IPCC: Hide the Design


Bishop Hill heeft een opmerkelijke vondst: Ondanks de aanbevelingen van de door Nederland geleide onderzoekscommissie die de procedures van het IPCC doorlichtte en aanbeveling gaf tot meer transparantie:

Het IPCC kan de kans op fouten verder verkleinen door meer mensen bij de totstandkoming van de rapporten te betrekken. Zowel voor als na publicatie zou het IPCC geïnteresseerden via het internet de gelegenheid kunnen bieden mogelijke fouten te melden. Door deze openheid kan de geloofwaardigheid van het IPCC toenemen.

heeft het IPCC besloten dat alle drafts niet meer openbaar gemaakt zullen worden.

At its 33rd Session, the Panel decided that the drafts of IPCC Reports and Technical Papers which have been submitted for formal expert and/or government review, the expert and government review comments, and the author responses to those comments will be made available on the IPCC website as soon as possible after the acceptance by the Panel and the finalization of the report. IPCC considers its draft reports, prior to acceptance, to be pre-decisional, provided in confidence to reviewers, and not for public distribution, quotation or citation.

http://www.bishop-hill.net/blog/2011/5/23/the-ipcc-goes-closed-and-opaque.html
Wikileaks aan het werk!

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

7 reacties op IPCC: Hide the Design

 1. Theo Wolters zegt:

  Wel handig als je tegenstander eigenhandig je wapen laadt, op scherp zet, en vervolgens de loop tegen zijn eigen voorhoofd zet!

  Hoe ver zijn we nog af van het moment dat IPCC auteurs zich beginnen af te vragen of ze hun carrière geen schade berokkenen door zich te verbinden aan deze zielige vertoning?
  Wie hieraan mee blijft doen is wetenschappelijk toch niet meer serieus te nemen?

  Ik begin me af te vragen of er überhaupt nog wel een 5e IPCC assessment report komt…

 2. Turris zegt:

  IPPC lijkt daarmee (onbedoeld waarschijnlijk) op de FIFA van Sepp Blatter, die ook géén interviews en antwoorden geeft op vragen door internationale kwaliteitsjournalisten over FIFA's besluitvormingsproces, over cover-up operaties, over benoemingen, over interne boekhouding, over verwijten en bewijzen van omkoping & steekpenningen, over cliëntelisme, over politieke banden, over persoonlijke en privé-zakelijke verwevenheid van belangen.

  Wat roept IPCC daarmee op zich af?

  IPCC is daarmee voor het aanstaande 5R rapport voor critici een nog meer onbetrouwbare VN-klimaatadvies-organisatie geworden, zeker na alle terechte kritiek op het IPCC-4R rapport, Pachauri's privé-zakelijke verwevenheid van belangen, op de geconstateerde statistische gegevensmanipulatie, op bizarre bronnen vanuit Milieuclubs, en op een zeer betwiste klimaat-voorspelmethodiek en dito uitkomsten.

 3. DVW zegt:

  Ik denk niet dat 't erg is dat de drafts niet becommentarieerd kunnen worden, zolang er maar genoeg kritische deskundigen in de review commissie zitten EN de commentaren (met antwoorden daarop) gepubliceerd worden, zoals afgesproken. Dat geeft toch al veel duidelijkheid over hoe degelijk men te werk is gegaan, ook t.o.v. kritische opmerkingen.

 4. Leo Meyer zegt:

  Alle drafts an IPCC rapporten, de reviewcommentaren daarop en de reacties van de auteurs worden allemaal openbaar gemaakt direct na publicatie van het rapport. Het zinnetje ' het IPCC heeft besloten dat alle drafts niet meer openbaar gemaakt zullen worden ' klopt dus niet.
  Wel is het zo dat de drafts tijdens het schrijfproces nog niet openbaar zijn ( dat was overigens ook de bestaande praktijk). Dat lijkt inderdaad strijdig met het streven naar meer transparantie, maar IPCC meent dat openbaarmaking van een onaf rapport, waarin nog allerlei ongerechtigheden kunnen voorkomen, op dat moment de samenleving geen dienst bewijst. Daarover kan je natuurlijk van mening verschillen.

 5. Turris zegt:

  @ Leo Meyer: Waar haalt u deze nieuwe(?) IPCC procedurele kennis vandaan?

  Even 6 feiten/redenen opgesomd om aan uw geruststelling ernstig te gaan twijfelen, we vergeten ze anders te gemakkelijk:

  (1) Tot op de dag van vandaag is er nooit openheid geweest over het fabricageproces van 4 achtereenvolgende IPCC-rapporten, en Pachauri beschadigde het vertrouwen in het IPCC verder dan ooit, alleen al door zijn arrogante opstelling t.o.v. terechte kritiek op het 4R proces.

  (2) Tot op heden hebben critici / sceptici van het IPCC zeer slechte ervaring met de openbaarheid van het rapportreview- en conclusie assemblage/fabricage proces bij / door het IPCC-hoofdbestuur. Door reconstructie, regressie en door hacking van e-mails konden geïnteresseerden achter de bevreemdende conclusies en aanbevelingen van het IPCC komen. Het beschadigde het vertrouwen in het IPCC en haar rapport proces.

  (3) Ook het IAC en PBL hebben nooit het klimaat-datacollectie-proces van het IPCC wetenschappelijk geëvalueerd en bekritiseerd. "Dat was niet hun opdracht" zo stelden ze! Daar is tot op heden nog steeds grote ongerustheid over in wetenschappelijke en in klimaat-kritische kringen. Lees"Destaat van het klimaat". Het beschadigde verder nog eens het vertrouwen in het IPCC en haar rapport proces.

  (4) Er werd bijvoorbeeld geen reden opgegeven in het IPCC-4R-rapport waarom de zeespiegel prognose ineens met 50% naar beneden werd bijgesteld en waarom de klimaatprognose met 30% naar beneden werd bijgesteld, ten opzichte van 3R-rapport?. Het was een zeer vreemde zaak, die tot op heden nooit is opgelost, de IPCC-critici gelijkgevend dat het 3R-rapport uitsluitend alarmistisch en gepolitiseerd van opzet was geweest en die het vertrouwen in het wetenschappelijke gehalte van het IPCC weer verder aantastte.

  (5) Ook werd door het IPCC nooit inzage gegeven en verantwoording afgelegd over de historische klimaat-brondata, de data selectie, het gebruikte klimaat-computer-voorspelmodel en de instellingsparameters bij de forecasting module, die tot de klimaat-hockeystick leidde. Het beschadigde nog eens het vertrouwen in het IPCC en rapport proces.

  (6) Ook heeft Pachauri nooit willen vertrekken als Chairman van het IPCC, ondanks politieke druk (zelfs door Diederik Samsom vanuit de PvdA!) en werden alle blunders, omissies , propagandistische citaten vanuit de milieu-beweging en e-mails met "Tips & Tricks for Hide the Decline" die tot het 4R-rapport leidde als onbelangrijk weggewuifd door het IPCC-hoofdbestuur en door hun wereldwijde politieke aanhang! Het beschadigde nog verder het vertrouwen in het IPCC en haar rapport proces.

  Leo, er is meer reden dan ooit om het IPCC geheel te wantrouwen.

  Waarom zou men uw geruststellende woorden geloven?

 6. Leo Meyer zegt:

  @Turris: als antwoord op uw vraag: de informatie over openbaarheid / vertrouwelijkheid van concepten van rapporten is te vinden in recente openbare stukken:
  (1) aanbevelingen van een werkgroep van een aantal IPCC lidstaten van 13 april: zie onderaan pag. 11/ bovenaan pag 12 van http://www.ipcc.ch/meetings/session33/doc12_p33_r
  (2) besluiten van het voltallige IPCC van 13 mei; zie pag 6 paragraaf 8 ( de VN lidstaten die de besluiten over de processen nemen) , zie http://www.ipcc.ch/meetings/session33/ipcc_p33_de

 7. Hans Erren zegt:

  Ja het zou wat zijn als de besluiten ook geheim zouden zijn.

  Maar het gaat om de besluitvorming: die moet transparant en openbaar zijn.

  Bijvoorbeeld: Hoe zijn de IPCC lead authors benoemd?

Reacties zijn gesloten.