KNAW klimaatbrochure

De KNAW heeft dan eindelijk de klimaatbrochure gepubliceerd (de redaktiedatum is mei 2011) en er is een handige samenvatting in zeven stellingen, waar natuurlijk het een en ander op valt aan te merken.

7. Samenvattende statements

a. De mensheid verandert de samenstelling van de dampkring snel en ingrijpend. De toegenomen concentratie kooldioxide en andere broeikasgassen kan niet gebagatelliseerd worden.

“Ingrijpend” is een zwaar overtrokken woord voor een gas dat 0.04% uitmaakt van de atmosfeer. Bier met vier tiende promille alcohol geldt als alcoholvrij in Saoedi Arabie, en iemand met vier tiende promille alcohol in zijn adem mag doorrijden. Ook methaan, dat op de tweede plaats staat met ongeveer 1 deel per miljoen is objectief gezien niet veel. Je kunt hooguit stellen dat het wetenschappelijk interessant is dat de geringe hoeveelheid CO2 in de atmosfeer door menselijk toedoen in honderd jaar met de helft is toegenomen.

b. Ongeveer de helft van het door de mens extra geproduceerde kooldioxide blijft in de atmosfeer. De rest wordt door de oceanen en de landvegetatie/-bodem opgenomen.

Nee, juister is: elk jaar gaat de helft van de menselijke produktie uit de atmosfeer, dat komt omdat er nog steeds groei zit in de co2 produktie. Voor elke jaarlijkse bijdrage geldt echter dat die na elke 50 jaar gehalveerd is en dat na een eeuw dus al 75% van die bijdrage permanent is verwijderd door natuurlijk verloop.

c. De absorptie van kooldioxide in oceanen leidt tot verzuring van hun water. Ontbossing en urbanisatie leidt tot een verminderde opname van kooldioxide door de bodem.

De “oceaanverzuring” is een licht minder basisch worden van de oceanen, in getijdepoelen vinden veel grotere zuurgraadfluctuaties plaats zonder dat dit negatieve effecten tot gevolg heeft. Ontbossing en urbanisatie heeft niets met het CO2 ‘probleem’ te maken, sterker nog urbanisatie in Nederland heeft geleidt tot een toename van de hoeveelheid bos. Ontbossing is een armoedeprobleem: vergelijk op google maps Haiti en buurland Dominicaanse Republiek maar eens.

d. De laatste vijftig jaar is er sprake van een stijging van de wereld gemiddelde temperatuur. De periode 2001-2010 was het warmste decennium sinds de systematische metingen rond 1850 begonnen.

De opwarming was gunstig voor de aardbewoners en met name voor de mens. De tweede zin is een logisch gevolg van de eerste.

e. De huidige klimaatmodellen verklaren klimaatveranderingen in de 20e eeuw in hoge mate. Volgens deze modellen is de waargenomen stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde niet goed te verklaren zonder het effect van de door de mens extra geproduceerde broeikasgassen in de berekeningen te betrekken.

De huidige klimaatmodellen zijn getuned op de periode 1950-2000, dat betekent niet dat ze een voorspellend vermogen (skil) buiten deze periode hebben.

f. Als we het scenario volgen van het gebruik van steeds meer fossiele brandstoffen geven de modelprojecties aan dat de gemiddelde temperatuur op aarde in het jaar 2100 tussen de 1,1 en 6,4 graden hoger zou kunnen zijn dan in 1990.

Zie e.

g. Minieme veranderingen kunnen grote gevolgen hebben voor het klimaat. Deze eigenschap is, zeker voor een uniek systeem als het klimaat, een dwingende reden om grote abrupte (op de tijdschaal van tientallen jaren) veranderingen (b.v. een enorme stijging van kooldioxide) zoveel mogelijk te beperken.

Het is nog lang niet bewezen dat meer CO2 in deze eeuw een netto negatief effect op de aardbewoners zal hebben, in de twintigste eeuw had de toename van CO2 zelfs een netto positief effekt.

Dit bericht werd geplaatst in Wetenschap en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

13 reacties op KNAW klimaatbrochure

 1. Turris zegt:

  Dank Hans!

  De onafhankelijke wetenschappelijke visie van het KNAW is heel ver te zoeken.

  We constateren wederom onbetrouwbare conclusies door de KNAW!

  Je onderstreept de feitelijke leugens van een schandelijk gepolitiseerde "wetenschappelijk " overheidsinstituut weer eens voortreffelijk!

 2. Hajo Smit zegt:

  Visie Henk Tennekes op de brochure:

  Allen:

  het lukt me niet om mijn mond te houden, dus loop ik even langs de zeven samenvattende verklaringen (waarom het Engelse woord “statements?”) in de klimaatveranderingsbrochure van de KNAW.

  a. Klimaatverandering wordt versmald tot de mogelijke effecten van broeikasgassen. Het adjectief “ingrijpend” lijkt slecht gekozen, want we praten over het verschil tussen iets minder dan 0.03% en de huidige bijna 0.04%. Straks moeten we ons ook nog zorgen maken over het verlies aan zuurstof in de atmosfeer.

  b. De zaak wordt nog verder versmald: het gaat nu alleen nog maar om kooldioxide. De zelfverklaarde “honest broker” heeft dus gekozen om het klootjesvolk niets te vertellen over andere mogelijke klimaatgevaren, zoals de mogelijke herverdeling van neerslag en verdamping en de gevolgen die dat zou hebben voor de wereldvoedselproductie. Waarom wordt dit overgeslagen? Het is kennelijk al moeilijk genoeg om de relatie (mag ik “link”zeggen?) tussen CO2 en temperatuurstijging aan de man te brengen, ondanks meer dan 20 jaar wereldwijde milieupropaganda.

  c. Hierover heeft Theo Wolters al verstandige dingen geschreven.

  d. Nu komen stijgende temperaturen in beeld. Heel knus worden de warme Middeleeuwen en de Kleine IJstijd overgeslagen. Dat het hele Holoceen relatief was en is, speelt geen rol.

  e. Over klimaatmodellen heb ik veel geschreven voor de weblog van Roger Pielke Sr. Hier is alleen van belang dat we in de KNAW-klimaatbrochure niets kunnen lezen over de tekortkomingen van de modellen. Recente artikelen die ik heb gezien bevestigen dat de modellen misschien iets verstandigs kunnen zeggen over een mogelijke temperatuurverhoging, maar nul komma niks over de neerslagverdeling op aarde. Ze spreken elkaar radicaal tegen, net als 20 jaar geleden.

  f. Dus versmalt de KNAW de problematiek tot CO2 en temperatuurstijging, in de hoop dat elke bouwvakker dat verhaal kan begrijpen. Ditzelfde verhaal wordt al meer dan 20 jaar aan de man gebracht. Het is dus niet nieuw. De KNAW vertelt niks nieuws; ik zou graag weten waarom.

  g. “Minieme veranderingen kunnen grote gevolgen hebben.” Hoe rijmt zich dat met “een enorme stijging van kooldioxide”? Is het nu miniem of enorm? Waarom is deze eigenschap een dwingende reden? Hoe zou je het parlement kunnen overtuigen dat klimaatmaatregelen geld mogen kosten dat onttrokken wordt aan onderwijs en gezondheidszorg? Dit “statement” is inhoudsloos.

  Vriendelijke groet,

  Henk

 3. Herman Vruggink zegt:

  Het debat lijkt zich nu toe te spitsen op de afsluitende statements en dat is jammer. Ik meen dat er in de KNAW brochure tekst nu toch een aantal punten worden onderkend en benoemd die een verademing zijn in vergelijking tot vele alarmistische epistels die nog steeds de revue passeren. Voor de mensen die niet zo van wollige teksten houden heb ik er een aantal uitgelicht.

  1. Het leren begrijpen van het klimaatsysteem blijft een buitengewoon ingewikkeld probleem.

  2. Het maken van projecties voor de komende eeuw is nog complexer dan het begrijpen van het klimaatsysteem.

  3. Veel factoren zijn onvoldoende begrepen.

  4. De manier waarop factoren elkaar beinvloeden, versterken of verzakken wordt ruim onvoldoende begrepen.

  5. We hebben er geen idee van of beleidsmaatregelen wel enig effect zullen resulteren.

  6. Er is een onderverdeling is te maken in grote risico's en kleine risico's.

  7. Er is geen overeenstemming in de ernst in de risico's.

  8. Er wordt ruimte gevraagd voor critici en buitenstaanders.

  9. Beleidskeuzen hebben niet alleen klimatologische, maar ook politieke, economische, sociale en psychologische aspecten.

  10. Maatregelen kunnen zeer verstrekkende consequenties hebben. Het KNAW bagatelliseert deze consequenties niet.

  11. De wetenschap kan onderzoek doen en risico’s, kansen en grenzen aangeven. De politiek beschouwt zelf de onzekerheden, en neemt mede op basis daarvan zelf beslissingen.

  Natuurlijk, een aantal passages had ik graag anders gezien, en dat 6,4 graden in welk scenario dan ook tot de mogelijkheden behoort geloof ik geen bal van. Maar wat ik geloof is niet zo relevant. Er is nu eenmaal een te grote groep wetenschappers die dit als een mogelijkheid aangeven en helaas kan ik dit daarom niet zomaar van tafel velgen.

  Ondanks dat de materie zeer complex is lijkt het mij van weinig wijsheid getuigen om mogelijke gevolgen te bagatelliseren of weg te wuiven en dat er alle reden is om de verschijnselen serieus te nemen.

 4. Hans Erren zegt:

  Benadrukken dat er over honderd jaar een probleem is, is klassiek 1-dimensionaal malthusiaans doemdenken.

  Dit simplistische doemdenken ter discussie stellen is gezonde wetenschappelijke skepsis en heeft niets met bagatelliseren te maken.

  De hypothetische problemen van onze achterkleinkinderen die door onze kleinkinderen worden veroorzaakt, heeft absoluut geen prioriteit, en is enkel interessant voor academici en futurologen.

  We hebben belangrijke actuele zaken op te lossen, zoals de ontwikkelingslanden tot westers welvaartniveau te brengen: Elke indier een airco.

 5. Herman Vruggink zegt:

  Indien er een aanmerkelijke groep mensen is die niet kan slapen van een probleem dan kan ik dit wel wegwuiven met "stel je toch niet aan" maar dit werkt meestal averechts. Je blijft zwelgen in je eigen gelijk en je kan je afvragen of je daar nu volle zalen mee trekt. Indien je als sceptici serieus genomen wilt worden, zal dat ook andersom moeten blijken.

  Er is geen klimaatcrisis, althans ik zie deze niet, dat hoeft niet te betekenen dat ik niet serieus naar een risico scenario wil kijken en inderdaad hoort daar ook de afweging bij wat nu eigenlijk onze prioriteiten zijn. Miljarden in een onzekere bodemloze mitigatie put gooien of er zinvolle dingen mee doen zoals "Help de Indier aan een airco"

 6. De woedende kok zegt:

  Herman,

  Het ligt denk ik aan mij, maar kan je misschien iets duidelijker zijn?
  Het schip van de KNAW helt over naar bakboord, en dat jij ons over de reling aan de andere kant toeroept dat het allemaal vreselijk genuanceerd wat er beweerd wordt, verandert daar niets aan. Ondanks al die prachtig geformuleerde nuances di e jij toch maar mooi weer in de brochure hebt opgeduikeld staan de stellingen als een huis en bieden zo voor de beleidsmakers die broodnodige urgentie.
  Is het niet juist zo dat die risicoanalyse al gemaakt is? Er is geen reden om met miljarden te smijten.
  Was will der Herman??

 7. Hans Erren zegt:

  De belangrijkste arrogantie van klimaatkassandra's is dat ze er van overtuigd zijn dat de huidige generatie de problemen van het jaar 2100 zou kunnen oplossen: nee dat kunnen we echt niet.

  Alle 'problemen' die worden geschilderd door het IPCC in 2100 worden veroorzaakt door ontzettend welvarende ontwikkelingslanden, dan helpt matigen in de huidige ontwikkelde wereld niet, en de ontwikkeling remmen van de ontwikkelingslanden kost veel mensenlevens.

  Ik weet wel waar ik voor kies en de regeringen van de ontwikkelingslanden ook: Elke Indier een airco.

 8. Herman Vruggink zegt:

  @Woedende Kok,

  Het is niet alleen zo dat ik een aantal goede punten zie maar zelfs redelijk content ben met de gehele inhoud (met uitzondering van de afsluitende statements) Je had toch zeker niet een sterk sceptische tekst verwacht ? Dat leek mij vooraf al vrijwel ondenkbaar.

  Als ik na het lezen van de tekst de samenvattende statements lees denk ik: Huh? heb ik de tekst wel goed gelezen? is de samenvatting soms per ongeluk verwisseld met een ander rapport? Of lagen de statements al een jaar in de kast en is daarna het rapport geschreven? In die zin deel ik de teleurstelling over de samenvattende statements. Ik vraag mij af als je de tekst aan een aantal neutrale neerlandici geeft en ze vraagt een samenvatting van die tekst te schrijven wat er dan uit komt.

  Neemt niet weg dat ik met het weghonen van de problematiek, ook al ervaar ik dat zelf niet zo, niets zal bereiken. Er is nu eenmaal een grote groep mensen die zich er wel zorgen over maakt. Indien ik die zorgen wegwuif met het ventileren van slechts mijn mening als: " het is een bodemloze put " of " het zal zo'n vaart niet lopen " zonder gefundeerde onderbouwing, dat ik dan door de zorgen niet serieus te nemen zelf ook niet serieus genomen wordt.

  De vraag is niet zo zeer 'Was will der Herman??' maar: Hoe bouw ik een ijzersterk fundament aan logische argumenten waardoor mensen van hun doemdenken gaan afzien?

 9. De woedende kok zegt:

  Herman, ik noem eens wat. Alle miljarden ten spijt, is het ons niet gelukt de uitstoot van broeikasgassen drastisch omlaag te brengen. Of alle miljarden ten spijt, nog steeds leveren windmolens minimaal weinig energie onder minimale (of geen) uitstootwinst.
  Hoeveel onderbouwing wil je hebben. Aan de andere kant (van de wereld) verzuipen er jaarlijks nog duizenden mensen omdat hun huizen niet beschermd worden door een behoorlijke dijk. En zo verder en zo voort.

  P.s. Misschien kan iemand die er verstand van heeft eens grondig kijken naar het Long term trend rapport van het PBL. Ik krijg het gevoel dat men ons toch weer gaat verkopen dat wij de opkomende landen meer geld moeten geven om de emissies te beperken.

 10. Turris zegt:

  Als de constateringen / suggesties van Vruggink steek houden, dan zou dit wijzen op een (kleine, niet onbelangrijke) koerswijziging van de KNAW?

  Echter de KNAW beschikt blijkens niet over de politieke lenigheid van een in één keer draaiende PvdA-er Diederik Samsom, die duidelijk overstag ging bij de presentatie "De staat van het klimaat", vervolgens harde kritiek had op de politiek, het IPCC, haar Chairman Pachauri, en de (gepolitiseerde) klimaatwetenschap.

  Met andere woorden, KNAW/Dijkgraaf is blijkens minder politiek lenig dan Samsom, zou wat meer tijd nodig hebben, de volgende rapportage van de KNAW vertoont een verdere opschuiving van KNAW's "geloofsovertuigingen" richting de echte actuele meer kritische/ sceptische klimaatwetenschappelijke conclusies.

  De vraag is of dat te verwachten is bij het huidige KNAW?

  Tot de tijd van de omslag, is het aanpakken op climategate.nl van het KNAW, met ludieke boosheid en met harde wetenschappelijke argumenten, zeer gewenst. Het zal KNAW/Dijkgraaf aanmoedigen zich puur klimaatwetenschappelijk te gedragen!

 11. De woedende kok zegt:

  http://nu.pvda.nl/berichten/2011/04/Gezamenlijke-

  is het laatste geluid van Diederik betreffende energiepolitiek. Verder is hij tegenwoordig geloof ik straatkootsjch

  Hij pleit voor een stabiel lange termijn energiebeleid. Daar is veel voor te zeggen. Verder hangt zijn verhaal aan elkaar van de gebruikelijke Greenpeace retoriek als:

  “Een kerncentrale neerzetten op basis van de vurige wens dat het toch nooit fout zal gaan, is een vorm van onbehoorlijk bestuur waar we ons niet aan moeten bezondigen.”

  “En de tijd dringt. We hebben nog ongeveer één generatie om een andere energievoorziening te realiseren en daarmee te voorkomen dat onze kinderen voor onoverkomelijke problemen worden geplaatst.”

  “En net op het moment dat er enige continuïteit lonkt, schrapt Rutte-I de stimulering van zon en wind op zee.”

  Geen woord over de gigantische problemen in Duitsland, Engeland, Denemarken en Spanje.

 12. Turris zegt:

  Samsom, een draaikont, een Sphinx? Eerder politiek lenige koorddanser! Ik denk, dat hij uit de gratie is bij de PvdA over "klimaatbeleid", sowieso hoor je hem niet meer, omdat Ronald Plasterk de personal-coach is van Cohen! Kernenergie en Fukushima is zijn stokpaardje. Stralingstekort/-hormese daar weet Samsom alles van maar zwijgt heimelijk.

  Als straatcoach was hij inderdaad laatst op radio1. Rare lenige sprongen voor een Amsterdamse (grachtengordel) jongen!

 13. David zegt:

  Miljarden uitgeven om virtueel onheil af te wenden is niet verstandig. Stellen dat nietsdoen geen optie is klopt niet. Immers, er zijn nog allerlei andere onheilen op te noemen waarvan kans ook heel laag is, maar toch. Moeten we bv een arsenaal raketten en kernwapens aanleggen om aanstormende meteorieten op te blazen? Wie toch iets tegen naderend onheil wil ondernemen kan beter dijken bouwen of nieuwe antibiotica ontwikkelen, het menselijk immuunsysteem bestuderen. Want statistisch komt er elke paar eeuwen een
  zware vloedgolf voor en een epidemie die een zware tol eist.

Reacties zijn gesloten.