Horror science fiction van de TU Delft

PR-TheHague_02

Zeven jaar na het Rapport van de Deltacommissie komt de TU delft met de schokkende conclusie dat aan het eind van de 21ste eeuw het zeewater in “Den Haag” maar liefst 83 cm zal zijn gestegen, tenminste als we het persbericht mogen geloven.

Den Haag 83 centimeter zeespiegelstijging met risico op veel meer

Schok, horror, dood en verderf en het einde der tijden, wel tien centimeter hoger dan mijn eettafel!

Maar het is nog vreselijker:

‘However,’ says Dr Riccardo Riva from TU Delft’s department of Geoscience and Remote Sensing, ‘we not only determine an average projected rise, but also the probability of deviation from the global mean. And our calculations then show that there is a considerable probability that sea level rise will be far higher than the projected 80 cm. Our current estimate shows a 5% possibility that sea level rise will be greater than 1.7 metres. In other words, our probability distribution shows a longer tail leading to a higher sea level rise.’

Wat zijn de ingrediënten van deze bangmakerij? Men neme het RCP8.5 scenario, voeg daarbij het CMIP5 ensemblegemiddelde, et voilà, Herman den Blijker zal hoofdschuddend naar dit soepzooitje kijken.

Het RCP8.5 scenario is natuurlijk niets anders dan het onwaarschijnlijke worst case SRES A1FI in een nieuw jasje:

CMIP5 zit al 18 jaar te hoog met zijn temperatuurschatting. (met dank aan Clive Best )
CMIPH4

Bij een echt business-as-usual scenario met een realistische klimaatgevoeligheid, net als afgelopen eeuw, stijgt de temperatuur 1 graad dus dan komen we toch weer uit op 20 cm.
dcvsdenhelder
Niets aan de hand; doorlopen mensen! Zeven jaar na het deltarapport, en niks nieuws, ga dat geld (mijn belastinggeld) eens aan thoriumonderzoek besteden TU-Delft.

Maar het staat allemaal met nog meer science fiction gepubliceerd in Climate Research SPECIAL 30: Effects of extreme global warming in northern Europe. (maar mooi op tijd om de gedelegeerden in Parijs eens goed bang te maken).

  Drews M, Christensen JH; Effects of extreme global warming in northern Europe; CR 64:3-6
  Rummukainen M; Our commitment to climate change is dependent on past, present and future emissions and decisions; CR 64:7-14
  Grinsted A, Jevrejeva S, Riva REM, Dahl-Jensen D; Sea level rise projections for northern Europe under RCP8.5; CR 64:15-23
  Christensen OB, Yang S, Boberg F, Fox Maule C, Thejll P, Olesen M, Drews M, Sørup HJD, Christensen JH; Scalability of regional climate change in Europe for high-end scenarios; CR 64:25-38
  Karlsson IB, Sonnenborg TO, Seaby LP, Jensen KH, Refsgaard JC; Effect of a high-end CO2-emission scenario on hydrology; CR 64:39-54
  Trolle D, Nielsen A, Rolighed J, Thodsen H, Andersen HE, Karlsson IB, Refsgaard JC, Olesen JE, Bolding K, Kronvang B, Søndergaard M, Jeppesen E; Projecting the future ecological state of lakes in Denmark in a 6 degree warming scenario; CR 64:55-72
  Arnbjerg-Nielsen K, Leonardsen L, Madsen H; Evaluating adaptation options for urban flooding based on new high-end emission scenario regional climate model simulations; CR 64:73-84
  Halsnæs K, Kaspersen PS, Drews M; Key drivers and economic consequences of high-end climate scenarios: uncertainties and risks; CR 64:85-98

Gelukkig is het open access dat betekent dat er niet nóg meer geld wordt gevraagd voor dit goedkope verhaaltje

Bron:
Grinsted A, Jevrejeva S, Riva REM, Dahl-Jensen D Sea level rise projections for northern Europe under RCP8.5 CR 64:15-23 (link)

Met dank aan Bishop Hill

… en waarom Den Haag specifiek genoemd moet worden? Den Haag ligt niet eens aan zee, dat is Scheveningen.

Advertenties
Geplaatst in Klimaat, Wetenschap | Tags: ,

De dosis bepaalt het vergif

Paracelsus

Paracelsus


“De dosis bepaalt het vergif” (dosis sola facit venenum) is een uitspraak van de 16e-eeuwse arts Paracelsus. Het is een waarheid die vaak wordt vergeten door milieuactivisten.

De laatste jaren zijn ons nog al wat nieuwe gevaren in de schoot geworpen: meeroken, schoorsteenrook, het ozongat, asbest, fijnstof, maar tegenover al deze onheilstijdingen stond ook kritiek van wetenschappers en publicisten.

Naomi Oreskes ziet in de kritiek het werk van de de Merchants of Doubt, Jan-Paul van Soest noemt hen de Twijfelbrigade, die handen vol geld zouden verdienen aan de schadelijke stoffen. De vraag zou echter moeten zijn: merken we het als deze stoffen verboden worden? Natuurlijk breken cfk’s de ozonlaag af, maar neemt huidkanker wel toe als gevolg van de cfk’s? Het ozongat treedt op in de winter als de zon laag staat en de mensen binnen zitten, echter sinds de jaren zeventig trekken mensen in de winter en masse naar de wintersport waar hoog in de bergen al van nature meer UV voorkomt. Meer wintersport correleert zo ook met meer huidkanker en oogafwijkingen. Het is bekend dat asbest beroepsziekten veroorzaakt bij asbestwerkers, de dosis die echter vrijkomt bij een brand is verwaarloosbaar klein als risico voor de burger, het was dus een overreactie om de binnenstad van Roermond af te sluiten tijdens de decemberkoopavond. Er zitten kankerverwekkende stoffen in sigarettenrook, maar kun je individuele kankergevallen terugleiden op meeroken?

Stel, ik krijg over tien jaar kanker, komt dat door mijn werk in het Mineralogisch Museum met uranium en asbest, doordat mijn vader rookte, of omdat ik in een steenkoolmijnbouwgebied opgroeide; omdat ik Tjernobylfallout heb ingeademd of fijnstof heb ingeademd langs een uitvalsweg of gewoon doordat ik kankergenen van mijn moeder heb geërfd? Het probleem is dat op geen enkele manier te achterhalen valt wat de oorzaak is bij individuele kankergevallen als de dosis marginaal is.

Ik zal lijden aan korrelatiekanker.

En dan CO2, CO2 is een broeikasgas, de aarde wordt er warmer door en warmer is slechter, toch?

Of toch niet? In de laatste jaren zijn de winterdoden dramatisch afgenomen.

79366701_winter_deaths_624_v31

Vooralsnog blijkt het CO2-gif een medicijn te zijn.

Geplaatst in Analyse, Milieu | Tags: , | 2 reacties

Ketters in het Vaticaan: De ‘dialoog” van Jan Paul van Soest

En weer is een “dialoog”-ronde afgesloten op het NRC-blog van Paul Luttikhuis. Een dialoog die gekenmerkt wordt door een volledige afwezigheid van kennis van de materie waar Jan Paul boeken over heeft volgeschreven, boeken over “saboteurs” en “twijfelbrigades”.

Dialoog
Na twee pogingen op de Dagelijkse Standaard waar Jan Paul verzandde in het analyseren van de reacties en niet focuste op de dialoog, werd de draad opgepakt op het NRC-blog van Paul Luttikhuis. Nu met een blogmoderator en zelfs ook met een dialoogscheidsrechter in de vorm van klimaatwetenschapper Gerbrand Komen. Het blog van Luttikhuis volgt openlijk de alarmistische lijn, Komen volgt de officiële IPCC-lijn, en de lijn van van Soest is duidelijk samen te vatten met zijn twee smaadschriften. Door het blog van Luttikhuis te kiezen krijgen we dus enigszins de analogie van de reformatie, waar een RK apologeet een boek schrijft waarin hij de protestanten verketterd, en vervolgens Luther uitnodigt op het Vaticaan voor een “Dialoog” waarbij de arbiter een rechtzinnige jezuïet is. Bij het begin van de dialoog moet Luther eerst nog eens trouw zweren aan het dogma dat we aan het begin van het einde der tijden staan. Labohm wordt dus ontvangen als een ketter in het Vaticaan en de hele “dialoog” ademt ook deze atmosfeer.

Arbitrage
Komen afficheert zichzelf als een eenvoudige fysicus die geen verstand heeft van economie. Vreemd dan dat hij juist wordt uitgekozen om de arbiter te zijn in een debat over beleid, beleid dat als eerste een groot effect op de economie zal hebben. Komen zal een geweldige expertise hebben in klimaatwetenschap maar als scheidsrechter in een beleidsdiscussie is hij net zo geschikt als de eerste de beste gymnasiast.

Moderatie
Luttikhuis laat flink wat steken vallen in de moderatie, hij redigeert teksten van reageerders, en het is niet duidelijk welke berichten door de moderatie komen omdat niet wordt aangegeven waar geknipt of gecensureerd wordt. Dialoogondermijnende opinies van reageerders worden door de moderatie verwelkomd in plaats van deze als off-topic weg te censureren. Bij een standaard WordPress hosting kunnen reacties op basis van IP automatisch geplaatst worden, waarbij moderatie alsnog achteraf kan worden uitgevoerd als de reactie off-topic of te aanvallend is. Bij het NRC-blog echter kan het dagen duren voordat een serie reacties geplaatst wordt, omdat Luttikhuis met iets anders bezig is en elke reactie afzonderlijk moet modereren.

Hoe nu verder
Als Jan Paul écht een dialoog wil met Hans Labohm – waaraan ik dus steeds meer twijfel, dat moge nu wel duidelijk zijn – dan is er een eenvoudig formule te verzinnen:

– Hans Labohm kiest een onderwerp en schrijft gedurende vier weken elke week een stuk op de Dagelijkse Standaard http://www.dagelijksestandaard.nl/author/hans-labohm/ (wel in zijn eigen woorden en niet 90% copy-paste) en

– Jan Paul van Soest schrijft in dezelfde week hierop een antwoord op zijn eigen blog http://www.twijfelbrigade.com/category/blog-bij-het-boek-van-jan-paul-van-soest/ , waarbij van Soest begint met een link naar Labohm en natuurlijk dan wel moet ingaan op de stellingen van Labohm en geen “samenvatting” moet geven van de reacties.

Na vier weken kiest Jan Paul van Soest een onderwerp en schrijft een openingsartikel op zijn eigen blog, Labohm reageert daar weer op. Na vier weken is Labohm weer aan de beurt. Reageren kan bij Luttikhuis, bij mij, op de Dagelijkse Standaard en bij de twijfelbrigade.

Ga eens in dialoog van Soest, want dat heb je nog stééds niet gedaan.

Geplaatst in debat, Klimaat | Tags: , , | 2 reacties

Thorium voor het opscheppen

Afgelopen vrijdag was in Delft het Thorium kernreactorsymposium, een veelbelovende vorm van kernenergie die inherent veilig is, een hoog rendement heeft en kortlevende afvalstoffen produceert.

2000px-Molten_Salt_Reactor.svg

Voor de details over het reactorproces verwijs ik naar de site van Jan Leen Kloosterman, waar ik nu op wil ingaan is de beschikbaarheid van de kernbrandstof.

Thorium (Th) wordt gevonden in de natuur en is een element dat met gemiddeld 6 gram per ton gesteente iets minder voorkomt als lood (10 gram per ton). Omdat thorium zoveel voorkomt en omdat het een radioactief element is, is het eenvoudig op te sporen. Hier is een voorbeeld van een radioactieve kaart van Noord-Mozambique die ik een twintig jaar geleden gemaakt heb.

Radiometrische Kaart van Tete provincie Mozambique

Op deze kaart is thorium in groen, uranium in blauw en kalium in rood weergegeven. Thorium hecht zich gemakkelijk aan klei. Onder druk verandert klei in schalie dat ook wel bekend is als leisteen. In Europa is een heleboel schalie te vinden op afvalbergen van steenkoolmijnen, het gehalte van thorium is daarin gemiddeld 12 gram per ton.

Hieronder is een afbeelding van een thoriummeting in Engeland, de afvalbergen zijn duidelijk zichtbaar.

Th-shirebrook

(Bron: Airborne and ground-based radiometric investigation of colliery spoil near Shirebrook, the English Midlands link )

In Nederland was ook steenkoolmijnbouw en één berg staat op het punt van afgraven: het is de mijnsteenberg van de Oranje Nassaumijn IV, omdat hieronder zilverzand ligt dat gewonnen kan worden. (link). De mijnsteenberg werd tussen 1927 en 1967 aangelegd, heeft een oppervlakte van 11 hectare, is 45 meter hoog en bevat 1,5 miljoen m3 gesteente. Met 12 gram per ton goed voor totaal ongeveer 49 ton thorium. Deze afvalberg alleen is al goed voor 135 GWjaar aan energie.

De totale ON IV steenkoolproductie was 13,7 miljoen ton steenkool; dit was goed voor 15 GWjaar energie. Het afval van de steenkoolmijnbouw bevat dus negen keer zoveel energie als de steenkool zelf.

Maar het wordt nog mooier:

In Nederland staan (status 2013) 1975 windturbines met een totaal opgesteld vermogen van 2479 MW. Per megawatt is 100-200 kg neodymium (Nd) nodig. Bij de raffinage van neodymiumerts is thorium een bijproduct: per 5,5 kg Nd wordt er 1 kg Th geproduceerd. Totaal is er aan thorium als afvalprodukt van de windenergie in Nederland (150*2479)/5,5= 67 ton Thorium beschikbaar met een energieinhoud van 185 GWjaar

De electriciteitsproductie in Nederland 2013 was 410 PJ = 13 GWjaar. Het afvalprodukt thorium van de windenergie in Nederland is goed voor 14 jaar electriciteisproduktie.

Eén (1) thoriumcentrale van 1 GW produceert net zoveel stroom als 2000 windturbines van 2.5 MW, en ook nog eens 24/7.

  Het hele windmolenpark in Nederland kan dus vervangen worden door 1 thoriumcentrale van 1 GW die je 185 jaar op vol vermogen kunt laten draaien op het afvalproduct van de windmolenindustrie, en daarmee bespaar je ook nog eens meer CO2.

(edit: rekenfout)

Geplaatst in Analyse, Duurzaamheid, energie, Wetenschap | Tags: , , | 3 reacties

Halve marathon bewijst de opwarming van de aarde.

de Haagse hockeystick

de Haagse hockeystick

Iedereen die iets met klimaat doet, denkt bij bovenstaande grafiek gelijk: “Hé een nieuwe temperatuurreconstructie?”

Helaas dat is het niet: het is de GPS snelheidsmeting van een collega die meedeed aan de halve marathon van afgelopen zondag in Den Haag: de City-Pier-Cityloop. We zien een gemiddelde snelheid van 12 km per uur, met af en toe een drinkpauze en als laatste een eindsprint. Om maar aan te tonen hoe gemakkelijk je in patroonherkenning verstrikt kunt raken.

cpc2

Mijn collega werd overigens 2400ste, en plaatste zich daarmee bij de beste 25%!

Geplaatst in Uncategorized

Open draad, speciaal voor Jan van der Laan

Alsjeblieft Jan, speciaal voor jou een eigen draad om antwoord op alle vragen te krijgen die je blijkbaar nooit van mij hebt gehad. zodat je nooit meer kunt beweren dat ik je vragen ontwijk.

The floor is yours.

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties

De moord van de klimaatwetenschap

“και συ τεκνον” (Grieks heeft wat sjieks)

In (weer) een hilarische aflevering van “Welkom bij de Romeinen” op NPO-3 was een interview met Julius Caesar, waarin ik leerde dat de laatste woorden van Caesar waarschijnlijk niet de latijnse Tu quoque fili mi waren maar de griekse kai su, teknon (jij ook zoon?)

Waarom dit uitstapje naar de klassieken? Enkele dagen geleden verweet ik Gerbrand Komen medeplichtig te zijn aan de moord op de klimaatwetenschap door hem een “Tu Quoque, Gerbrand” toe te voegen.

Toegegeven, een harde beschuldiging, maar mijns inziens terecht. Gerbrand, ik ken je als een integere wetenschapper die zich niet laat verleiden tot het activisme dat bij je collega’s is te bespeuren. Je weigert uitspraken te doen over economie want je bent maar een “eenvoudige fysicus” Daarom vind ik het uitgesproken jammer dat je je niet laat horen als er in naam van de wetenschap claims gedaan worden die niet door de feiten ondersteund worden.

vijfien jaar geleden stelde je in je oratie:

Een probleem bij de voorlichting is dat je de complexe werkelijkheid moet versimpelen. En kijkcijfers haal je eerder met dreigende rampen dan met verklaringen. Pers en beleidsmakers willen harde uitspraken , waar de wetenschap wil nuanceren en moet twijfelen. Deze tegenkrachten spelen natuurlijk ook binnen het IPCC . Mijn herinnering aan de onjuiste voorspellingen van de club van Rome en onjuist gebleken energieprognoses nopen me tot grote voorzichtigheid. Voorspellingen mogen niet onnodig aangedikt worden. En onzekerheden mogen niet verzwegen worden. We mogen er dankbaar voor zijn dat onze overheid klimaatonderzoekers ruimte en vertrouwen geeft. Dat vertrouwen mogen we niet beschamen.

Ik denk dat we na 15 jaar we kunnen vaststellen dat het vertrouwen wel degelijk beschaamd is en dat activisten met de wetenschap aan de haal zijn gegaan. De diplomatiekere wetenschappers zoals jij leggen het af ten opzichte van degenen met een politieke agenda. Een voorbeeld is te vinden bij het IPCC dat de harde eisen van het IAC heeft weten te doen stranden in een moeras van kafkaeske bureaucratische overlegronden. De kliek in Genève bepaalt nog steeds in het diepste geheim wie van hun vrienden lead author van IPCC-rapporten mag worden.

Spreek je uit Gerbrand! Laat je horen!

Ook bij het KNMI, het PBL en het ECN is het hoog tijd voor een “groep B” die de publikaties tegen het licht houdt en doorlicht op politieke bias. Organen die de politiek adviseren behoren te allen tijde volledig neutraal te zijn.

Geplaatst in debat, Klimaat, Politiek, Wetenschap | Tags: ,

Het gas raakt op

Beste Gerbrand (#182)

Hier is een verwachting van de teruglopende aardgaswinning van het ministerie van economische zaken: binnen 12 jaar is al een halvering te verwachten, dat zijn cijfers waar huidige beleidsmakers rekening mee moeten houden.

Aardgasprognose Ministerie van Economische Zaken
bron http://www.nlog.nl/nl/oilGas/oilGas.html

Opraken van Nederlands aardgas is een reëel probleem op zeer korte termijn, 12 jaar is drie kabinetsperioden. Verder dan 30 jaar vooruitkijken is over je graf heen willen regeren, 85 jaar is koffiedikkijken. Om het alarm nog groter te maken zie ik al klimaatmodellen tot 2200 en 2500 en speculaties over een totaal verdwijnen van ijskappen waar duizenden jaren mee gemoeid zijn.

Ik reken mijzelf tot de lukewarmers en ik zie net als Mark Lynas de voordelen van kernenergie. Nu overgaan op kernenergie is een no-regret beleid: als de opwarming meevalt dan hebben we een uitstekende goedkope betrouwbare vervanging van het oprakende aardgas, als de opwarming tegenvalt dan hebben we volledig CO2-vrije stroom, en wie wil dat nu niet?

(Ik weet het al ja: de mensen die garanties willen hebben dat nooit wat zal gebeuren. Die mensen kunnen maar beter in bed blijven, want er is ook geen garantie dat ze niet worden aangereden door een fiets als ze de straat oversteken.)

in reaktie op Gerbrand Komen #182

Beste Hans Erren,

Dank voor je heldere reactie #145. Grotendeels off-topic, omdat wereldbeelden later aan bod komen, maar wel heel verhelderend. Het laat nog weer eens zien hoe het een met het ander samenhangt.

Ik ben zelf in de bevoorrechte positie dat ik al een soort preview heb van wat er nog gaat komen, omdat Hans Labohm en Jan Paul van Soest mij in de voorbereiding al hun visie hebben gegeven op het hele spectrum van vragen, dus ook op hun wereldbeelden. Dat kleurt alles. Daarom had ik zelfs voorgesteld om maar met de wereldbeelden te beginnen. Paul Luttikhuis heeft uiteindelijk anders besloten, en daar had ik ook geen moeite mee. Het betekent wel dat jullie geduld op dit punt op de proef wordt gesteld.

Voor nu is belangrijk wat je schrijft over je afweging:
Dus solidariteit met de arbeiders en ondernemers van vandaag, de toekomst mag zijn eigen problemen oplossen, dat hoeven wij niet voor ze te doen.
Helder, maar op het eerste gezicht strijdig met je pleidooi voor kernenergie omdat aardgas binnen afzienbare tijd op is. Je denkt dus wel degelijk na over de toekomst. Maar wat is voor jou dan afzienbare tijd? Enkele tientallen jaren?

13 JANUARI OM 09:45

Geplaatst in debat, energie, Klimaat | Tags: , , | 1 reactie

antwoord op Gerbrand Komen

Beste Gerbrand (#125)

Mijn politieke kleur is bijzonder saai: Paars. De enige werkbare economie is een kartel- en monopolievrije economie (zie Matt Ridley) waarbij de staat de randvoorwaarden voor eerlijke arbeidsvoorwaarden en eerlijke onderneming definieert en handhaaft. Arbeiders en ondernemers hebben een wederzijdse afhankelijkheid en een natuurlijk tegengesteld belang. Ik zie op dit debat enkel de kemphanen ecologisme en libertarisme de degens kruisen die beide het midden claimen maar dat niet hebben; terwijl paars het juist moet hebben van polderen rond het midden. Dus hoewel ik sociaal-economisch paars ben en dit al twintig jaar stem – na een onbezonnen jeugdzonde door PPR te stemmen -, zie ik geen enkele paarse partij die kritisch kijkt naar de klimaatbeleidskosten. Ook hier zijn het de extremisten die het in de energiepolitiek blijkbaar voor het zeggen hebben zoals de groene VVDer Ed Nijpels en ex-greenpeace activist PvdAer Samsom, die solidariteit met de rijken van 2100 blijkbaar belangrijker vinden dan de belangen van ondernemers en arbeiders nu (die arbeiders die Joop de Uijl een auto gunde). Maria van der Hoeven geeft recentelijk een fris tegengeluid, waar het de regering aan ontbreekt.

Mijn idee voor Nederland is om eindelijk eens een een robuust alternatief voor aardgas neer te zetten aangezien dat binnen afzienbare tijd op is en we toch onze huizen moeten verwarmen onze computers moeten laten draaien en te zijner tijd het volledige wagenpark electrisch moeten laten rijden – dus snelle invoering van de kernenergienota Zijlstra uit 1957(!) – want met aanbodgedreven windturbines red je het echt niet. Dus solidariteit met de arbeiders en ondernemers van vandaag, de toekomst mag zijn eigen problemen oplossen, dat hoeven wij niet voor ze te doen.

in reactie op

Beste Hans Erren,

In #86 lees ik een interessant en bevlogen betoog over de – al dan niet vermeende – verlinksing van de wetenschap. Je vindt het IPCC niet objectief (‘een neo-Malthusiaanse pressiegroep’). Ik vind jouw visie op dit punt relevant, maar nu even niet aan de orde. De vraag hier is hoe jouw politieke kleur van invloed is op je risicoafweging. Kun je daar nog wat meer over zeggen?

Je eindigt met Tu quoque Gerbrand. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen, maar betwijfel of dat hier nu relevant is. Als je denkt dat dat zo is, dan hoor ik dat graag, met een toelichting.

9 JANUARI OM 11:40

Geplaatst in debat, energie, Klimaat | Tags: , ,

Reactie op Gerbrand Komen

Gerbrand,

Aan de ene kant zeg je dat het feit dat van Soest niet meer met mij in dialoog wil gaan ik aan mijzelf te wijten heb, – die beroemde toon waar de alarmisten zo slecht tegen kunnen. Michael Mann had er ook al zo’n moeite mee. – maar aan de andere hand neem je wel mijn suggestie over om ook de risico’s van Richard Tol te bespreken, jammer dat Paul Luttikhuis al na twee reacties van Richard de draad op slot gooide. Zo komt het nooit tot een dialoog.

Ik begrijp Eric Jansen, verder zijn zowel Naomi Oreskes als Naomi Klein overtuigd anti-kapitalist. in Nederland hebben we recentelijk de uitspraak van Marcel van Dam: ‘Wie gelooft dat democratie het klimaatprobleem tijdig kan oplossen, gelooft in sprookjes’, en aan de universiteit van Utrecht was anti-kapitalist Egbert Tellegen tot 2013 hoogleraar Sociologie en Milieu. Groen-links werd gevormd uit een fusie van radikalen, pacifisten, evangelischen en communisten.
Groen-links is anti-kapitalistisch, anti-auto en anti-kernenergie dat is ook precies waarom KERNENERGIE hier onbespreekbaar is.

Iris_de_Leeuw_1966

Waar in 1966 Iris de Leeuw nog kon vaststellen dat “kunstopleidingen rechts zijn” (Rijksmuseum objectnummer NG-2013-1-4), moet ik nu, bijna vijftig jaar later, vaststellen dat universiteiten links zijn. De generatie van 1968 heeft de universiteiten overgenomen en studenten met afwijkende mening gingen naar het bedrijfsleven. Toen ik afstudeerde in 1988 was de afdeling aardwetenschappen in Utrecht nog neutraal, maar sinds de fusie met milieuwetenschappen staat doemprediking op het hoofdmenu, zie mijn eerdere blogs hierover.

De vermenging van dit ultra-linkse gedachtengoed met uitoefening wetenschap leidt tot gevaarlijk “effectief” wetenschap bedrijven (Schneider), het is echter niets anders dan noble cause corruption, de verkrachting van het wetenschappelijk proces ten bate van de “goede” zaak. Waar noble cause corruption toe kan leiden hebben we gezien in de zaak Lucia de Berk; ook daar was de politie immers overtuigd van de schuldige. Bewijzen zijn niet meer nodig als we immers “weten” van de verschrikkingen die ons te wachten staan “als het zo doorgaat”. Malthus had gelijk: alleen “ging het niet zo door”. Het IPCC is niet anders dan een neo-Malthusiaanse pressiegroep.

En de overgrote menigte van wetenschappers hecht meer belang aan hun hypotheek dan aan de neutrale waarheid, maar zoals Martin Luther King al zei: “In the End, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends.”

Tu quoque Gerbrand.

Geplaatst in debat, Klimaat, Wetenschap | Tags: , , ,