Advokaat van de duivel


Heel Nederland kent Bram Moszkowicz, hij is regelmatig in het nieuws als advokaat van personen die beschuldigd worden van zware criminele activiteiten. Geen enkele rechtbank zal het in zijn hoofd halen om het argument “wie betaalt Bram Moszkowicz” mee te nemen in de weging van wat recht of onrecht is.

Minder nederlanders kennen Fred Singer, hij is regelmatig in het nieuws als advokaat van stoffen die beschuldigd worden van het toebrengen van zware schade. Fred Singer krijgt regelmatig het verwijt dat hij betaald zou worden door de tabaks- of olieindustrie.

Blijkbaar hebben criminelen meer recht op een eerlijke verdediging dan chemische stoffen die hun nut voor de mens al lang bewezen hebben.

Het IPCC acteert voor wat betreft CO2 als rechter en aanklager in 1 instantie: er is geen plaats voor de verdediging. Dit wringen van belangen toont zich ook bij het KNMI dat (in het openbaar) geen uitspraken wil doen die afwijken van de IPCC standpunten.

Tijsd voor een scheiding van de machten en de aanstelling van CO2 advokaten die een witboek schijven. Het NIPCC is daar een eerste positive aanzet toe.

Dit bericht werd geplaatst in Analyse, Opmerkelijk en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

18 reacties op Advokaat van de duivel

 1. Is de drank niet advokaat maar de jurist een advocaat met een C?

 2. LeClimatique zegt:

  De rechter is meestal geen partij in de zaak, waar het IPCC (als je stelt dat CO2 van grote invloed is op mens en samenleving) dat wel is. Het ipcc is zelfs direct belanghebbende, het heeft als doelstelling het antropogene deel aan te tonen.

  Verder de vraag wat Singer zijn motivatie is. Voor Mosco is het waarschijnlijk hoofdzakelijk zijn beroep. Waarbij geld een factor en een belang is Wil Singer ons beschermen tegen onzinnige mitigatie uitgaven? Strijd hij voor een zuivere wetenschap? Wat is zijn belang?

 3. Christo zegt:

  Beste Hans,

  Ik weet dat Fred Singer hier (en met name bij jou) op een voetstuk staat.

  Fred Singer krijgt regelmatig het verwijt dat hij betaald zou worden door de tabaks- of olieindustrie.

  Fred Singer IS in het verleden (nog steeds?) betaald door de tabaks- en olie-industrie. Ook het NIPCC wordt gesteund door het Heartland instituut, wat geld ontvangt van o.a. Philip Morris en ExxonMobil.

  En is Bram Moszkowicz nu opeens een morele held die strijdt tegen onrecht?! Kom nou. Moszkowicz verdedigt iedereen die hem betaald, of ze nu schuldig zijn of niet. Net zoals het Heartland instituut haar clienten verdedigd, of sigaretten nu schadelijk zijn of niet, en of CO2 klimaatverandering veroorzaakt of niet.

  We moeten ophouden om zaken als de schadelijkheid van tabak, CFK's, DDT en CO2 te zien als een rechtzaak of politiek debat met voor en tegenstanders met even veel zendtijd, legitimiteit en recht op aandacht.

  Als het schadelijke effect van CFK's op de ozonlaag is vastgesteld door een groot aantal onafhankelijke wetenschappelijke studies, dan heeft het geen zin om nog te luisteren naar de advocaten van de industrie die alleen maar twijfel proberen te zaaien.
  Fred Singer is GEEN atmospherisch chemicus en heeft nooit actief bijgedragen aan de wetenschap van ozon afbraak door Chloor radicalen. Waarom zouden we in dezen naar Singer luisteren? Hij is een betaalde advocaat, niets meer.

 4. Hajo Smit zegt:

  @Christo: waarom moeten we niet luisteren naar de advocaten van de industrie en wel naar de advocaten van de angstindustrie (lees: big envioronment)?

  Dit is nu juist het quid pro quo dat we dienen om te draaien: de industrie weer zien als "productief", "constructief", "welvaartbrengend" en de angstindustrie (lees: big environment) als "inproductief", "destructief", "ziekmakend" en "kapitaalvernietigend".

  Wat natuurlijk weer niet wil zeggen dat er niet overal rotte appels zitten en dat sommige industrieën gewoon ongezonde dingen produceren. Tabak roken is slecht. Punt. Alcohol drinken meer dan 1 glas per dag ook. Cola drinken ook. In luie stoelen zitten ook. Daarom de meubelindustrie verbieden?

  Maar er zijn wel serieuze twijfels over CFK's en ozon en ook over de schadelijkheid van meeroken. Niets is zo zeker dat een tegengeluid geen air time verdient. Zeker in een tijd dat de media overspoeld worden door onzin…

  En gelukkig is er in de wetenschap nog zo iets als dat een goed onderbouwde studie uiteindelijk toch wel ergens gepubliceerd wordt.

  Niemand kan de arrogantie hebben nu te kunnen voorspellen welke nu "vaststaande" hypotheses er over 50 jaat wel of niet wetenschappelijk weerlegd zullen zijn…

  We weten het gewoon niet!!

 5. Theo Wolters zegt:

  @ Christo

  "Hij is een betaalde advocaat, niets meer."

  En dat geldt dus ook voor het IPCC, Jan Paul van Soest, en een hele reeks andere alarmistische wetenschappers en adviseurs.

  Maar daarvan neem je de rapporten blijkbaar opeens wél serieus.

 6. Christo zegt:

  @ Theo

  Het IPCC betaalde advocaten??
  Behalve de administratieve medewerkers wordt geen enkele weteschapper door het IPCC betaald.

  De wetenschappers worden betaald door de universiteiten en onderzoeksgelden die ze verwerven.

  Zolang Philip Morris de hand op de geldkraan heeft is het wel duidelijk welk standpunt Singer en de andere advocaten verdedigen.
  Onderzoeksvoorstellen daarintegen geven aan wat er onderzocht gaat worden, niet wat de uitkomst zal zijn. Bovendien moeten wetenschappers in publicaties altijd hun financiering opgeven, en zijn de gehonoreerde voorstellen publiek.

  De overheden die uiteindelijk voor deze wetenschap betalen staan zeker niet altijd positief tegenover de AGW boodschap.

 7. Theo Wolters zegt:

  @Christo
  Alle alarmistische wetenschappers worden betaald voor hun alarmistische werk. Hoe spectaculairder de uitkomsten, hoe groter de geldstroom.

  En zo gauw ze een kritisch geluid laten horen kunnen ze verder voor altijd fluiten naar funding.
  Sterker nog, de meeste voorbeelden van sceptische wetenschappers die geld aangenomen hebben van oliemaatschappijen moesten wel omdat ze volledig drooggelegd waren, en ze anders hun instituut moesten opheffen.
  Daarvan zijn legio voorbeelden.

  In de VS is het klimaatdebat sterk gepolitiseerd, daar schreef ik eerder al over. Maar het voorstellen alsof de sceptici alleen maar kritisch zijn omdat ze betaald worden is vals en zeer beledigend.

  Zeker in Europa is er een enorme propaganda geldstroom voor alarmistisch beleid (zelfs nu nog in Nederland, onder deze regering, we praten over miljoenen, zie het stuk van Rypke van gisteren) terwijl wij sceptici werkelijk nergens een cent kunnen krijgen. We betalen alles zelf: onze uren, de site, en bezoeken aan congressen.

  Wie meedoet aan het op deze manier belasteren van de sceptici maakt zich in mijn ogen uiterst verdacht.

 8. Hans Labohm zegt:

  Wat zegt Singer zelf over zijn relatie met Exxon?

  'Singer insists he is not on the payroll of the energy industry, but admits he once accepted an unsolicited check from Exxon for $10,000.'

  Dat was – meen ik – in 1998.

  Waar gaat het hier nu eigenlijk over?

  Bron: http://abcnews.go.com/Technology/GlobalWarming/st

 9. Hajo Smit zegt:

  @Christo: je verdachtmakingen zijn ongefunceerd en onnodig kwetsend naar die kleine groep mensen die grotendeels onbezoldigd strijd voor wat zij rechtvaardig en juist achten. Jouw kwalificeringen zijn van het niveau van een Kadaffi die de rebellen betitelde als "Al Qaeda".

  Er is maar 1 reden waarom ik je niet vraag je excuses te maken en waarom we je hier verder zullen gedogen: omdat er steeds meer aanwijzingen zijn dat het tij – ook het financiele tij – keert. en als de donaties straks onze kant op komen zullen we alles aanpakken – zeker ook oliegeld. Juist oliegeld want dat is tenminste een eerlijke productieve industrie die ook nog eens een mooie bijdrage levert aan het verrijken van de atmosfeer met CO2.

  Ik zou liever 100.000 euro aanpakken van de olieindustrie dan 1.000.000 van de overheid. Want het is helaas zo dat de overheid het meest corrumperende olichargische meritocratische monopolie is dat we in onze moderne samenleving kennen…

  Stinkend overheidsgeld? Bah, bah en nog eens bah…

 10. LeClimatique zegt:

  @hajo 13:55 vooral omdat overheidsbijdragen doorgaans gekoppeld worden aan een bepaald doel. Bijvoorbeeld "door de mens veroorzaakte klimaatverandering onder de aandacht brengen" via het klimaatstraatfeest. Nogal eenzijdig gekleurd dus.

  Het meest vervelende is dat de overheid zich steeds weer verschuilt achter "het moet van Europa" en "We zijn nu eenmaal gebonden aan de Europese doelstellingen". Dan geldt opeens niet meer "met de inzichten van nu…"

 11. @Christo, Kom eens uit je loopgraaf. wat mankeert je? Je bent gewoon NIET in feiten geinteresseerd en lijkt Bart Verheggen wel, die 'wetenschapper'hoest kuch proestNet in mijn blog liet ik al zien dat James Lovelock, bedenker van de Gaiatheorie gewoon open en eerlijk beschrijft hoe hij door Shell werd betaald en daar was niets mis mee. waar het om draait is maar één ding: is het geproduceerde onderzoek wetenschappelijk verdedigbaar, brengt iemand valide punten
  Hou nu eens op met het verdacht maken van wetenschappers waarmee je het niet eens bent en blijf eens bij de feiten. Of wil je het niet?

  Grappig is dat James Lovelock die ozonpaniek van Paul Crutzen in 1979 nog volledig afzeikt, evenals het idee dat CFK's 'onnatuurlijk'zouden zijn

  Het zijn gewoon producten van een volledig natuurlijk ontstaan wezen, de mens en de natuur heeft veel ozon-destructievere producten gefabriceerd

 12. En klimaatretoricus Pavel Kabat is nu directeur van het IIASA. Klimaatpaniek loont

  Hij is opvolger van Mr Zure Regen, Leen Hordijk, die andere opgeblazen scare over fictief 'waldsterben'

  Alarmisme en overdrijving is goed voor je academische carriere in modern academisch klimaat. Zie de oplichter Han Lindeboom. Dat is geen scheldwoord maar feitelijke constatering

 13. harold zegt:

  “You can’t believe what that guy says. He research was funded by Greenpeace!”

  The person uttering this sentence has committed the economic fallacy, which is the belief that the truth of research depends on how that research was obtained or who funded it. More specifically, the economic fallacy says results are false because they were obtained using money from a source known or suspected to be slimy, or is otherwise just plain unlikeable.

  http://wmbriggs.com/blog/?p=4114

  Op zoek naar meer global warming drogredenen?

  http://wmbriggs.com/blog/?p=4127

 14. Hans Erren zegt:

  @Christo

  Fred Singer staat bij niet meer op een voetstuk dan Bram Moszkowicz.
  Ik pleit enkel voor een debat op feiten en niet op bedoelling.

  Als een door Greenpeace gesponsord onderzoek mag worden opgenomen in het IPCC rapport, waarom een door Exxon-Mobil gesponsord rapport dan niet?

  Ik ben er overigens persoonlijk van overtuigd dat een beperking van CO2-uitstoot tot een netto negatief effekt voor de mens zal leiden, net als het verbod op cfk's en de beperking van DDT.

  Wist je bijvoorbeeld dat het ozongat boven de zuidpool er toe geleid heeft dat de optische dikte van ozon boven Australie is toegenomen, en dat dus de angst voor extra huidkanker in Australie door meer UV op een foute aanname berust?

  Wist je dat, nu het zeer effectieve blusgas Halon is verboden, er daarom waarschijnlijk meer schade en slachtoffers zijn gevallen omdat minder effektieve blusmiddelen moesten worden gebruikt. Dat er dus waarschijnlijk veel meer brandslachtoffers zijn bijgekomen, dan er door minder huidkankergevallen zijn afgegaan?

  Bwah 1-dimensionaal neo-malthusianisme is zoooo simpel.

 15. LeClimatique zegt:

  De titel is advocaat van de duivel. Dus Hans Erren, omdat Exxon private doelen nastreeft (winst) en Greenpeace het algemeen nut dient (behoeden mensheid voor misstappen), dus.

 16. Hans Erren zegt:

  @LeClimatique
  Je beseft dat jouw zwarte kijk op het vrije ondernemerschap marxistisch is?
  Wat dit waard is, kun je aan Noord-Korea en Cuba zien.

  En Bakoe (collectieve oliewinning) is vuiler dan Texas (private oliewinning).

  Lees eens de Rational Optimist

  Maar we dwalen af….

 17. LeClimatique zegt:

  @hans, Het was hopelijk duidelijk dat dat cynisch bedoeld was, maar ik vermoed dat er genoeg alarmisten zijn die dat als argument zullen gebruiken (en waarschijnlijk inderdaad overtuigd marxist zijn).

 18. Christo zegt:

  @Rypke

  Kom eens uit je loopgraaf. wat mankeert je? Je bent gewoon NIET in feiten geinteresseerd … waar het om draait is maar één ding: is het geproduceerde onderzoek wetenschappelijk verdedigbaar, brengt iemand valide punten
  Hou nu eens op met het verdacht maken van wetenschappers waarmee je het niet eens bent en blijf eens bij de feiten. Of wil je het niet?

  Uitstekend, ik zou zo'n discussie zeker verwelkomen. Bij dezen zal ik niks meer zeggen over de inkomsten van dhr. Singer.

  Er wordt op dit blog veel geschreven over Singer, maar zelden tot nooit over zijn daadwerkelijke bijdragen aan de wetenschap. Waar we wel over lezen:
  – Singer wordt zwart gemaakt in nieuw boek 'merchants of doubt'
  – Singer komt op bezoek bij het KNMI
  – Singer is de Bram Moszkovicz van gedomoniseerde moleculen
  Wat dat betreft zijn jullie ook meer bezig met zijn reputatie dan met zijn werk.

  Graag zou ik een post zien met daarin een overzicht van zijn wetenschappelijke publicaties (graag peer-review) op het gebied van
  – meeroken
  – CFK's
  – klimaat

  Op alle gebieden tracht hij de publieke opinie te sturen, maar op geen van deze wetenschappelijke gebieden heeft hij iets van betekenis gepubliceerd. Daar zouden we het eens over moeten hebben.
  En ik ben wel degelijk in de feiten geinteresseerd. Enige tijd terug heb ik geprobeerd zijn laatste boek 'Unstoppable Global Warming: Every 1,500 Years' te bespreken op dit blog. Daar heb ik nooit enige inhoudelijke reacties op mogen ontvangen.
  Ik zou met iedereen het debat aan willen gaan over dit boek (wat de plank op heel veel vlakken mis slaat).

  Dus voeg de daad bij het woord, en graag een ECHTE INHOUDELIJKE DISCUSSIE OVER HET WERK VAN SINGER. Dan ben ik zeker van de partij.

  PS. wel een gevalletje van de pot en de ketel. Als het gaat om verdacht maken van wetenschappers dan span jij wat mij betreft de kroon.

Reacties zijn gesloten.