Liveblog achterkant van het gelijk

Om 20:25 begint de Achterkant van het Gelijk, ik zal hier een liveblog bijhouden. (Terugkijken? http://www.npo.nl/uitzending-gemist )

Gespreksleider: Marcel van Dam

gasten:
Drs. ir. Jeroen van der Veer is de voormalige CEO van oliemaatschappij Royal Dutch Shell.

Prof. dr. Jean-Pascal van Ypersele is vice-voorzitter van het klimaatpanel van de Verenigde Naties, het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Mr. drs. Marjan Minnesma, MBA is directeur van Urgenda, een ‘organisatie voor innovatie en duurzaamheid’ die onder meer de Dag van de Duurzaamheid organiseert.

Prof. dr. mr. Herman Philipse is filosoof en sinds 2003 Universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht.

Prof. dr. Appy Sluijs is hoogleraar Paleoceanografie aan de Universiteit Utrecht.

Drs. Ed Nijpels is sinds oktober 2013 onafhankelijk voorzitter van de SER-commissie Borging Energieakkoord.

Drs. Lucia van Geuns, onafhankelijk energie-deskundige, was tot voor kort senior fellow bij Instituut Clingendael.

Drs. Wim Kuijken is sinds 2010 de eerste Nederlandse Deltacommissaris, de Regeringscommissaris voor het Deltaprogramma.

Liveblog

Leader: Nee Marian Minnesma, de echte slachtoffers zijn de armen die nu opgescheept worden met torenhoge energieprijzen om dat de groenen geen kernenergie willen, de “arme achterkleinkinderen” zijn zelf stinkend rijk.

Van Dam: “denk je dat de temperatuur onder de twee graden blijft?” Jazeker, ik heb het A1B scenario onlangs nog doorgerekend.

20:25: van Dam: “De aarde heeft koorts, moeten we koortsdrukkende medicijnen niet invoeren?” Mijn antwoord: kernenergie!! En wie is verantwoordelijk als het niet wordt ingevoerd?

Van Ypersele is er ook bij, de IPCC-man met Greenpeace-verleden.

Herman Philipse. We staan voor morele vraagstukken. Inderdaad Herman, het is de morele vraag of je de armen moet laten betalen voor de problemen van de rijken

Ah daar komt de 97 procent consensus ook weer langs.

20:35 verdorie allemaal gelijkgestemden, wat een saaie diskussie, ze zitten elkaar te voeren.

Philipse komt met de morele wetenschappers. on the other hand zijn het ook mensen (van Stephen Schneider). Nee, nee: wetenschappers moeten wetenschap bedrijven, en dat doen ze niet eens, zie climategate.

Minnesma: ZES graden (????)

Ed Nijpels: “We moeten wakker liggen.” Nee hoor, we liggen niet wakker over science fiction scenario’s

20:41 Van Ypersele laat zich niet vastprikken op een temperatuurscenario, dat is wel goed van hem!

Minnesma: “Als het doorgaat als nu, wordt 4 tot 6 graden”

20:43 Appie Sluis de ocaanverzuring
Minnesma: “al 30 % verzuurd sinds 1870″, nee hoor, een half pH punt !!! En de oceaan is nog steeds alkalisch.

Sluis: “Droog wordt droger, nat wordt natter,” alleen dat wordt niet gemeten he?

Ypersele bevestigd orkanen geen bedreiging voor Europa, Ypersele is goed bezig, hij remt van Dam af.
20:49 Deltacommisaris Wim Kuijken: “Beleid is is adaptief en aktualiserend”. Goede strategie!
Van Dam: “Als Groenland smelt, zeven meter zeeniveaustijging”, Inderdaad Marcel, maar dit duurt duizend jaar.

Nijpels: “Duurzame energie”. Nee Ed, co2-vrije energie helpt tegen opwarming, windmolens niet.

Kolencentrales sluiten? Nee hoor die is net geopend op de Maasvlakte en de gascentrale Claus in Maasbracht ging juist dicht!!!!

CCS Maasvlakte is op de lange baan vanwege financieringproblemen, niet door NIMBYweerstand!

Lucia van Geuns: “Het blijft commercieel interesant om olie en gas te blijven produceren:

De olifant in de kamer is weer kernenergie, volledige radiostilte hierover.

20:59 van der Veer: kolengebruik blijft stijgen, pleit voor hoge co2-belasting en CCS.

Van Dam: Zijn producenten moreel aansprakelijk? Van der Veer: nu stoppen met fossiele brandstof is onbetaalbaar.

Maar zelfs van der Veer is groen geworden…

21:06 Minnesma wil duurzame energie, maar kijkt niet naar de kosten. Vier tot zes graden opwarming weer.

21:10 Philipse: “Wij voelen ons niet verantwoordelijk voor de problemen later.” Precies, wij zijn ook niet verantwoordelijk voor de problemen van onze kleinkinderen!! Het klimaatprobleem is een randvoorwaardeprobleem, geen beginwaardenprobleem.

Minnesma: belasting op de “viezigheid”. Bio-LNG voor vrachtverkeer.

Nijpels: katalysatorwetgeving werd snel ingevoerd door samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid.

Van dam: Een zwavelparasol een goed idee? Van ypersele: nee dat is geen goed idee stoppen met zwavelparasol is nog gevaarlijker door zeer snelle opwarming.

21:16 hoelang blijft co2 in de cyclus 100 000 jaar volgens appy sluis. Grote kolder !!!!

Philipse pleit ook voor een hoge co2-belasting

Van Dam breit door over de co2 belasting. Vieze auto’s uitfaseren door steeds grotere inperkende maatregelen.

Ik hoor niets over BRIClanden…

21:21 nijpels: 70 -80 % van de bevolkimg is voor windenergie. Ja ja maar het prijskaartje? En niemand wil ze in de achtertuin.

21:24 Lucia van Geuns: Amerika is verslaafd aan fossiele brandstoffen

Nijpels: politiek zal niet lijdzaam blijven toezien bij sterke opwarming.

21:25 uitzending is afgelopen

Conclusie: met gelijkgestemden krijg je geen discussie.

Geplaatst in Media, Verslag | Tags: | 1 reactie

Open brief aan Herman Philipse

Beste Herman Philipse,

Elk klimaatbeleid is asociaal. Dat hakt erin nietwaar? Ik zal uitleggen waarom. Het heeft allemaal te maken met de randvoorwaarden voor de toekomstige opwarming van de aarde. Randvoorwaarden? Inderdaad, de toekomstige opwarming van de aarde is een voorwaardelijke opwarming.

Het RCP8.5 scenario nader bekeken
Wie stoten uit
In het meest dramatische RCP 8.5 scenario stijgt de wereldbevolking tot 12 miljard in 2100 en is die wereld dan drie keer zo rijk als de huidige. De grootste CO2-uitstoters zijn de ontwikkelingslanden. In 2100 zijn er geen arme landen meer.
Wie hebben voordeel
Volgens Richard Tol heeft de huidige generatie netto economisch voordeel bij de opwarming van de aarde, we zijn nu 0,8 graden opgewarmd en tot 1.5 graden is de mensheid beter af met opwarming.
Wie krijgen er last
Pas als de temperatuur sterker stijgt dan 1.5 graden krijgt de – dan rijke – wereld last.

Conclusie
De huidige generatie – die de armste is van deze eeuw – kan die randvoorwaarden niet beïnvloeden, het zijn de beleidsmakers van de ontwikkelingslanden die de knoppen van de wereldtemperatuur in handen hebben. Sterker nog: nu opwarming beperken door beprijzing van CO2-uitstoot, betekent schade toebrengen aan de economie en dus armoede versterken. Gevolg is dat mortaliteit toe zal nemen.

Beleidsmakers van de ontwikkelingslanden zitten met een enorme catch-22, die Judith Curry omnschrijft als een wicked mess problem: you are damned if you do and damned if you don’t. Dure CO2 betekent verlengde armoede met bijbehorende doden, goedkope CO2 betekent snelle economische groei met hoge uitstoot en problemen voor de dan rijke generatie. China en India hebben inmiddels hun prioriteiten vastgesteld: ontwikkelen.

Dan kan het westen dus alleen maar toekijken, tegen 6 miljard armen die net zo welvarend als wij willen worden, kun je niet opboksen. Opwarmingsaktivisten willen doen geloven dat het klimaatprobleem een beginwaardenprobleem is: integendeel, aktief klimaatbeleid door beprijzing van co2-uitstoot is stelen van de armen ten gunste van de rijken.

Geplaatst in Klimaat | 2 reacties

Geodag Utrecht 2014

Het was 4 oktober weer de alumnidag van geowetenschappen van de universiteit van Utrecht, en aangezien ik een alumnus ben ging ik er weer heen.

Het programma is hier te vinden:
Programma Geodag 2014

Vorige dagen hadden mij geleerd dat de sprekers zeer in de ban van het doemdenken zijn en ook deze keer voorspelden de titels van de lezingen niet veel goeds. Maar er was een aangename verassing, waarover later meer.

Ik zelf heb mijn opleiding gevolgd bij de toen kleine faculteit geologie en geofysica, maar intussen is de faculteit gefuseerd tot een megainstituut waar ook milieukunde, fysische geografie en sociale geografie bij zijn gekomen. De gamma-invloed is duidelijk merkbaar. Alles moet een nut hebben, zuivere wetenschap bestaat niet meer. De klimaathype heeft gezorgd voor flinke geldinjecties en in tegenstelling tot andere faculteiten is er geen krimp zichtbaar.

Ik koos voor “Stroming Geel” met de volgende drie lezingen:

‘Die aardbevingen in het Groninger gasveld hadden nooit mogen plaatsvinden’ door Robert Harmsen
‘Trends, oscillaties en abrupte overgangen in het klimaatsysteem’ door Lucas Lourens
‘Het nieuwe fietsen’ door Dick Ettema

‘Die aardbevingen in het Groninger gasveld hadden nooit mogen plaatsvinden’ door Robert Harmsen

Tijdens de lezing bleek dat de titel van de lezing te stellig was afgedrukt, hijzelf had er een (?) achter geplaatst. De grote verrassing was dat het een zeer genuanceerd verhaal was die alle dilemma’s van aardgasgebruik goed naar voren brachten. EU scenario’s tot 2050 voorzien nog steeds 25% van alle primaire energie in Europa uit aardgas. Het Groningen gasveld loopt op zijn einde, maar zorgt nu wel voor 6% van de nationale begroting. Schaliegaswinning zou god zijn voor 7 jaar Nederlands gebruik. Noorwegen is nu al de grootste gasleverancier van Europa. En die aardbevingen? Die zijn niet te voorkomen. In het gesprek na afloop werd gesteld dat Italianen de schouders ophalen voor aardbevingen kleiner dan magnitude 4 en dat de huizen daar op gebouwd worden. Er zijn al 20 jaar aardbevingen in Groningen maar er is nooit een structurele aanpak voor de bewoners geweest, die nu dus terecht heel boos zijn.

‘Trends, oscillaties en abrupte overgangen in het klimaatsysteem’ door Lucas Lourens

Over de tweede lezing van Lourens, een paleoklimatoloog, kan ik kort zijn, hij is een trouw volgeling van Al Gore. Die 1000 ppm Co2 verwachtte dat gelijkstelde aan drie graden opwarming en dat weer gelijkstelde aan nijlpaarden op Spitsbergen, verzuring van de poolzee, en een massa-uitsterven van schelpdieren in het PETM. Hij vergat er bij te zeggen dat die omslag meer dan duizend jaar had geduurd. Ook liet hij de recente walrus-massabijeenkomst in Alaska zien als teken van de dramatische opwarming van de aarde. Ik wees hem op de berichten van Susan Crockford over identieke massabijeenkomsten in de jaren 70. Toen sputterde hij dat het plaatje niet zo bedoeld was.

‘Het nieuwe fietsen’ door Dick Ettema
Een verfrissende lezing door Sociaal Geograaf Ettema over internationaal onderzoek over fietsgedrag, voornamelijk in stedelijke gebieden. Uiteraard zat er ook een onderzoek over het eefect van klimaatverandering op fietsgedrag, en wat bleek, door mildere winters zullen we meer gaan fietsen. Klimaatverandering is goed voor u.

De gesprekken tijdens de pauze en de borrel waren zeer nuttig, ik heb de wicked mess van Judith Curry uit kunnen leggen, en ik heb een aardrijkskundeleraar naar dit blog geleid.

Al met al gaat het beter met Utrecht.

Geplaatst in Verslag, Wetenschap | Tags: | Een reactie plaatsen

A cool realistic business-as-usual scenario

originally posted 8 february 2007; reposted here 24 september 2014


Using the Lutz et al. median population estimate in “The end of world population growth” Nature 412, 543-545, combined with a constant CO2 per capita emission of 1.2 tC (as observed since 1973 by Marland et al.) I created the following alternative emission storyline:Using Fick law diffusion with 1.7% of pre-industrial CO2 surplus sinks annually,(Dietze) and a climate sensitivity of 1.3 K/2xCO2 (Nir Shaviv) I get the following alternative temperature scenario:Notice that the technological SRES A1T scenario is without additional CO2 limiting measures.


references:


Wolfgang Lutz, Warren Sanderson and Sergei Scherbov,  “The end of world population growth” Nature 412, 543-545 http://anquetil.colorado.edu/physics3070/Lectures/L8/nature_population2.pdf


Marland, G., T.A. Boden, and R. J. Andres. 2006. Global, Regional, and National CO2 Emissions. In Trends: A Compendium of Data on Global Change. Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge National Laboratory, U.S. Department of Energy, Oak Ridge, Tenn., U.S.A http://cdiac.esd.ornl.gov/trends/emis/tre_glob.htm


Peter Dietze, Carbon Model Calculations, Online: http://www.john-daly.com/dietze/cmodcalc.htm


Nir Shaviv, On Climate Sensitivity and why it is probably small, Online: http://www.sciencebits.com/OnClimateSensitivityNote added 24 september 2014:
My old post from 2007 was very predictive wrt the used climate sensitivity as published this week by Lewis and Curry The implications for climate sensitivity of AR5 forcing and heat uptake estimatesDecrease of CO2 in the atmosphere if the emissions would stop today,
Based on observed uptake in the past 50 years (blue) using a simple Fick’s diffusion law,
and as modeled in the Bern Model (orange).

Geplaatst in Analyse, Wetenschap | Tags: , | 1 reactie

Een handreiking aan JP van Soest

Beste JP van Soest,

Afgelopen april kondigde je aan dat je een dialoog wilde tussen protagonisten en antagonisten van het global warming probleem (om de neutrale termen van Arthur Rörsch te gebruiken)

Eerst schreef je twee gastbijdragen op “de dagelijkse standaard” (hier en hier), een blog dat vijandig staat ten opzichte van protagonisten. Vervolgens schreef je een gastbijdrage op “klimaatverandering” (hier), een blog dat vijandig staat naar antagonisten, waarbij je zelf ook niet-neutrale formuleringen gebruikt. Ik constateer dat je op de verkeerde weg zit en je doel (een dialoog) volledig kwijt bent.

Laat ik daarom het volgende voorstellen, kies een neutraler platform, bijvoorbeeld je eigen blog of “climate dialogue” van Marcel Crok. Kies vervolgens één (1) tegenstander waarmee je de dialoog aangaat: Dus jij schrijft een artikel met stellingen. En daarna antwoordt de tegenstander jouw stellingen, waarop jij dan weer een antwoord componeert. Commentaren in de zijlijn mogen ook maar dat mogen die commentatoren onderling uitvechten. Jouw dialoog gaat tussen jou en jezelf gekozen opponent.

Daarbij zou ik je dringend willen verzoeken kernachtige stellingen te formuleren die op het gebied liggen van je eigen expertise: transitiemanagement.

Een voorschot over welke richting je zou moeten in slaan m.b.t. onderwerpen:

De premisse is dat het klimaatprobleem een fundamenteel “wicked issue” is (Judith Curry): de armen van nu zijn de hoofdveroorzakers van straks.
* Wat zijn de verwachte opbrengsten/kosten, wanneer vindt het kantelpunt plaats;
* Wat zijn de beste no-regret maatregelen (geen economisch bankroet en flexibel voor als de koude uitbreekt);
* Wie betaalt wat en wanneer.

Maar eerst: kies je opponent en een neutraal platform, want zo komen we geen steek verder met de dialoog.

Geplaatst in Klimaat, Milieu, Politiek | Tags: , | 2 reacties

Even lower than Crok and Lewis

One of the reactions to Crok and Lewis was, e.g. by J.P. van Soest, (1) that we are already on the “business-as-usual”-scenario RCP8.5. But to my knowledge RCP8.5 (based on a low end SRES A2 scenario) was the worst case scenario of IPCC TAR. The A1B scenario was considered the business-as-usual scenario, also for KNMI’s Climate Challenge. (2) Also the current emission trajectory is more in line wirth A1B emissions than RCP8.5 emissions. (3) But the IPCC scenario’s are not only dependent on emission scenario’s, they are also dependent on sink modeling. Currently there is no sign of sink saturation which e.g. the Bern model assumes will happen this century. (4) We also see that Crok and Lewis are far more cautious than Lewis alone earlier. (5)

Combining all this knowledge we can arrive at a significant low temperature rise for the end of the century using the “business-as-usual” emission scenario A1B: 1.1 degree rise relative to 1990. (6)

refs:
(1) J.P. van Soest

http://klimaatverandering.wordpress.com/2014/03/10/verrassing-klimaatsceptici-maken-alarmerend-rapport/

(2) Climate Challenge:

http://www.knmi.nl/research/CKO/Challenge/tgm.html

(3) Emission comparison current, A1B, RCP8.5

(4) Comparison of Bern sink saturation, versus classic Fick diffusion

(5) Lewis’ low end equlibrium climate sensitivity estimate

http://judithcurry.com/2011/07/05/the-ipccs-alteration-of-forster-gregorys-model-independent-climate-sensitivity-results/

(6) Modeling SRES A1B and A1T using Fick CO2 diffusion and 1.3 K/2xCO2.

Geplaatst in Analyse, Opmerkelijk | Tags:

Open draad voor wikipedianen

Ik heb commentaar gegeven op de neutraliteit van het nederlandse wikipedia-artikel over
Opwarming van de Aarde. Omdat Wikipedia geen diskussieplatform is, is hier gelegenheid om te discussieren.

Geplaatst in Media | Tags:

Trouw naar de haaien

Mijn reactie op Trouw Groen werd verwijderd. Trouw plaatste een stukje over diervrienden die niet willen dat witte haaien in Australië gedood worden. Ik schreef toen dat haaien dus 400 doden per jaar waard zijn en dat Fukushima werd gesloten omdat er 0 doden door straling waren gevalllen. (bron Wikipedia) Blijkbaar werd deze ongemakkelijke waarheid als zeer grievend of ongepast verwijderd. Mijn emailadres is bij Trouw bekend, maar ik heb geen verklaring ontvangen.

Trouw kreeg een prijs voor de beste groene journalistiek, door een bevooroordeelde jury. Gelukkig is er ook nog de redaktie van De Verdieping waar af en toe het broodnodige tegengeluid wordt gegeven.

Dat dan weer wel.

update Ik werd er op gewezen dat er geen 400 doden per jaar aan haaien vallen. Inderdaad afgelopen jaar waren het er 10.

Ik heb een goede website gevonden van het Florida Museum of National History die de wereldwijde statistieken bijhoudt, en het ISAF summary van 2013.

Ten fatalities resulted from unprovoked attacks in 2013, up from the 2012 total of seven and above the 2003-2012 ten-year average of six fatalities per year. Fatalities were recorded in Australia (2), Réunion (2), Brazil (1), Diego Garcia (1), Hawaii (1), Jamaica (1), New Zealand (1), and South Africa (1). Although higher than in recent years, the long-term trend in fatality rates has been one of constant reduction over the past 11 decades, reflective of advances in beach safety practices and medical treatment, and increased public awareness of avoiding potentially dangerous situations. The fatality rate in the U.S. was notably lower (2.1%) than in the rest of the world (36%), likely reflective of the greater safety and medical capacity in areas of the U.S. where shark attacks historically occur. This highlights the need for increasing efforts to improve beach safety, including educating the public about the risk of sharks, providing well-trained lifeguards, and advancing emergency medical care and medical capabilities in many areas of the world.

Geplaatst in Media | Tags:

Hittegolf in winters Rusland: Russen zijn blij, Reinier

reinier_rusland_ernstig
Afgelopen donderdag kon Reinier van den Berg zijn ernstige gezicht weer opzetten. De temperatuur van de aarde had alweer een record gebroken.
Kijk maar naar de grote rode vlek in Rusland, het land smolt weg in november, terwijl Noord-Amerika een koudegolf onderging.

Nu is die hoge temperatuur in Rusland wel met een flinke korrel zout te nemen want Reinier liet de afwijking van de temperatuur zien ten opzichte van het gemiddelde van de periode 1981-2010.
Hieronder is te zien hoe de echte temperaturen er in November uitzagen, ja het was winter in Rusland.
temperatuurnovember

Maar de Russen zijn wel blij met het warme weer, ik was zelf in 1994 op zakenreis tijdens een hittegolf in Siberië, toen ik aankwam was de temperatuur net gestegen van min 40 naar min 14. Ik had het stervenskoud maar de Russen liepen met open jas in de straat.

Reinier moet dus vaker zijn vrolijke gezicht opzetten bij het goede nieuws van de opwarming van de aarde.

reinier_rusland_blij

Rieniers weerbericht bij RTL gemist

Geplaatst in Media, Weer is geen klimaat | Tags:

Comet ISON – a fake eclipse over Arizona

In 2005 I visited the Petrified Forest in Arizona and a made a photograph of the constellation Scorpius. The passing of Comet ISON next to the sun last night inspired me to photoshop a fake solar eclipse over Arizona based on the SOHO LASCO C3 image and my own photograph.

Here is the annotated composite:

ISON_fake_eclipse

And the original photographs

ison

schorpioen

Credits to the SOHO LASCO team of course, a big thank you.

link

http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/

Geplaatst in Breaking news | 1 reactie