De zeespiegelstijging van Prof Bloemers

In zijn stuk "zeespiegelstijging is volksverlakkerij" schrijft professor Pieter Bloemers dat de gemiddelde nederlandse bodemdaling maar liefst 17 cm per eeuw bedraagt, dat is niet in overeenstemming met wat de echte nederlandse experts hebben gemeten.

Pieter Bloemers:
De zee stijgt aan de Nederlandse kust al duizend jaar of langer ongeveer 18 cm per eeuw. Dat kunnen wij gemakkelijk aan. Van deze stijging is 17 cm het gevolg van de daling van de Nederlandse bodem. Eén cm per eeuw is het gevolg van het smelten van ijs. Eén cm per eeuw is ook het wereldgemiddelde zoals gemeten met satellieten en onafhankelijk daarvan door nauwkeurige metingen van de lengte van de dag die een klein beetje toeneemt bij waterophoping aan de evenaar. Deze resultaten komen goed overeen en moeten als betrouwbaar worden beschouwd.
Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) heeft enige jaren geleden die ene cm per eeuw verhoogd tot 23 cm per eeuw, hetgeen zeer verontrustend is. Deze verhoging is het gevolg van het toepassen van een correctiefactor, gebaseerd op de zeespiegel in Hong Kong, een gebied waar de bodem nog sneller daalt dan in Nederland.
 
De feiten:

"De zee stijgt aan de Nederlandse kust al duizend jaar of langer ongeveer 18 cm per eeuw" Nauwkeurige metigen aan de Nederlandse kust zijn er pas sinds 1850. De zeespiegelstijging in Den Helder is 14.6 cm per eeuw:

 

"Van deze stijging is 17 cm het gevolg van de daling van de Nederlandse bodem"
Bodemdaling als gevolg van laatste ijstijd volgens Kooi et al (in Bodemdaling langs de nederlandse kust bladzijde 13), 2.5 cm per eeuw in Den Helder

(klik voor vergroting: http://home.casema.nl/errenwijlens/co2/kooi.gif )

"Van deze stijging is 17 cm het gevolg van de daling van de Nederlandse bodem"
Totale bodemdaling gemeten met herhaalde waterpassingen (in Bodemdaling langs de nederlandse kust bladzijde 14), 4 cm per eeuw in Den Helder:

(klik voor vergroting: http://home.casema.nl/errenwijlens/co2/waterpas.jpg )

"Eén cm per eeuw is ook het wereldgemiddelde zoals gemeten met satellieten"
Wereldwijde zeespiegelstijging IPCC TAR:
The sum of these components indicates a rate of eustatic sea level rise (corresponding to a change in ocean volume) from 1910 to 1990 ranging from -0.8 to 2.2 mm/yr, with a central value of 0.7 mm/yr.

0.7 mm/jaar is 7 cm per eeuw

"Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) heeft enige jaren geleden die ene cm per eeuw verhoogd tot 23 cm per eeuw"
Wereldwijde zeespiegelstijging IPCC AR4
Based on a small number (~25) of high-quality tide gauge records from stable land regions, the rate of sea level rise has been estimated as 1.8 mm/yr for the past 70 years (Douglas, 2001; Peltier, 2001), and Miller and Douglas (2004) find a range of 1.5 to 2.0 mm/yr for the 20th century from 9 stable tide gauge sites. Holgate and Woodworth (2004) estimated a rate of 1.7 ± 0.4 mm/yr sea level change averaged along the global coastline during the period 1948 to 2002, based on data from 177 stations divided into 13 regions.
Church et al. (2004) (discussed further below) determined a global rise of 1.8 ± 0.3 mm/yr during 1950 to 2000, and Church and White (2006) determined a change of 1.7 ± 0.3 mm/yr for the 20th century. Changes in global sea level as derived from analyses of tide gauges are displayed in Figure
5.13. Considering the above results, and allowing for the ongoing higher trend in recent years shown by altimetry (see Section 5.5.2.2), we assess the rate for 1961 to 2003 as 1.8 ± 0.5 mm/yr and for the 20th century as 1.7 ± 0.5 mm/yr.
While the recently published estimates of sea level rise over the last decades remain within the range of the TAR values (i.e., 1-2 mm/yr), there is an increasing opinion that the best estimate lies closer to 2 mm/yr than to 1 mm/yr. The lower bound reported in the TAR resulted from local and regional studies; local and regional rates may differ from the global mean, as discussed below (see Section 5.5.2.5).

1.8 mm/jaar is 18 cm per eeuw

Wereldwijde variatie

http://globalclimatechange.jpl.nasa.gov/images/newsPage-16.jpg

Uit dit plaatje blijkt dat de zeespiegelstijging van het noordzeebekken ongeveer 1 mm per jaar bedraagt, en dat de waarde wereldwijd enorm varieert.

Bloemers verbeterd:
De zee stijgt aan de Nederlandse kust al 150 jaar ongeveer 14 cm per eeuw. Dat kunnen wij gemakkelijk aan. Van deze stijging is ca 4 cm het gevolg van de daling van de Nederlandse bodem. Zeven cm per eeuw is het wereldgemiddelde zoals gemeten met stabiele getijdemeetstations.
Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) heeft vorig jaar die zeven cm per eeuw verhoogd tot 18 cm per eeuw. Deze verhoging is het gevolg van het toepassen van waarnemingen door middel van satelieten die beter midden op de oceaan kunnen waarnemen. Voor het noordzeebekken geven de satellieten 10 centimeter per eeuw aan, wat goed overeenkomt met de getijdewaarnemingen en bodemdaling in Den Helder.
 
Bronnen:
Bodemdaling langs de Nederlandse Kust
IPCC AR4

IPCC TAR
PSMSL waarnemingen Den Helder

Dit bericht werd geplaatst in Hans Erren-2009-01 en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

12 reacties op De zeespiegelstijging van Prof Bloemers

 1. Hendrik J. Kaput zegt:

  Deze heren komen tot een iets andere conclusie:
  A 20th century acceleration in global sea-level rise
  John A. Church
  CSIRO Marine and Atmospheric Research, Hobart, Tasmania, Australia
  Antarctic Climate and Ecosystems Cooperative Research Centre, Hobart, Tasmania, Australia
  Neil J. White
  CSIRO Marine and Atmospheric Research, Hobart, Tasmania, Australia
  Antarctic Climate and Ecosystems Cooperative Research Centre, Hobart, Tasmania, Australia
  Multi-century sea-level records and climate models indicate an acceleration of sea-level rise, but no 20th century acceleration has previously been detected. A reconstruction of global sea level using tide-gauge data from 1950 to 2000 indicates a larger rate of rise after 1993 and other periods of rapid sea-level rise but no significant acceleration over this period. Here, we extend the reconstruction of global mean sea level back to 1870 and find a sea-level rise from January 1870 to December 2004 of 195 mm, a 20th century rate of sea-level rise of 1.7 ± 0.3 mm yr−1 and a significant acceleration of sea-level rise of 0.013 ± 0.006 mm yr−2. This acceleration is an important confirmation of climate change simulations which show an acceleration not previously observed. If this acceleration remained constant then the 1990 to 2100 rise would range from 280 to 340 mm, consistent with projections in the IPCC TAR.
  Received 6 October 2005; accepted 1 December 2005; published 6 January 2006.
  Citation: Church, J. A., and N. J. White (2006), A 20th century acceleration in global sea-level rise, Geophys. Res. Lett., 33, L01602, doi:10.1029/2005GL024826.

 2. rob de vos zegt:

  Hans, netjes van u dat de cijfers van prof. Bloemers bijgesteld worden in uw blog. Stukjes zoals dat van Bloemers zijn koren op de gebedsmolens van klimaatalarmisten, en kunnen in een serieuze discussie gemist worden als kiespijn . Ga door met uw blog!

 3. Hendrik J. Kaput zegt:

  "No 20th century acceleration has previously been detected" Zover dus geen meningsverschil met Church en White. Aan het eind van de vorige eeuw zien zij een versnelling:This acceleration is an important confirmation of climate change simulations which show an acceleration not previously observed. Erren had dus moeten zeggen 14 cm dat —konden— wij makkelijk aan, of hij moet aantonen dat de door beide onderzoekers geobserveerde trend (simulations) niet deugt. Resultaten uit het verleden etc. etc…. Hoe het zit met de zeespiegelstijging….. wie zal het zeggen. Maar een ding is zeker, bij stijging van temperatuur smelt vroeger of later het ijs, ook al zijn er in ons land Utrechtse onderzoekers (sceptici???) die menen dat het anders is. Even afwachten wie gelijk krijgt.

 4. Hans Erren zegt:

  John Church wil heel graag een fingerprint ontdekken van de recente opwarming in de stijging vanhet zeenivau. Zijn gevonden versnelling werd ook breeduit gevierd op wikipedia. Het jammere is, dat zijn gevonden versnelling allang weer gevolgd is door een vertraging (die weer prompt door Hans Labohm werd gevierd). We zien in feite enkel het klotsen van de pacifische badkuip.
  Aan de Nederlandse kust is geen versnelling van de zeespiegelstijging waarneembaar.
  De nederlandse zeespiegelexperts zitten in Delft.Reactie is geredigeerd

 5. Hendrik J. Kaput zegt:

  Ja degelijk wetenschappelijk werk daar in Delft.
  Zie:Douwe Dillingh (2008) Klimaatverandering en zeespiegelstijging. Hoofdstuk 5.4 in Bodemdaling langs de Nederlandse kust (Barends c.s.). IOS Press Amsterdam, p: 189-204
  Smits, A., Klein Tank, A., Konnen, G. (2005) Trends in storminess over the Netherlands 1962-2002, TUDelft
  Onselen, K. (2000) The influence of data quality on the detectability of sea-level height variations Ph-D thesis TUDelft.
  K.I. van Onselen vat het in zijn proefschrift zo samen: Samenvatting
  Zelfs al is de gemiddelde zeespiegelstijging klein, voor laaggelegen gebieden zoals Nederland kan dit op de langere termijn een flinke bedreiging vormen. Deze problemen verergeren als het tempo van zeespiegelstijging versnelt, bijvoorbeeld ten gevolge van het broeikaseffect. Om zo goed mogelijk op potentiële problemen in te kunnen springen, zijn goede voorspellingen van toekomstige zeehoogtes nodig. Hiervoor zijn twee dingen nodig, namelijk inzicht in het patroon dat zeehoogtes tot nu toe hebben gevolgd en te verwachten veranderingen ten aanzien van dit ‘natuurlijke’ patroon. Deze veranderingen in het natuurlijke patroon kunnen worden gebaseerd op een GCM (global change model), maar dit is een onderwerp dat niet in dit proefschrift behandeld wordt.
  Hij weet ook niet precies hoe hij de geweldig ingewikkelde problematiek van onze verstoring van de "warmtekracht" in zijn onderzoek moet betrekken. Eerst maar eens kijken hoe de trend was (geen versnelling in de 20e eeuw) dan kunnen we makkelijker later toekomstige versnellingen in zeespiegelvariatie opsporen.
  Het onderzoek van Church c.s. gaar over een moeilijker terrein van de wetenschap, maar ja daar wil de heer Erren niets van weten. Wij kunnen de 14 cm makkelijk aan. Hoe weet u eigenslijk zo zeker dat het bij de huidige trend blijft?

 6. Hans Erren zegt:

  dr Kyra van Onselen is een vrouw.
  Church is allang weer achterhaald door Casanavehttp://climatesci.org/2009/01/07/sea-level-budget-over-2003%e2%80%932008-a-reevaluation-from-grace-space-gravimetry-satellite-altimetry-and-argo-by-cazenave-et-al-2008/Reactie is geredigeerd

 7. Hendrik J. Kaput zegt:

  Ja, ja, het was me even ontschoten dat het een mevrouw is. En, ja, ja ieder zijn eigen onderzoek voor wat hem te pas komt. Voorspellingen zijn vaak de belichaming van onze onkunde en dat geldt voor iedereen. Als zeekajakker (al meer dan 35 jaar) weet ik dat peilstaven nogal eens van plaats veranderen en tevens weet ik dat door de bodemdaling het meten in ons landje helemaal een crime is, vooral als je bedenkt dat het bij het beoogde meetresultaat om haast niets gaat.
  U gaat echter voorbij aan de centrale vraag. Verstoring van de oude koolstof cyclus geeft temperatuurstijging, geeft smeltend ijs, vooral wanneer je geen negatieve feedback weet te bespeuren. Wanneer je dit mechanisme aanneemt, wat sommige sceptici zoals bv. Salomon Kroonenberg niet doen, (hij en consorten moeten met goede andere argumenten komen, doen ze niet) dan ligt het voor de hand om te kijken of je een versnelling in zeespiegelstijging kunt bespeuren en of je dit eventueel kunt voorspellen.
  Satellietonderzoek waar u op doelt, is gezien de klimatologische tijdschaal zo recent dat het hierdoor sowieso al omstreden moet zijn vooral als je bedenkt dat het in een veelal veranderende situatie om een zeer geringe stijging gaat. Nu kunt u als klimaatscepticus wel zeggen het valt allemaal wel mee (die anderen zijn alarmisten en weten niet wat ze zeggen) maar u hebt ook voor de toekomst niet de zekerheid dat het bij die 14 cm blijft. Wanneer je echter denkt dat er een relatie is tussen CO2 en temperatuur, ligt het voor de hand je af te vragen of je een trend in het niveau van de zeespiegel kunt bespeuren. Doordat je er niet omheen komt allerlei aannames te moeten maken, blijft het gepresenteerde resultaat vooralsnog omstreden. Wanneer we heftige trends gaan zien is het vanwege de trage reactie van die oceanen vermoedelijk te laat.
  Trouwens waarom is die belangstelling voor het klimaat een hype en bent u bezig zich zo heftig te verweren. De meeste hype’s gaan toch vanzelf voorbij en verdienen nauwelijks serieuze aandacht.
  De beschuldiging van Bloemers: “klimatologie is te zeer een closed shop met kenmerken van een godsdienstige sekte” lijkt me toch ook erg van toepassing op diverse klimaatsceptici en laten een andere (verborgen) agenda vermoeden.

 8. L zegt:

  u wast ze droog achter de oren!

 9. baksteen zegt:

  jammer dat m’n stukje geweigerd wordt

 10. Hans Erren zegt:

  welk stukje, baksteen?

 11. baksteen zegt:

  Hans,
  nog een keer proberen:
  Een late reactie omdat ik nu, via via, nav een stuk van Nils-Axel Morner op dit deel van je site en op dit onderwerp terecht kwam, op dit onderwerp kom ik er niet goed uit, ofwel wat is waar.
  Ik heb de indruk dat deze prof enkel het stukje van M heeft gelezen en zich er verder niet in verdiept heeft.
  Van Morner is helaas enkel de interviews terug te vinden en een tweetal powerpoint presentaties.
  Hij heeft een boek hierover geschreven dat niet is terug te vinden op het net. Wel heb ik nog een kritisch stuk op het werk van M kunnen vinden dat tot de conclusie komt dat de stijging 3,3 mm/y had moeten zijn. (incl glacial isostatic adjustment) (zie inderaan dit stuk)
  Het probleem van M is dat hij tot 2003 tegen een vlak lopend zeeniveau van de satellieten heeft aangekeken, deze grafiek stond volgens hem ook op het net, en daarna opeens werd geconfronteerd met een stijging van 2,3mm/y. Dit was naar zeggen een correctie op basis van een geselecteerde groep normale zeeniveau-meters.(M zegt dat het enkel op basis van de Hongkong meters was)
  In jouw stuk komt het IPCC op 1,8mm/y = 18cm/eeuw, M komt op basis van de grafiek van 2003 op 23cm/eeuw.
  Blijkbaar is de 1,8 niet in de grafiek verwerkt, maar wel de 2,3. De grafiek waar M die uit haalt staat in zijn presentatie en is afkomstig van het CLS (http://gcmd.nasa.gov/records/GCMD_CLS-LEGOS-CNES_MeanSeaLevel1992-2008.html . Inmiddels is de slope in deze grafiek verhoogd naar 3,3mm/y.
  In je stuk schrijf je:
  "Eén cm per eeuw is ook het wereldgemiddelde zoals gemeten met satellieten"
  Wereldwijde zeespiegelstijging IPCC TAR:
  The sum of these components indicates a rate of eustatic sea level rise (corresponding to a change in ocean volume) from 1910 to 1990 ranging from -0.8 to 2.2 mm/yr, with a central value of 0.7 mm/yr.
  0.7 mm/jaar is 7 cm per eeuw
  Ik begrijp hieruit dat je hieruit afleidt dat de satellieten dus ook 7cm hadden moeten aangeven en dat dit de juiste waarde is ipv de 1cm zoals aangegeven door M. De periode waarop je de 7cm baseert is echter een geheel andere dan die waarop de satellieten dat doen en het zegt denk ik niets over de waarde die de grafiek voor de aanpassing aangaf en die volgens M dus maar 1cm per eeuw bedroeg.
  Deze vlakke grafiek wordt in zijn presentatie weergegeven en wordt toegeschreven aan de Topex/Poseidon web page, waarbij de grafiek onderdeel uitmaakte van de publicaties op deze site.
  Nu maken we wel meer mee dat er niet meer te controleren correcties worden gemaakt op een gemeten basiswaarde, zie de recente Hadcrut discussie.
  Vragen / conclusies
  Het lijkt me stug dat M met zijn reputatie en achtergrond dit zomaar roept.
  Het lijkt er op dat de 1,8mm per jaar de gemiddelde waarde had moeten zijn die de satellieten toen hadden moeten aangeven (er van uitgaande dat de metingen met de normale meters die voor de rapporten zijn gebruikt representatief zijn), waarom is er dan niet voor die waarde gecorrigeerd en wel voor een 0,5mm hogere.
  Zijn de oorspronkelijke waarden van de metingen nog te achterhalen, wat was de oorspronkelijke waarde die gemeten werd.
  Wat zijn de huidige metingen en welke correcties vinden er jaarlijks op plaats. Het zou mooi zijn beide te kunnen volgen.
  Voor de geinteresseerden:
  Interview Morner:http://www.climatechangefacts.info/ClimateChangeDocuments/NilsAxelMornerinterview.pdf
  presentaties Morner via 2 links op de volgende pagina:http://www.warwickhughes.com/blog/?p=129
  Kritiek op Morner:http://www.imedea.uib.es/goifis/OTROS/VANIMEDAT/documentos/intranet/Bibliography/Nerem_et_al_Global_Planet_Change_2007.pdf

 12. Hans Erren zegt:

  @baksteen
  De site van Nils-Axel Mörner is http://pog.nu/ daar staat ook zijn studie over de Maldivenhttp://pog.nu/sea/10_special_research_topics.htm
  Het centrale thema van Mörner is dat er zeespiegelvariaties zijn als gevolg van de onregelmatige draaiing van de aarde. Hij schermt echter ook nog steeds met zijn INQUA positie en hij heeft een nogal ongeloofwaardige promotiebegeleiding met de dissertatie van Hans Jelbring afgeleverd.
  Dank voor je bijdrage, ik kom er nog op terug.

Reacties zijn gesloten.