ook afspelen, in het wetenschappelijk forum. Wanneer dat volgens de regels gespeeld wordt, vindt er voortschrijdend inzicht plaats. Mochten de AGW’ers gelijk hebben, dan zouden ze er geen moeite mee moeten hebben wanneer er tegen hun theorie wordt geschopt. Een theorie die klopt, kan daar wel tegen.

 10. Quintijn Hoogenboom zegt:

  @öszibarack: ik denk dat we het niet zo erg oneens zijn. Ook bij de (kern) energiediscussie enkele tientallen jaren geleden was er een zogenaamde "brede maatschappelijke discussie", en werden er stickers verspreid met de tekst "energie? Te belangrijk om aan deskundigen over te laten".
  De zeer stellige, "strikte" hockeystick is onwaar gebleken. De trend van de hockeystick, met de snelle opwarming in de laatste anderhalve eeuw staat nog steeds recht overeind. Hoezo hoax?
  Ik heb het verhoor (via http://weblogs.nrc.nl/klimaatblog/2010/03/02/phil-jones-heeft-gesproken/ ) van Phil Jones in het Britse Lagerhuis bekeken, en ik moet zeggen dat ik niet zoveel kwalijks aan zijn uitspraken kan ontdekken. In wezen integer onderzoek op een nogal speculatief gebied, met erg veel gegevens die van erg veel plaatsen verzameld moest worden en weer bewerkt moest worden et cetera.
  Natuurlijk moet rekening gehouden worden met andere mogelijkheden. Maar tot hoe ver wil je gaan? Ik ben bijvoorbeeld niet geneigd om de "intelligent design" theorie als serieuze ondergraving van de evolutietheorie te zien.
  @Robert: belangrijk probleem is dat de discussie zich nu onder leken (lijkt) af te spelen, waarvan ik er ook een ben. Wellicht biedt de mogelijkheid om twijfels/alternatieve theorieën aan het Planbureau voor de Leefomgeving voor te leggen een mogelijkheid om meer duidelijkheid over bepaalde argumenten te krijgen. De theorie van Arrhenius, die door hemzelf al ondergraven zou zijn, zoals Hans Erren onlangs betoogde, zou ook eens aan dit planbureau moeten worden voorgelegd.
  Uiteindelijk moet de maatschappij/de politiek toch al dan niet in actie komen op grond van inschattingen van de ernst van het probleem. Het lijkt mij dat veel klimaatsceptici bewust proberen zand in de raderen van het discussiemechanisme te strooien, omdat maatregelen de huidige wijze van leven toch wel erg zouden kunnen aantasten.
  De door Hans Erren geponeerde categorisering suggereert een reeks posities waarvan de waarheid wel eens in het midden zou kunnen liggen. Volgens mij heeft de bovenste wetenschappelijk gezien de meeste argumenten. Alleen niet politiek gemotiveerd, maar domweg op grond van wetenschappelijke argumenten.

 11. Hans Erren zegt:

  @ Quintijn,
  Nee de klassificatie is niet van mij, maar ik onderschrijf hem wel.
  Ik denk niet dat je een alarmist van het type Joe Romm bent die elke skepticus met een holocaustontkenner gelijkstelt. Helaas zijn het wel dit soort personen die het debat verzieken.
  Het probleem is dat geofysica (waar klimaatwetenschap onder valt) inherent grote onzekerheden heeft, als geofysicus ben ik dat gewend, maar politici willen zwart-wit antwoorden, en politici zoeken de tegenstelling op om zichzelf te positioneren. Helaas is ook GroenLinks (aannemende dat jij deze Quintijn http://provinciegelderland.groenlinks.nl/bestuur/quintijnhoogenboom bent) slechts een minderheid van 10% van het electoraat.
  Nee er is geen bewijs dat het IPCC aan de lage kant zit met zijn ramingen, eerder dat de activist Hansen zijn stem aan het overschreeuwen is.
  Voor wat de energievoorziening in Nederland betreft, zitten we voor de grote uitdaging: wat doen we als de gasbel van Slochteren over twintig jaar leeg is? Gas importeren uit Libie en Rusland? Grootschalige windmolens zijn geen optie omdat deze geen brandstof besparen, en een aanslag vormen op de natuurgebieden. Tja, dan komt toch weer kernenergie om de hoek als goedkope bewezen tussenoplossing tot er kernfusie is, die "brede maatschappelijke discussie" was trouwens ook door de mileuactivisten gekaapt, ik zat er zelf bij.
  En Jones? Jones heeft bewezen de wetenschappelijk voortgang zitten belemmeren. Een wetenschappelijke doodzonde. Het is niet voor niets dat zijn werk nu helemaal opnieuw moet worden overgedaan.
  Ik daag je uit voor een live debat. Dan kunnen we het ook eens hebben over de energiepolitiek van India en China, waarbij ons kruimelwerk met spaarlampjes verbleekt.

 12. Quintijn Hoogenboom zegt:

  OK, Hans, uitnodiging geaccepteerd, neem maar contact met me op voor een afspraak. Je hebt mijn email adres, via de link in mijn reacties hier. (ik ben ook voorzitter van de afdeling GroenLinks Gelderland inderdaad).

 13. JvdLaan zegt:

  En Jones? Jones heeft bewezen de wetenschappelijk voortgang zitten belemmeren. Een wetenschappelijke doodzonde. Het is niet voor niets dat zijn werk nu helemaal opnieuw moet worden overgedaan.
  Ongelooflijk…Wat een pretentie, meneer Erren. En wat zal het resultaat zijn? Zeer wrs hetzelfde als bij aanvang, geen significant verschil, mark my words. Maar dan zijn we weer een paar jaar verder.
  Voor hen die zich breder willen oriënteren en niet alleen de propaganda van de anti-wetenschappers:http://deepclimate.org/2010/03/10/mcclimategate-continues-yet-another-false-accusation-from-mcintyre-and-mckitrick/
  En zij die het hardst schreeuwen om de data en data krijgen, wat doen die er mee?
  Niets, omdat hen de kennis ontbeert om er daadwerkelijk iets mee te doen!
  Overigens nergens melding bij de skeptics over de uitglijders van D’Aleo en Watts? Waar blijven hun excuses tav NOAA? Deze types zijn pas degenen die de discussie ondermijnen en niet CRU, zie ook http://tamino.wordpress.com/2010/03/05/message-to-anthony-watts/
  Ik zou zelf trouwens de klimaatskeptics willen scharen onder hen die destijds durfden te beweren dat roken helemaal niet slecht was voor je gezondheid. Gewoon ontkennen, vertragen, weer ontkennen, totdat ze uiteindelijk marginaal werden: http://rabett.blogspot.com/2010/03/over-reach.html

 14. Ton Brouwer zegt:

  @JvdLaan
  Naar aanleiding van uw reaktie maar even gezocht naar de definitie van het woord "pretentie".
  Op http://www.encyclo.nl/begrip/pretentie vond ik een wel zeer toepasselijke beschrijving :
  pretentie
  Uitspraak: prəˈtɛn(t)si de -woord (vrouwelijk) pretenties Zelfst. Naamw. (vaak ten onrechte) gewekte verwachting `Het is gewoon een fantasieverhaal, maar het heeft de pretentie een serieuze voorspelling te zijn.`
  gevonden op http://www.woorden.org/woord/pretentie
  Lijkt me eerder van toepassing op het werk van Jones en consorten dan op de analyses van
  Hans Erren. Hans doet namelijk op een integere manier aan wetenschap door netjes aan zijn bronnen te
  refereren en keurig alle gebruikte data erbij te leveren.
  Overigens is omtrent roken wetenschappelijk bewezen dat het rustgevend is. Best handig
  voor als je je eens een keer ergens aan ergert…

 15. JvdLaan zegt:

  @Tom Brouwer
  Dat u het woord pretentie moet opzoeken. Zo’n ingewikkeld of weinig gebruikt woord is dat toch niet? 😉
  Zoek ook eens op ‘integer’, of ‘valse beschuldigingen’ als we het toch over Hans Erren hebben…
  Of wellicht nog beter voor u (en Hans Erren): Het Dunning-Kruger effect: http://en.wikipedia.org/wiki/Dunning%E2%80%93Kruger_effectOverigens is omtrent roken wetenschappelijk bewezen dat het rustgevend is. Best handig
  voor als je je eens een keer ergens aan ergert…

  Herhaal dat meer eens op de longafdeling van het Antonie Leeuwenhoekziekenhuis.
  Mvrgr J. vdLaan (warmer)

 16. Ton Brouwer zegt:

  @JvdLaan
  Inderdaad een interessant fenomeen :
  The Dunning–Kruger effect is a cognitive bias in which "people reach erroneous conclusions and make unfortunate choices but their incompetence robs them of the metacognitive ability to realize it".
  Ik heb geen enkele reden om te twijfelen aan de integriteit en competentie van Hans Erren.
  Die twijfel heb ik wel bij de Alarmisten en Warmers van het IPCC, en inderdaad, hun gedrag is
  een schoolvoorbeeld van het Dunning-Kruger effect.
  En tot slot voor u : projectie is ook al zo’n interessant fenomeen :http://nl.wikipedia.org/wiki/Projectie_(psychologie)
  Mvg,
  Ton Brouwer

 17. Hans Erren zegt:

  @JvdLaan
  Jammer dat je de "rokerskaart" speelt. Nu heb je jezelf dus echt ontmaskerd als een alarmist die niet op zoek is naar argumenten maar naar motief.
  Of zoals Lambertus zegt: "Jammer dat je daarin mee gaat. "

 18. JvdLaan zegt:

  @Brouwer
  LOL een leek die voor amateurpsycholoog gaat spelen!
  @Hans
  Wanneer reageer je een keer inhoudelijk en niet altijd maar in vage bewoordingen die niemand begrijpt?
  Denk je nu werkelijk dat als het onderzoek van CRU over wat gedaan, dat er dan significante verschillen zullen zijn?
  Op die vraag kwam geen antwoord, zoals je zo vaak doet. Zeg dan gewoon dat je geen zin hebt om te antwoorden, of het niet weet. Ik schaar jou onder de diehards en zeker niet als skepticus, omdat je je informatie alleen uit bepaalde kringen haalt (en niet met de Pielkes aankomen, sr neemt het keer en keer op voor Watts en jr is gewoon een alfa-wetenschapper).
  En waar blijkt uit dat ik een alarmist ben? Pleit ik ergens voor bv voor stalinistische staatscontrole, rigoureuze maatregelen of loop ik van de daken te schreeuwen dat de wereld vergaat?
  En is ontmaskert met een t (tja, als je moeder en zus en opa onderwijzers zijn of waren, dan valt dat meteen op).
  En met recht speel ik de rokerskaart. Voor de geïnteresseerde leek, zoek eens op Fred Singer of volg de link van een van Hans zijn vrinden: Kees Le Pair. An inconvinient Truth, Hans

 19. Chemical zegt:

  @JvdLaan
  Door te beweren dat "ontmaskerd" met een "t" moet worden geschreven, heb je jezelf ontmaskerd als iemand die de spelling van het Nederlands niet beheerst. Vraag maar na bij je familieleden. En "inconvinient" moet natuurlijk "inconvenient" zijn.

 20. JvdLaan zegt:

  @Chemical
  Je hebt helemaal gelijk, duizendmaal excuses aan de lezers (en mijn familie) en nog meer aan Hans Erren in het bijzonder. het zal de sauvigon blanc zijn geweest. Hoe dan ook geen enkele reden tot arrogantie. Ik zal het niet meer doen en in nederigheid verder gaan.

 21. Bart Verheggen zegt:

  Deze indeling is duidelijk gekleurd (zoas Quintijn bv ook al aangaf): Termen zoals "onwankelbaar religieus geloof" voor de "alarmisten" en "Gefocused op de wetenschap" voor "sceptici" verraden een sterke bias.
  Op zich is het wel zinnig in te zien dat aan beide kanten er gradaties en verschillen bestaan in opvatting, en aan beide kanten zijn er fanatici te vinden die nauwelijks voor rede vatbaar zijn. Iedereen over 1 kam schren is niet zonvol.
  De opiniepeiling van Pielke Sr en James Annan vind ik wat dat betreft een stuk beter, want neutraler. De indeling is soms ietwat vaag en ambigu, maar het is toch een van de meer geslaagde pogingen om gradaties aan te brengen in de wetenschappelijke opinie. (het heeft daarmee wellicht een ander doel dan de indeling van "Momo".
  Over die opiniepeiling heb ik eerder dit geschreven: (http://ourchangingclimate.wordpress.com/2008/06/14/how-do-we-know-theres-a-consensus-and-why-does-it-matter/ )
  "A recent survey of scientists having authored a recent journal article on climate change found that the majority concurred with the IPCC position. A sizeable minority was of the opinion that the IPCC reports overstate the importance of and/or certainty regarding CO2 compared to other forcings (both natural and anthropogenic! [->ambiguiteit]). Only very few respondents were of the “skeptical” opinion that warming is predominantly natural. Nobody denied that the globe is warming. A large minority found the IPCC too cautious, understating the human influence on climate and/or the seriousness of the problem. Note that the authors do not claim that their survey is representative; less then 10% of the 1800 scientists contacted replied. Moreover, the positions that respondents had to choose between were sometimes a little ambiguous. "

 22. Hans Erren zegt:

  Bart Verheggen je bent een alarmist, ik heb je nooit kunnen betrappen op enigerlei nuance in je blog, sterker nog, alle pogingen die worden ondernomen tot echte wetenschap ("laat je berekeningen eens zien") worden door jou van motief voorzien.
  Maar het alarmistisch schip zinkt langzaam, maar zeker.

 23. Ton Brouwer zegt:

  @vdlaan
  Wederom stel ik de "projectie" diagnose….
  …val je weer door de mant.
  @Bart Verheggen
  In questions of science, the authority of a thousand is not worth the humble reasoning of a single individual [Galileo Galilei]
  Wetenschap is geen democratisch proces.
  @Hans
  Het alarmistich schip zal stranden op een ijsberg.
  Mvg,
  Ton Brouwer

Reacties zijn gesloten.